in ,

Egy tartózkodás mellett zajlott le a szentandrási testületi

Hévizi Róbert tájékoztatást ad bizottsága javaslatáról (Fotó: Babák Zoltán)

Önmagukhoz képest szokatlan nagy, másfél perces csúszással kezdődött a testületi ülés Békésszentandráson, és szokatlanul hosszúra nyúlt, mintegy másfél órásra. Mindössze egy tartózkodás kivételével mindenki az igennél, azaz a napirend, illetve a bejelentés elfogadása mellett nyújtotta a kezét.

A napirendek előtt Major Attila és Hévizi Róbert a kerékpárút minőségével kapcsolatos észrevételeit vezette elő.

Farkasné Sinka Dóra az eseti települési támogatások odaítéléséről számolt be, amit bizottsága átruházott hatáskörben hozott. 5 fő kapott 5000 forint értékben. Kamatmentes kölcsönt 3 fő igényelt összesen 240 ezer forint értékben.

Bagdiné Balla Andrea pénzügyi osztályvezető a település 2021-es költségvetésének első féléves teljesüléséről számolt be. Eszerint a működési kiadások 54, felhalmozási kiadások 58, a működési bevételek 59, felhalmozási bevételek 103 százalékban teljesültek.

A szakbizottság elnöke Hévizi Róbert elmondta, ő úgy gondolja, a jelenlegi működés megfelel az elvárásoknak, ezért a bizottsága elfogadta, és a testületnek is ugyanezt javasolta.

2021 évi költségvetésről szóló rendeletének módosítását is Bagdiné Balla Andrea ismertette. Az első félév során több módosítás is szükségessé vált. A módosításokat a gazdasági bizottság indokoltnak találta, így az elfogadott módosított előirányzít 1,862 millió forint lett.

Csépainé Tóth Gabriella jegyző a Békésszentandrási Polgármesteri Hivatal 2020. évi munkájáról számolt be. Sinka Imre polgármester hozzáfűzte, egy nagyon nehéz időszakban sikerült helytállniuk.

A közmunkaprogram jelenlegi állását Tasi József intézményvezető ismertette. Elmondta, a szeptember közmunka-kiállításon a helyszíni szőnyegszövésük jelentette a legnagyobb attrakciót.

Virág Sándor képviselő örömmel állapította meg, hogy míg az induláskor 2012-ben közel 180-an vettek részt a közmunkaprogramban, az idén már 15-en. Ez azt jelenti, hogy a térségben van munkalehetőség a közmunkaprogramon kívül is.

A Hunyadi János Általános Iskola igazgatójának a fenntartó számára összeállított tájékoztatóját megismerték és elfogadták, csakúgy mint Aszódi Róbert falugazdász részletes tájékoztatóját is.

Helyi adók a település legfőbb bevételét jelentik, mondta Csépainé Tóth Gabriella jegyző. Szeptember 17-ig 167266935 forint kerül jóváírásra. Ez 18 millió, a helyesbített folyó évi terhelés 27 milliós növekedést mutat a tavalyihoz képest. A befizetések növekedésének hátterében a megkezdett végrehajtási cselekmények állnak, míg a folyóévi terhelés növekedése az adófelderítéseknek köszönhető.

A hátralékok csökkentek a korábbi évek időarányos adataihoz képest. Folytatni kell a behajtási tevékenységet, mert a teljesítési adatok egyértelműen tükrözik, hogy az adófizetési morál lényegesen javult.

“Beértek a korábban meghatározott irányelvek”, fogalmazott Hévizi Róbert. Ha ez így folytatódik, akkor gondolkodni kell azon, hogy mire képezzenek tartalékalapot, céltartalékot.

Döntöttek a Bursa Hungarica idei pályázatához történő csatlakozásról, amit október 1-ig kell eljuttatni a minisztériumba.

Október 1-től Oltyán Sándor a megyénél folytatja munkáját. Utódjaként Molnár Sándor rendőr alezredes lesz a szarvasi kapitányság vezetője. Ennek jóváhagyása formai dolog, az önkormányzatnak tényleges beleszólása nincs.

December 31-én megszűnik a Körös Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői beosztása. Az erre kiírt pályázat október 1-ig felkerül a település honlapjára. Legkésőbb december 10-ig a testületnek el kell bírálnia.

