in ,

Az elmúlt 17 év harmadik legjobb közbiztonsági eredményét teljesítette a település

Molnár Sándor rendőr alezredes, kapitányságvezető mutatta be Békésszentandrás közbiztonsági helyzetét a képviselőknek
Molnár Sándor rendőr alezredes, kapitányságvezető mutatta be Békésszentandrás közbiztonsági helyzetét a képviselőknek (Fotó: Babák Zoltán)

A regisztrált bűncselekmények arányában Békésszentandrás tekintetében magasabb volt az emelkedés, mint a Szarvasi Rendőrkapitányság illetékességi területén, jelentette ki Molnár Sándor rendőr alezredes, kapitányságvezető a hétfőn, az önkormányzati ülés első napirendje során tett beszámolója során. A településen 18-ról 28-ra emelkedett ezek száma, de minden viszonylagos, mondta, mert ha a 2020-as bázisévnél messzebbre tekintünk, akkor ezzel az elmúlt 17 év harmadik legjobb eredményét teljesítette a település.

A statisztikát végigböngészve vannak növekedések, de ezek puszta számok alapján történő értékelésénél figyelembe kell venni, hogy sem a 2020-as, sem a tavalyi év nem illeszkedik a korábbiak sorába. Ahogy azt a kapitányságvezető ki is fejtette, a 2020-as bázisév adataiban a kijárási korlátozások, illetve a turizmus elmaradása is szerepet játszottak.

Egyedül a lakásbetörések száma nőtt százalékosan kifejezhetetlen mértékben: nulláról egyre.

A statisztikai minden növekedés ellenére Békésszentandrás továbbra is biztonságos településnek mondható. A kapitányságvezető az elkövetkezendő időre az illetékességi területén élő lakosság szubjektív biztonságérzetének növelését tűzte ki célul.

A településre bontott beszámolót itt, a mellékletet itt lehet megtekinteni.

A közbiztonságról szóló jelentést egyhangúlag fogadta el a testület
A közbiztonságról szóló jelentést egyhangúlag fogadta el a testület (Fotó: Babák Zoltán)

A 2021-es adóbevételek alakulásáról Kis-Szujó Nikoletta pénzügyi csoportvezető számolt be a testületnek.

Békésszentandráson jelenleg a magánszemélyek kommunális adója, a telekadó, az építményadó, a helyi iparűzési adó és az idegenforgalmi adó képezi a bevezetett adótételeket, hangzott el. A pótlékokkal, bírságokkal és a talajterhelési díjjal megnövelt bevétel így 2021-ben 202,5 milliót tett ki.

Százalékos arányban a 2021-ben befolyt bevételek a következőképpen oszlanak el: a helyi iparűzési adó 54,69, az építmény adó 21,58, az idegenforgalmi adó 12,08, a magánszemélyek kommunális adója 5,99, a telekadó 4,47, míg a pótlék, bírság és talajterhelési díj befizetésekből származó bevételek összesen 1,18 százalékot tettek ki.

Hévizi Róbert a Gazdasági és Turisztikai Bizottság nevében megköszönte az adócsoport munkatársainak sokrétű munkáját, akik az adóigazgatási feladataik mellett a felderítéseket, végrehajtásokat, hátralékok behajtását is végzik. Nélkül a költségvetés nem úgy alakult volna, ahogy alakult, mondta.

Következő napirendi pontként a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló került a testület elé. Ebből egy 2015-től tartó adatsort kiragadva megállapítható, hogy a település enyhén, de folyamatosan csökkenő lélekszáma ellenére nő az 6 év alattiak száma, ami ellentétes tendenciát mutat a 6-18 éves korúak – lakosságfogyási arányt jó négyszeresen meghaladó – csökkenési rátájával.

A testületi ülés napján már beiratkozás volt. 15 szülő jelezte, hogy gyermekét szeretné bölcsődébe adni, tájékoztatta a testületet Yetik-Takács Éva bölcsődevezető. Nagy az érdeklődés, sok család meglátogatta nyílt napjukat, mindenki jól érezte magát. “Van jelentkezőnk bőségesen”, jelentette ki az intézményvezető.

A két napirendi pontban elhangzottak, valamint a számok mentén talán nem alaptalan feltételezni, hogy a koronavírus járulékos pozitív hatása lehet, hogy a fiatal, kisgyermekes családok felfedezték Békésszentandrást, mint gyermeknevelésre tökéletesen alkalmas települést.

Elfogadták a Gyermekjóléti Intézmény Védőnői Szolgálatának, Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának, valamint a település egészségügyi alapellátásáról szóló 2021-re vonatkozó beszámolóit.

