in ,

Idei utolsó soros ülését tartotta a szentandrási testület

Szavaz a szentandrási képviselő-testület
Szavaz a szentandrási képviselő-testület az augusztus 31-i ülésén (Fotó: Babák Zoltán)

December 13-án, hétfőn került sor Békésszentandrás Nagyközség képviselő-testületének ezévi utolsó soros ülésére. Az ülés technikai előkészítése az előtte levő bizottságin elhúzódott, ezért a kezdés közel másfél órával későbbre csúszott.

Az ülés a szokásos tájékoztatókkal kezdődött.

A Szociális- és Gyermekjóléti Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Farkasné Sinka Dóra adott tájékoztatást, miszerint eseti települési támogatást 2 fő részére ítéltek összesen 10 ezer értékben.

Békésszentandrás képviselő-testületének 2022-re szóló munkatervét a normál évek mintájára alkották meg. Farkasné Sinka Dóra tolmácsolta bizottság javaslatát, miszerint az átruházott jogkörben hozott döntéseiről a polgármester is számoljon be időről időre.

Az elfogadott belső ellenőrzési tervben 2022-re egy célterületet jelöltek meg, a Gondozási Központ személyi állományát célzó vizsgálatot.

A Fő utca 22. alatti ingatlan vagyonhasznosításával kapcsolatban elkészült beszámolót elfogadták.

Módosították a települési szilárd hulladék hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendeletet, amit a Békés Megyei Kormányhivatal szakmai segítségnyújtás keretében vizsgált, és több ponton törvénysértést észlelt. Eszerint a rendelet elavult, illetve nincs összhangban a szolgáltatással, ezért módosítani kellett.

Döntést hoztak, miszerint változatlanul a település közigazgatási határai a mérvadók a felvételi körzethatárokkal kapcsolatban.

Helyt adtak a Cuki Cukrászda 2022 első két hónapjára a bérleti díj mérséklésére vonatkozó kérelmének.

A Magyar Falvak Programban a település már bír egy nyertes pályázattal játszótérépítésre, ami a Fövenystrandon fog megvalósulni. Ennek az építésére érkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot fogadták el.

A napjainkban érzékelhető áremelkedéseket tapasztalva helyt adtak a Szarvas Kontakt Kft. bölcsődei, illetve a Gondozási Központ díjaira vonatkozó emelt ajánlatának. Ez előbbinél 6, utóbbinál 9 százalékos emelkedést fog jelenteni. Miután a kormány 2022. június 30-ig befagyasztotta a térítési díjak emelését, így azt az önkormányzatnak kell viselni, de miután a közétkeztetés feladatfinanszírozású, így nem lehetetlen, hogy előirányzat-módosítás után meg fogják kapni ezt a finanszírozás-különbözetet, tájékoztatta a hallgatókat Csépainé Tóth Gabriella jegyző.

A módosítások után elfogadták a Körös Művelődési Ház és Könyvtár újraalkotott SzMSz-ét.

21 fővel tervezik a 2022-es Start Mintaprogramban való részvételt. Virág Sándor képviselő a Településüzemeltetési Bizottság nevében elmondta, hogy egyik szeme sír, a másik meg nevet. Ez az 21-es szám azt jelenti, hogy kevés munkanélküli van Békésszentandráson, másrészt korában nagyon sok beruházást meg tudtak valósítani a program keretein belül. Kátyúzás, útalap-építés, szőnyegszövés és mezőgazdasági programelemben kívánják a 21 főt foglalkoztatni.

Döntöttek a kupakgyűjtő szívben összegyűlő nyersanyag átadásának a módjáról. Eszerint egy alapítvány bevonásával teszik hivatalossá az átadást, illetve a segítségnyújtást.

Tekintettel arra, hogy számos nagyértékű felújítást hajtott végre az önkormányzat, illetve új vagyonelemek, mint az új piac, valamint a Vízműtől átvett vagyonelemek is szükségessé teszik az önkormányzati vagyonbiztosításának felülvizsgálatát. Az ingatlanpiaci árak változása miatt egyébként is 20 százalékos értéknövekedést lehet megállapítani 2015-höz képest. Az alkusz mintegy félmilliárdos vagyonnövekményt állapított meg, ami az éves díjban 217 ezer forintos díjnövekedést okoz. Ezzel így 1 millió körülire fog nőni az éves díj. Virág Sándor képviselő tolmácsolta a gazdasági bizottság véleményét, miszerint indokoltnak tartják az emelést.

2022-től emelkedni fog a Szentandrási Híradó előállítási díja. Meg fogják találni a megoldást a finanszírozására, mondta Sinka Imre polgármester.

Hozzájárulásukat adták az egyik bérletben kint levő önkormányzati ingatlan partvédelmének elvégzéséhez.

Bethlen Gábor u. 17. szám alatti ingatlan megvásárlásának lehetőségét a későbbiekben újratárgyalják.

Elfogadták a Magyar Falvak Programban szereplő pályázati elképzeléseik frissített változatát.

Döntöttek a térfigyelő-kamerák karbantartásáról szóló szerződéssel kapcsolatban.

A bejelentések sorában utolsóként elhangzott, hogy az Árpád. a Darabos és a Szent László utcák kivitelezésére külső vállalkozótól kértek ajánlatot, hogy a saját intézmény leterheltségét csökkentsék.

A fotó a békésszentandrási képviselő-testület az augusztus 31-i ülésén készült.

Csasztvan Zsuzsanna és a Magyar Teátrumi Díj

Csasztvan Zsuzsanna: Nagyon megható volt, hogy nekem táncoltak aznap este a dunások

Az adományozó, Forschner Rudolf és dr. Kozma György, a Szarvasi Szakorvosi Kft. ügyvezetője kezet fog. Balról Babák Mihály polgármester

Korszerű szívultrahangot kapott karácsonyra Forschner Rudolftól Szarvas lakossága