in ,

A lelki élet természete olyan, amilyen…

Ballagás 2021. a Gál Ferenc Egyetem Szarvasi Gyakorlóintézményében

Fotó Kanti Dorottya
Fotó Kanti Dorottya

Ünnep… a Gál Ferenc Egyetem Szarvasi campusát csipeszeken függő életképek öltöztették „szép ruhába”. Mintegy kétszázötven darab élmény-nyomat. A közös szív-út 2021. június 12-én véget ért. Egy közösség közösen megélt pillanatai együttes és lélekfeltöltött mozzanatok.

A „lélek-harang” hangjával az intézmény zászlójának felvezetésével érkeztek a ballagó nyolcadikosok és osztályfőnökük, Stafira-Lovas Ilona vezetőtanár. A név szerinti beszólítás, megrendítő vidám-szomorúság és könnyed-nehéz érzések, boldog pillanatok záró-nyitánya, érzelemkavalkádja. A Gyakorló óvodásainak népi játékfűzése emlékeztetett az indulásra, és az ovi-suli lélek különlegességére. Prievara Hanna Tesónap című verse, vidám felszabadultsággal ajándékozta meg a ballagó Gyakorlós polgárokat. Dr. Katona Krisztina főiskolai tanár, a GFE Pedagógiai Karának dékánja búcsúzott Ft. Dr. Kozma Gábor diakónus-rektor nevében, megköszönve a szülőknek, a nevelői közösségnek, az intézménynek a kéz a kézben együttmunkálkodást, és útravaló gondolatokat nyújtott át az intézmény nyolcadik osztályosainak.

Nieddu Azzurra és Magyar Maja első osztályos tanulók verssel búcsúztak az elköszönő osztálytól. A hetedik osztály szívhez szóló érzés-szólamokat tolmácsolt Sass Péter és Diviki Anett búcsúzójában. Pachelbel: Kánon and Gigue című aláfestő darabja meghozta az első könnycseppeket szeretetközösségünkbe. Csapó Sára negyedik osztályos tanuló Szabó T. Anna Belső mosoly című versével köszönt el az alsó tagozatosok nevében. Felcsendült Massanet: Meditation aus Thais című darabja, ami a nyolcadik osztály elköszönő gondolatainak aláfestő zenéjeként szolgált. Pljesovszki Pálma és Kis Dominik nyolcadik osztályos tanulók megfogalmazták azokat a különleges érzéseket, érzelmeket, amelyek az együtt-„lélekzés” fájó-könnyed felidézése volt. A Gyakorlósság életérzése, összhangzattana harmóniában csendült föl az elköszönő gondolatokban. Nyolcadik osztályos iskolapolgáraink egy szál vörös rózsával köszönték meg szüleiknek a szerető áldozatot, és azt, hogy nemcsak egy iskolába íratták a gyermekeiket, hanem egy családi közösségbe, egy különleges együtt dobbanó szívhangzatba, amit az óvoda és az iskola különleges együttélése ad, legtöbb gyermeknek háromtól tizennégy éves korig. Neveltjeink egy szál fehér rózsával mondtak köszönetet tanáraiknak azért a több, mint tudásért, lelki közösségért, ember-érzékenységért, amit ez az intézmény jelent számunkra.

Kasnyik Hédi és Szécsi Emma hetedik osztályos tanulók verssel köszöntek el ballagóinktól. Dr. Borosné Veszeli Katalin plébániai tanácsnok asszony Ft. Dr. Kiss Imre plébános atya elköszönő gondolatait megosztva búcsúzott a Szent Klára Római Katolikus Plébánia nevében. Életmorzsák, hasznos lét-adalékok az útrakeléshez…

Hogy mit adtak, vagy hogy mit kaptak a nyolcadikosaink? -Bogdán Péter felvezetésével egyetlen szóban foglalták össze a ballagók a Kaukázus zenekar számára egy-egy ajándékba kapott, egy-egy örökül hagyott szóval, értékkel, érzelem-lenyomattal. A zászlóátadást követően Nieddu Roberto és Groditzki Anna nyolcadik osztályos tanulók verssel köszöntek el. Pachabel jól ismert dallamai és egy-egy mondat a búcsúzó nyolcadikosoktól a szeretet üzenetével…

Fölcsendült Bach-Air finom dallama… Bíró Gyula igazgató, c.egyetemi docens útra bocsátó gondolataiban két fajta nevelést különböztetett meg, miszerint az egyik arra tanít, hogy miből éljünk meg, a másik pedig arra, hogy hogyan éljünk. Beszédét egy történettel kezdte: „Egy ember azt hallotta, hogy jót tesz a kutyáknak a csukamájolaj. Elkezdte a dobbermanjának adni, mégpedig nagy adagokban. Minden nap a térdei közé fogta a tiltakozó kutya fejét, kifeszítette száját, és beleöntötte a folyadékot.

