in ,

Tudomány Napi rendezvénysorozat a Gál Ferenc Egyetemen

Hallgatók műsora a tudomány napján
Hallgatók műsora a tudomány napján

A tudományos-kulturális élet 21. századi történelmének egy fontos eseményeként tartjuk számon 2003. november 03-át, hiszen az ország ekkor ünnepelte először a „Magyar Tudomány”t. A tudomány ünneplése, az évről évre történő kutatási eredmények bemutatása kezdetben országosan és intézményenként is egy-egy napot jelentett csak, mára azonban a tudomány napja a tudomány hónapjává nőtte ki magát, s országosan, valamint intézményenként is programsorozat keretében irányítjuk a figyelmet oktatóink, kutatóink tudományos eredményeire, alkotóink művészeti tevékenységére. A Gál Ferenc Egyetem szintén konferenciák egész hónapon át tartó sorozatával készült az ünnepre, melynek sorozat-nyitó konferenciájára 2021. november 09-én került sor Békéscsabán, 2021. november 11-én a Pedagógiai Kar adott otthont a “Nevelés az élhető jövőre” című konferencia számára, 2021. november 17-én Békéscsabán, a Gazdasági Karon folytatódott a konferenciasorozat. A Tudomány hónapja jegyében 2021. november 24-én Gyulán az Egészség- és Szociális Tudományi Karon tartanak konferenciát, a programsorozat zárásaként pedig 2021. november 30-án Szegeden a Teológiai Karon lesz konferencia „Keresztény iránytű az élhető jövőhöz” címmel. A konferenciákról bővebb információt a www.gfe.hu weboldalon találhatnak az érdeklődők.

A szarvasi Pedagógiai Karon megrendezésre került konferencia keretében „az élhető jövőre nevelés” jegyében hallhattak előadást média- és olvasáspedagógiai kérdésekről, digitális pedagógiai kérdésekről, az egyéni képességekben rejlő lehetőségekről, a nevelésben során alkalmazandó speciális pedagógia szempontokról.

Dr. Katona Krisztina dékán asszony köszöntő gondolatait követően a jelenlévő hallgatóság, valamint az online térbe bekapcsolódó érdeklődők elsőként Dr. Kozma Gábor rektor úr konferenciát köszöntő szavait, valamint az élhető jövőre neveléssel kapcsolatos gondolatait hallgathatták meg. E gondolatokhoz szervesen kapcsolódott Dr. Petróczi Erzsébet dékánhelyettes, intézetvezető főiskolai tanár által A „képernyő” pedagógiai kihívásai címmel tartott előadás, melyben dr. Kozma Gáborral végzett közös kutatási eredményeikről számolt be.

A konferencia Szabóné dr. Balogh Ágota, dékánhelyettes, főiskolai docens asszony Mesterséges intelligencia – élhető jövő?! című előadásával folytatódott, amely a mesterséges intelligencia és az oktatás közötti összefüggések megláttatására helyezte a hangsúlyt. Ezt követően Dr. Lipcsei Imre, tanszékvezető főiskolai tanár Minden gyermek érje el saját képességeinek maximumát című előadását hallgathatták az érdeklődők, melynek középpontjában az a kérdés fogalmazódott meg, hogy milyen kompetenciákra is kell felkészítenünk a ma iskolába járó tanulókat, diákokat, hogy a jövőben is helyt tudjanak majd állni az élet valamennyi területén, illetve arra is rávilágított, hogy mennyire fontos ebben a mai nevelési folyamatban az egyéni képességek figyelembe vétele.

A konferencia lehetőséget nyújtott Karunk esetében a fiatal generáció, a tehetséges hallgatóink elmúlt évben végzett alkotómunkáinak megismertetésére, előadói tehetségének megmutatására is, ezzel is szolgálva az élhető jövőre nevelés szellemiségét.

Ennek részeként hallgatóink képzőművészeti alkotótevékenységének és létrejött műalkotásainak a bemutatására kerülhetett sor Baráth Nóra tanársegéd, művésztanár segítségével, aki a képzőművészeti versenyeken díjakat elért hallgatók közreműködésével az alkotói folyamatok személyes és online támogatásának lehetőségébe engedett bepillantást.

A hallgatók zenei előadói tehetségének megmutatására pedig az előadások között elhangzó népdalcsokrok biztosítottak lehetőséget.

A program Dr. Szilvássy Orsolya, tanszékvezető főiskolai tanár Érzelmi tanulás és gyermekirodalom. Hogyan kezelik a félelmet az illusztrált gyerekkönyvek? című előadásával folytatódott, mely előadás egyben Dr. Szilvássy Orsolya főiskolai tanári székfoglaló előadása is volt. Dr. Szilvássy Orsolya illusztrált gyermekkönyvek képi világát középpontba helyező előadását követően Dr. Németh Nóra, főiskolai docens egy a pedagógushallgatók körében végzett olvasási szokásokat vizsgáló kutatás eredményeit mutatta be. Előadásának címe Katedrán a Harry Potter nemzedék – Pedagógushallgatók olvasási szokásai volt, utalva arra, hogy ma már azok a gyermekek, tanulók pedagógusjelöltek, akiknek egyik meghatározó olvasmányélménye volt, lehetett a Harry Potter.

A Pedagógiai Kar konferenciájának két záró előadását Dr. Thékes István, főiskolai tanár tartotta. Első előadásában, melynek címe A pedagógusok vélekedései a 2021-es digitális távoktatásról a 2020-as adatokkal összevetve volt, egy team munkában végzett kutatás eredményeiről számolt be, mely kutatást Dr. Kozma Gábor, rektor, tanszékvezető főiskolai tanár Dr. Petróczi Erzsébet, dékánhelyettes, intézetvezető főiskolai tanár, Nagyné Dr. Hegedűs Anita, főiskolai docens Dr. Thékes István, főiskolai tanár jegyeznek. Második előadásában pedig A digitális környezetben megvalósítható nyelvtanítás a speciális pedagógia tükrében címmel azokról a kutatási eredményeiről számolt be, amelyeket elsősorban mint nyelvtanár vizsgált.

A Magyar Tudomány Ünnepe GFE Pedagógiai Kar rendezvényének részeként a fenti előadásokon túl a programsorozat része két kiállítás is. A Gál Ferenc Egyetem Pedagógiai Kar Könyvtárában Fényintonáció címmel Lonovics László, festő- és grafikusművész, főiskolai docens kiállítása, valamint a Kányádi Sándor versillusztrációs versenyen részt vett hallgatói munkák kiállítása tekinthető meg.

Dr. Katona Krisztina dékán

Németh Kata (fehér) és Buzási Orsolya (7-essel) egyik párharca

Zsinórban az ötödik győzelem

Gulyás Gergely a délutáni Kormányinfón

Kormányinfó: Péntek éjféltől kötelező maszkviselés