Két bejelentés szólt a nemrégiben megszerzett honvédségi üdülő felújításával kapcsolatban. Az elsőben a tervezői szerződést módosították, a másodikban azt a koncepciót fogadták el, ami a honvédségi üdülőnek a Kiserdőre is kiterjedő horgászturiszikai fejlesztéseit körvonalazta.

A honvédségi üdülő tervezett helyszínrajza
A honvédségi üdülő tervezett helyszínrajza

A Településüzemeltetési és Projektelőkészítési Bizottság 2022. április 20-i nyílt ülésén megtárgyalta, és a következő műszaki tartalom elfogadását javasolta: recepció épületének felújítása, a kiszolgáló épület felújítása, annak teljes területén vizesblokk és pelenkázó kialakítása, a konyha épületének kialakítása mosogatókkal, tűzhellyel, előkészítő pulttal, móló, járdák, parkoló készítése.

Szúnyoggyérítéssel kapcsolatban 1,065 millióval magasabb árajánlat érkezett. “Felelősséggel tartozunk mind a lakosság, mind az ide érkező turisták felé” hangsúlyozta Sinka Imre polgármester, illetve Hévizi Róbert, a Gazdasági és Turisztikai Bizottság elnöke is. Ezzel az összeggel együtt az idén a település 7,280 milliót állított csatasorba a szúnyogok ellen.

A járdaépítések során felszedett járdalapok összetörve remek alapot biztosítanak a további útépítésekhez. 200 köbméternyi betonlap törésére 500 ezres keretösszeget különítettek el egyhangúlag.

Utolsó bejelentésként a Greksza-iskola megvételére tett javaslatot utasította el a testület 6-1 arányban.

A képviselői bejelentések között elsőként Hévizi Róbert a szokásos nyári csángó táborral kapcsolatban az javasolta, hogy az eddigi feltételekkel biztosítsák a 20. ilyennek támogatásként a kis tornatermet. Sinka Imre egyrészt az ukrán helyzet miatti esetleges szállásbiztosítás, másrészt a szálláson való mozgás miatt nem merne ígérni semmit.

Ismét előkerült a megyehatáron levő parkolók, illetve az oda rendszeresen lerakott hulladékhegyek ügye. Ennek megakadályozására korábban Öcsöddel egyezett meg a település, hogy közösen veszik fel a harcot a lerakókkal. Kamerák kihelyezése volt tervben. Békésszentandrás teljesítette is a vállalt kötelezettségét, kihelyezte a karókat a kameráknak, ám a közútkezelő párhuzamosan szintén kihelyezett két karót Öcsöd területén két parkolóba, és be is kamerázták azokat. Békésszentandrásra nem jutottak még el, de konkrét időpont megjelölése nélkül ígéretet tett a közútkezelő. A testület úgy döntött, hogy –miután a közútkezelő egyébként is a sajátjaira helyezte a kamerákat – a karót beveteti, és azt a település más pontján fogják elhelyezni.

Major Attila képviselő nem elégedett az új kerékpárút minőségével. Sokkal jobb lett, mint volt. Az útról nézve sima, de kerékpárral érződnek a hullámok. A padka több helyen meg van süllyedve. Ő nem venné át, jelentette ki.

Másképp vélekedik erről Sinka Imre. Míg Major Attila bringázik, a polgármesternek kerékpárja sincs. Abban konszenzusra jutottak, hogy egyikük sem ért hozzá. Sinka Imre felhívta a figyelmét, hogy ez nem egy új kerékpárút, hanem egy rossz alapúnak a felújítása, de a projekt költségvetése tartalmazza műszaki átvétel költségét is, amit szakember fog végezni.

Hévizi Róbert felhívta a figyelmet, hogy a hulladéklerakónál minősíthetetlen mintát vettek az egyik kútból. A cső külső behatás hatására eltörhetett. Javasolt, hogy ismeretlen tettes ellen tegyenek feljelentést a monitoringkút megrongálása miatt.

Végezetül elhangzott: április 30-án fáklyás felvonulásra várják a település lakóit. Május 12 lakossági fórumot tart az önkormányzat. Június harmadik hétvégéjére, pontosabban péntekre és szombatra tervezik szokásos elektronikai hulladékgyűjtés, amin csak ép és sértetlen eszközöket tudnak átvenni.

A nyitójátékon a kelet- és nyugat-békési egyházmegyék képviselői 41 perc 53 másodperc alatt szabadultak ki

Pandora: Rekordgyanús idővel szabadult ki az evangélikus team

Kasik Viktort is meglepte az okányi alakulat gólereje

Okány meglepte a Szarvasi FC-t