Egyszer a kutya elugrott, az olaj pedig kilöttyent a padlóra. A kutya aztán, az ember meglepetésére, mégsem rohant el, hanem nyalni kezdte a kanalat. Ekkor jött rá a gazda, hogy a kutya nem az olaj ellen tiltakozott, hanem a beadás módszere ellen.”
A Gyakorlóban más a beadás „módszere”. – mondta az intézmény vezetője.

A Gyakorló nevelői közössége egy olyan álomcsapat, ami egy álomból született. Egy olyan álom, ami a fenntartóé, az intézményvezetésé, a szülőké, a tanulópolgároké, és talán néha a városé is. – fogalmazott. De leginkább ezé a közösségé. Egy „ovi-suli-világ”.
„Egy fiatal legszebb dísze a szerénység, az alázatosság, az engedelmesség, és a szeretet.”-szólt a nyolcadik osztályosok választott idézete Don Boscotól. Sokat nem lehet hozzátenni. –fogalmazott. Minden tanulótól egy-egy személyes történettel, egy-egy személyes szív-lélek-nyomattal búcsúzott. Az embereket – mondta köszöntőjében – nem arra kell tanítani, hogy hogyan nézzenek. Csupán azoktól az iskoláktól kell óvni, amelyek megvakítják őket.

„Legyetek valóságosak, legyetek valódi fénypontok, olyan fénypontok, amit semmilyen sötétség nem szüntethet meg. Világítsatok és növekedjetek valami naggyá, fényességé! Ragyogássá… Az életetekben!

Mindenki egyszer. És mindenki először. És mindenki utoljára. „ – zárta útra bocsátó gondolatait Hamvas után szabadon.

A Gyakorlóintézményben a idei évben a járványügyi helyzetre tekintettel osztályközösségekben szervezik a tanévzáró ünnepélyt. A legrangosabb elismerések így a ballagáson kerültek átadásra. Dr. Benczéné Kardos Karola a Bóbita Alapítvány elnöke, Bajomi-Nagy Éva igazgatóhelyettes és Bíró Gyula intézményvezető adta át az idei elismeréseket.

Négy éven keresztül több területen végzett kiváló teljesítményéért, közösségi munkájáért, az Év Kisdiákja díjat vehette át a Gyakorlóintézmény nevelőtestületétől Bencze Zorka negyedik osztályos tanuló.

Nyolc éven keresztül nyújtott kimagasló tanulmányi eredményéért, közösségi munkájáért az intézmény által adományozható második legmagasabb elismerést, a Bóbita-díjat vehette át Groditzki Anna és Kis Dominik nyolcadik osztályos tanulók. Nyolc éven keresztül nyújtott kimagasló tanulmányi eredményéért, versenyeredményeiért, közösségi munkájáért az intézmény által adományozható legmagasabb elismerést, a Vándor-díjat vehette át Pusztai Liza nyolcadik osztályos tanuló.

Egy jó intézmény, egy jó osztályközösség a szülők támogatása és együttgondolkodása nélkül nem elképzelhető. A Szülői Közösség munkájában aktívan résztvevő szülők szervezték az osztály és az iskola életével kapcsolatos teendőket, odaadással és áldozatos munkával szolgálva a Gyakorlóintézmény közösségét. Az intézmény köszönetet mondott a munkájáért: Bíró Andrea és Terhes Anikó, Mucha György és Korbely János szülőknek, valamint kiemelkedő intézményi támogatásáért Bődi Péter és Bogdán Tamás szülőknek.

2018. évben a Gál Ferenc Egyetem Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda a fenntartó Egyetem egyetértésével, díjat alapított Podani Mihályné Ildikó szakvezető óvodapedagógus, gyakorlatiképzés-vezető emlékére. A kiemelkedő szakmai tevékenység elismeréseként igazgatói határozat alapján odaítélt Ildikó-díj metszett üveglappal, oklevéllel és anyagi elismeréssel jár. 2021-ben Ildikó-díjat vehetett át: Komlósné Szirom Anita szakvezető tanító, Stafira-Lovas Ilona munkaközösség-vezető, vezetőtanár, Mihály Zoltánné „Stünci” szakvezető óvodapedagógus és Győriné Rónyai Andrea dajka munkatárs.

A Szózatot követően a nyolcadik osztályosaink keringő táncot mutattak be, amellyel búcsút vettek az intézménytől, osztályfőnöküktől.

Zárásként egy anekdota:
-Hogy vannak a gyermekeid?
-Köszönöm, mindkettő jól van.
-Milyen idősek is?
-Az orvos három éves, az ügyvéd öt.

Talán a boldogság forrása és célja nem ebben a fenti történetben keresendő. Hanem bennünk…mert a lelki élet természete olyan, amilyen.

Sz.Zs.

Kattanj ránk:
https://www.youtube.com/watch?v=BSUvEbRt_w4
https://www.facebook.com/124914504297953/videos/182834080440970/
http://www.videokronika.hu/

Fotó: Kanti Dorottya

A fürdőprojekt látványtervei

Fürdőprojekt újratöltve: Ide egy szent kell!

Egri Gergő az iskola laborjában

Országos elismerés: Egri Gergő Hartmann-díjas