Több ingatlant visszakértek és kaptak a vízügytől. Ezek energiaellátását szeretnék leválasztani más tulajdonában maradó ingatlanokról. Döntöttek, hogy a szükséges tervdokumentáció beszerzésér beszerzésére és a hálózat kiépítésére ajánlatot kérnek. Célja az ingatlanokkal történő szabadabb rendelkezés lehetősége.

Megkezdődött a Szőnyeggyár felújítása. A vállalkozó, Barna Antal a környezetében levő több, köztük a híd lábánál levő terület bérbeadását kérte az önkormányzattól 25 éves időtartamra. Ennek négyzetméterenkénti díját évenkénti 150 és 500 forint között szabályozza egy helyi rendelet. Miután közvagyon, valamit kell érte kérni, mondta Sinka Imre polgármester. Hévizi Róbert és Virág Sándor képviselő a bevételi oldalt abból a nézőpontból közelítette meg, hogy nem kell az önkormányzatnak karbantartani a területet, az ott létesíteni kívánt színpadot a település is használni tudja majd.

A helyszíni bejáráson Farkasné Sinka Dóra nem tudott részt venni. Az évenkénti 200 forintos négyzetméterenkénti díjat kevésnek találta, ezért tartózkodott.

Szintén 25 éves bérletbe kéri a Körösparti Nyár Zrt. az általa megvásárolt ingatlannal határos gát egy szakaszát, mert parkosítani szeretne. A testület ugyanolyan díjtétel mellett támogatta kérését mint a többi hasonló parcelláé.

Békésszentandrás Baráti Szövetség közterületen szeretné felállítani a korábban megtalált majd restaurált Nepomuki Szent János szobrát. Ezek a Nepomuki szobrok hidak mellett és vízparton álltak. Ezt a szobrot is a régi híd mellé helyeznék el. A szoboravatás az András-napon történne.

Hévizi Róbert bizottsága nevében elmondta, nem akadályozzák azokat a beruházásokat, amik Békésszentandrás épülését, szépülését szolgálják. Virág Sándor képviselő a régi híd környékét a település leendő ékkövének nevezte.

A testület 160 ezer forintot szavazott meg a szobor alapjának elkészítésére, 600 ezret a környező térburkolatra, 100 ezret a szobor megvilágításának kialakítására.

Komolyabb vitát generált a gazdasági bizottságban a Fő utca 22. alatt levő önkormányzati ingatlan kazáncseréje. Nem az okozta a vitát, hogy meg kell-e csinálni, hanem az, hogy hogy juthatott el eddig ez az ügy, mondta a bizottság elnöke.

A Szent András-nap egész napos programsorozatának keretösszegét 1,35 millióban határozták meg.

Döntöttek a Városfoglaló alkalmazás bevezetéséről. Ez egy helyi turizmusfejlesztő felhőalapú alkalmazás, aminek díját havonta kell fizetni. (Szarvason a Városi Könyvtár által már használt szolgáltatást (a szerk.)) ) Ennek segítségével kulturális vagy helyismereti túrákat, versenyeket, kalandjátékokat tudnak összeállítani a településre szabva..

A Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület kérésére döntöttek Békésszentandrás Emlékbizottsága megalakulásáról. Célja az, hogy 2030-ra a település beiktatásának 700. évfordulójának méltó megünneplésére fel tudjanak készülni.

Másfél milliót szavaztak meg a rossz minőségű földutak javítására szolgáló anyag beszerzésére.

Két tábla elhelyezéséről határoztak. A Fövenystrandnál kutyát fürdetni tilos, illetve a Pázsit tónál Fürödni tilos feliratú táblákat fognak kihelyezni.

Beszámoltak a Fő u. 22 alatti 6 négyzetméteres iroda használatáról a MNV Zrt. felé. Testületi határozatban kötelesek ezt megtenni.

Aszfalttal kezdtek, aszfalttal fejezték be az ülést. Major Attila a Csokonai utca tavaly elkészült aszfaltburkolatával kapcsolatos lakossági bejelentéseket tolmácsolta a testület felé, illetve kérte az ellenőrzését.

A Rózsa és a Kulich utcák esetében esedékes járdaépítésekkel kapcsolatban Hévizi Róbert vetette fel, hogy miután a saját intézményük már most egy évre be van táblázva, nem lenne-e célszerű erre kivitelezőt találni.

Indul a sportpálya-rekonstrukció: Már bontják a lelátót

Indul a sportpálya-rekonstrukció: Már bontják a lelátót

Az 1920-as években épült Szőnyeggyár mai állapotában

Négymilliárd forintból építenek négycsillagos szállodát a Szőnyeggyár helyén