in

Nemzetiségünkért Díjat vehetett át az országos szlováknapon Frankó Anna

Frankó Anna, Acsika a Magyarországi Szlovákok Napján az Országos Szlovák Önkormányzat Nemzetiségünkért Díját vehette át az Evangélikus Ótemplomban
Frankó Anna, Acsika a Magyarországi Szlovákok Napján az Országos Szlovák Önkormányzat Nemzetiségünkért Díját vehette át az Evangélikus Ótemplomban (Fotó: Babák Zoltán)

A hétvégén rendezték a Magyarországon élő szlovák nemzetiség legrangosabb eseményét. Ahogy arról korábban hírt adtunk Magyarországi Szlovákok Napján a változatos programok mellett több díjat is átadtak.

A programsorozat a Szlovák Tájházban kezdődött, majd a Tessedik Sámuel Múzeumban, illetve az ilyenkor Templom térré alakuló Vajda Péter utcán felállított színpadon, valamint Evangélikus Ótemplomban zajlottak.

Utóbbi helyen vehette át az Országos Szlovák Önkormányzat Nemzetiségünkért Díját Frankó Anna, akit – amint az méltatásában is állt – Szarvason mindenki csak Acsikaként ismer.

Az esemény ünnepélyességét emelte Csasztvanné Vass Edit és Csasztvan Zsuzsanna dala, illetve a Tótkomlósi Ifjúsági Koncert Fúvószenekar játéka.

Olvassák el Acsika méltatását:

Frankó Anna 1960. december 24-én született. Általános iskolába a Szarvas melletti Ezüstszőlőkbe járt. 1979-ben érettségizett a békéscsabai szlovák gimnáziumban. 1998-ban szerzett szlovák nyelvből általános iskolai tanári diplomát a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán. 2012-ben pedig szintén a szegedi egyetemen középiskolai tanári diplomát.

1979 óta volt a Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Kollégium tanára. Munkáját mindig lelkiismeretesen, megbízhatóan, az embereket és az értékeket tiszteletben tartva végzi. Mindig törekszik arra, hogy a gyerekek tiszteljék a nyelvet, elődeik kultúráját, és hogy a szlovák nyelvet a lehető legmagasabb szinten sajátítsák el.

Erőfeszítése és szorgalma eredményeként diákjai a regionális és országos versenyeken szép eredményeket értek el. Többen alapfokú, középfokú és felsőfokú nyelvvizsgát is tettek szlovák nyelvből. Amikor felkérték, hogy a szlovák nyelv megőrzése érdekében anyanyelvét idegen nyelvként tanítsa, a Vajda Péter Gimnáziumban Szarvason, nem gondolkodott, és örömmel vállalta el a feladatot.

Aktívan együttműködött számos szlovák tankönyv és munkafüzet összeállításában és lektorálásában. A tanári munka mellett örömmel végzett el más jellegű feladatokat is. Fiatalkorától bekapcsolódott a szlovák kulturális életbe. Tagja lett az újjáalakult Vernost Szarvasi Szlovákok Kulturális Körének. 1999-ben a tagok közül aktív szervezővé vált, és 2001-től 2014-ig annak elnöke volt. Aktívan részt vállalt a szarvasi szlovák nemzetiségi önkormányzat vezetésében. 2014-től annak elnöke lett. Az ő vezetése alatt sikerült megvásárolni és felújítani a Szlovák Tájházat. A Szlovák Közösségi Ház felújítása is az ő törekvéseinek köszönhető. A tárgyi örökségek megújításán és megőrzésén kívül a szellemi örökségnek is figyelmet szentelt. Nem könnyű számon tartani, hány gyermektábort és nemzetiségi rendezvényt szervezett és szervez a mai napig. Összegyűjtötte és kiadta a Klenoty sarvašských Slovákov című könyvet, amely bemutatja az itt élő szlovákság szokásait, és biztosítja, hogy ezeket a hagyományokat a későbbi generáció számára is megőrizzék. Frankó Anna segítségével és szervezésében a helyi népdalokból összeállított népdalcsokrot a szlovák énekkar citerakísérettel énekelte fel CD-re.

Írásai és cikkei rendszeresen megjelennek a helyi hetilap Novinkár nad Kerešom című szlovák nyelvű mellékletében.

Szarvason mindenki csak Acsikaként ismeri. Csendesen és következetesen végzi el a rábízott feladatokat, munkáját szolgálatnak tekinti, melyet teljes szívből és minden erejével végez. Szívesen és készségesen segít mindenkinek. Természetes számára a szlovák nyelvvel, a szlovák nemzetiséggel, a szlovákul tanuló gyerekekkel és a helyi szlováksággal való törődés. Folyamatosan törekszik arra, hogy kölcsönösen jövedelmező és szoros kapcsolatot ápoljon a szlovák nemzetiségi önkormányzatokkal.

Ruzsinszki György edző és karatékái versenyre tartanak 2020. augusztus 8-án

Segítséget kérnek a karatésok, csapatszállítóra gyűjtenek

A Szarvasi Vízi Színház (Fotó: Babák Zoltán)

Turisztikailag kiemelt jelentőségű településsé nyilvánították Szarvast