in ,

A saját gyümölcs

Ballagás a Gál Ferenc Egyetem Szarvasi Gyakorlóintézményében 2022. június 11-én
Ballagás a Gál Ferenc Egyetem Szarvasi Gyakorlóintézményében 2022. június 11-én

„Te csak történeteket mondasz nekünk, de sosem mondod meg, hogy mi az értelmük. Erre ő azt válaszolta: örülnél-e annak, ha valaki megkínálna gyümölccsel, de mielőtt átadná, meg is rágná? Ami a számotokra értelem, cél, azt senki nem fogja helyettetek felfedezni. Senki. Egyétek a saját gyümölcsötöket!”

2022. június 11-én – szombaton – a Gál Ferenc Egyetem Szarvasi Gyakorlóintézménye nyolcadik osztályosait búcsúztatta. Az útra kelés ünnepe annak a pillanata – ahogy az intézmény vezetője fogalmazott – „amikor belekóstolunk a saját gyümölcsünkbe, vagy talán átadjuk őket „kóstolásra””. A ballagások a félelemmentesség, a vidám-szomorúság, a könnyed-nehéz érzésszólamok, lélekzsoltárok, a valódi kéz- és vállfogások, az egymásra kacsintások, ami mind arról szól, hogy egy cél kapujában felfedezünk valami nagyszerű dolgot, ami értelem és érzelem, együtt megélt színes visszatekintés-pillanat. Egy-egy intézmény ballagását senki „kívülről” nem értheti, mert az minden esetben egy közös gyümölcs, egy közös történet.

Az „ovisulis” ízt, a hagyományoknak megfelelően a Gyakorló óvodásainak búcsúzó előadása adta meg. A színes táncos kavalkád, azokat a pillanatoka elevenítette meg, amikor a tizenkét éves történet kezdetét vette az óvodában. Mert ez egy ilyen „gyümölcsfa”.

Az egybegyűlt színes test-lélekben egy közösséget, Dr. Katona Krisztina főiskolai tanár, a GFE PK dékánja köszöntötte, mint testvérintézmény. Szarvas Város Képviselőtestülete nevében Babák Mihály polgármester úr köszöntötte az intézményt, és a ballagó fiatalokat. Elismeréssel szólt a város jeles, az egyetem fenntartásában működő intézményéről, és az elmúlt évek dinamizmusáról, eredményeiről, aminek egy szeletét a mai nap ünnepe testesíti meg.

„Ne parázz a ballagáson!” szóltak Bártfai Judit versének sorai, Kiss-Tihanyi Mira és Baksa Blanka első osztályosok előadásában. És a meghatottság… Kelemen Kata és Komlósi Rupert, a hetedik osztályosok nevében fogalmazták meg „áldás kérésüket”, és útra bocsájtó szép üzenetüket a nyolcadik osztályosok felé. Lestyán-Goda Sára negyedik osztályos tanuló a szeretet üzenetét hozta el a ballagóknak. Könny fakad…

Barna Réka és Bencze Hunor Massanet ismert zeneművére búcsúztak a nyolcadik osztályosok nevében, és mondtak köszönetet szüleiknek, nevelőiknek. Az egy szál vörös rózsa a szülőknek átadva, a megfogalmazhatatlan köszönetet jelképezte, az egy szál fehér rózsa a megfogalmazható köszönetet szimbolizálta a tanári kar és az intézmény munkatársai felé.

Mert „legyen áldott életed!” – fogalmazta meg Laurinyecz Levente Slang Anikó versét közvetítve.

Ft. Dr. Kiss Imre esperes, plébános atya, főiskolai tanár búcsúzott. Léleküzenete minden nyolcadikos tarisznyában kibontható, és bármikor megerősítő segítségként hívható.

A nyolcadik osztályosok Álomvilág… című dallal köszöntek el meglepetés műsorszámukban. A zászlóátadás ünnepi pillanata a hatodik alkalom, amikor a folytonosság, a tudás, a hit és a szeretet egységének szellemében továbbadásra kerül mindaz a törekvés, amit a Gyakorló egésze jelent.

Éri Nóra Bianka és Sziklai Gyula nyolcadik osztályos tanulók útravaló verssel köszöntek el. A nyolcadik osztály egy-egy szeretetüzenettel vett búcsút iskolájától, ha nem is végleg…, mert a folyó mindig hazatalál.

Bíró Gyula igazgató, c.egyetemi docens beszédében a valódi fénypontokról, és a valami naggyá, fényessé, világítóvá való növekedésről, vagyis az életben való ragyogásról fogalmazott meg gondolatokat. Beszédében nem maradhatott el a: mindenki egyszer. És mindenki először. És mindenki utoljára: Gyakorló… ahol kórusban érkezett a válasz: jó gyereknek lenni!

„Bolondság, mondja az értelem – az, ami. – mondja a szeretet. Szerencsétlenség.- mondja a számítgatás. Csak fájdalom.- mondja a félelem. Kilátástalanság.- mondja a belátás – az, ami.- mondja a szeretet. Nevetséges.- mondja a büszkeség. Könnyelműség.- mondja az óvatosság. Lehetetlenség.- mondja a tapasztalat – az, ami.- mondja a szeretet. A szeret mondja.” – fogalmazott az intézmény vezetője. A gyengédség pillanatai ezek – folytatta -, talán, mint a vonaton.

„Negyven éve lehettek házasok. A vonaton fiatal szerelmes pár ült velük szemben. Az idős asszony ábrándos szemekkel nézte őket. Amikor a fiú csókot adott a lány arcára, a férje a fülébe súgta:

-ezt te is megtehetnéd!

-megőrültél? –sziszegi vissza a férje. Hiszen mégcsak nem is ismerem!

Vagyunk itt ma így egy páran… ismerősök.” – csakhogy a könnycseppet humorral csapjuk el fogalmazott.

Minden ballagó nyolcadikostól egy-egy személyes emlék felidézésével köszönt el, kiemelve azokat a „formaváltozásokat”, vicces-vidám-mély pillanatokat, ami a tizenkét évbe belesűrűsödött. Volt, ahol kacagás, volt, ahol elfojtott meghatottság hullámzott végig a közönségen. A saját gyümölcs a legkülönlegesebb, a legédesebb. Áldassék a gyümölcs! – fogalmazott.

Diviki Anett saját versével, költeményével köszönt el az intézményünktől. Gyümölcs… saját.

Ezt követően díjak és elismerések átadására került sor.

A díjakat az intézmény vezetője, igazgatóhelyettesei – Révész Éva és Bajomi-Nagy Éva -, és a Bóbita Alapítvány elnöke adták át. Négy éven keresztül több területen végzett kiváló teljesítményéért, közösségi munkájáért, az „Év Kisdiákja” címet vehette át Lestyán-Goda Sára negyedik osztályos tanuló. Nyolc éven keresztül nyújtott kimagasló tanulmányi eredményéért, közösségi munkájáért az intézmény által adományozható második legmagasabb elismerést, a Bóbita-díjat vehették át: Brusznyiczki Adél Anna és Erdei Máté Levente. Nyolc éven keresztül nyújtott kimagasló tanulmányi eredményéért, versenyeredményeiért, közösségi munkájáért az intézmény által adományozható legmagasabb elismerést, a Vándor-díjat Bencze Hunor nyolcadik osztályos tanuló vehette át.

Nyolc év szülői közösségben végzett áldozatos és önzetlen, odaadó munkájáért, az intézmény támogatásáért ajándékot vett át az intézménytől: Kasnyikné Klemann Tímea, Dr. Benczéné Kardos Karola, és a több, mint egy évtizedes Szülői Közösség elnöki munkáját külön is megköszönve Sass József.

2018. évben a Gál Ferenc Egyetem Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda a fenntartó egyetem egyetértésével, díjat alapított Podani Mihályné szakvezető óvodapedagógus, gyakorlatiképzés-vezető emlékére. A kiemelkedő felsőoktatási és köznevelési szakmai tevékenység elismeréseként igazgatói határozat alapján odaítélt Ildikó-Díj metszett üveglappal, oklevéllel és anyagi elismeréssel jár. Az ünnepséget Podani Mihály úr is megtisztelte a család képviseletében. Bíró Gyula intézményvezetőtől Ildikó-díj elismerést vehetett át 2022-ben: Bajomi-Nagy Éva igazgatóhelyettes, vezetőtanár, Fabóné Nagy Andrea szakvezető óvodapedagógus, Kovácsné Czékus Anikó szakvezető tanító, Juró Mária szakvezető tanító, Rónyai Gabriella óvodatitkár. Az intézmény vezetője megköszönte a mindig hivatástudattal és alázattal tett szolgálatot, a Gyakorlóintézmény szeretetközösségének építését.

A pedagógia örökmécsese egy parányi szikrából született, ami bennünk, bennetek ég. Őrizzük, őrizzétek ezt a lángot!

„-Tudtad-e, hogy Isten jelen volt akkor is, amikor elloptad a süteményt a konyhából? – kérdezte a mama dühösen.

-Igen. – szólt a gyermek válasza.

-És azt tudtad-e, hogy Isten mindent látott?

-Igen.

-És mit gondolsz, mit szólt a Jóisten mindenhez?

-Azt mondta: ketten vagyunk, két süteményt vegyél!

Na, valahogy így…”

A nyolcadik osztályosok keringő tánca zárta hagyományosan a ballagási ünnepséget.

Sz.Zs.

A Békéscsabai Jókai Színház Trianon című előadásával nyitott a Szarvasi Vízi Színház 2022-es nyári évada

Emberek lelkén keresztül hatnak a történelmi viharok

A beregszászi színház Tóték című előadása a Szarvasi Vízi Színházban 2022. 06. 18-án

Szombaton este Tóték dobozoltak