in ,

Szentandráson az önkormányzat magán kezdi a spórolást

Virág Sándor képviselő a Gazdasági és Turisztikai Bizottság döntéseit tolmácsolta. A képen mögötte Rusz Mihály képviselő.
Virág Sándor képviselő a Gazdasági és Turisztikai Bizottság döntéseit tolmácsolta. A képen mögötte Rusz Mihály képviselő (Fotó: Babák Zoltán)

Szinte minden második napirendnél visszatérő elem volt a rezsidíjak, illetve az elszabadult építőanyagárak kérdése a hétfő délután tartott képviselő-testületi ülésen Békésszentandráson.

Major Attila képviselő kérdésére Sinka Imre polgármester adott tájékoztatást a Dinnyéslaposi út kivitelezésének az állásáról, aminek szeptember 22-én volt a műszaki átadása.

A polgármester válaszában elmondta, jó minőségben készül el a munka. Még vannak apróságok, de azok nem az úttesttel kapcsolatosak. A költségek folyamatos növekedése miatt benyújtottak egy emelési kérelmet az irányító hatósághoz, de az nem reagált még rá. Ha ezt megkapnák, akkor a oda is tudnának tájékozódást segítő napelemes közvilágítást kiépíttetni. Az út átadását október közepére várja.

Sinka Dóra képviselőnek a szennyvízteleppel kapcsolatban feltett kérdésére válaszolva Sinka Imre elmondta, hogy az ütem szerint halad. A fizikai munkálatoknak az idén le kell zárulniuk, mert februárban meg kell ejteni a téli próbaüzemet.

A békésszentandrási képviselő-testület ülésezik 2022. szeptember 26-án
A békésszentandrási képviselő-testület ülésezik 2022. szeptember 26-án (Fotó: Babák Zoltán)

A szokásoknak megfelelően napirendi pontok közül elsőkén Sinka Dóra számolt be bizottsága, a Szociális, Jogi és Ügyrendi Bizottság hatáskörébe átadott feladatok elvégzéséről. 10 főnek ítéltek meg összesen 50 ezer forintnyi eseti települési támogatást, két fő folyamodott kamatmentes kölcsönért az elmúlt hónapban. Ezek egyike elutasításra került, a másiknak 150 ezret szavazott meg a bizottság.

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről Balláné Bagdi Andrea számolt be.

Az 1,037 milliárdos eredeti előirányzat a félév utolsó napján már 1,661 milliárdot mutatott.

A kiadásoknál 54, a bevételeknél 105 százalékon áll a teljesítés. Utóbbi magas voltát a pályázatokkal kapcsolatos beérkezésekkel magyarázta. Sinka Imre időarányosan megfelelőnek tartja az állást. A következő napirendként a testület elfogadta Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének módosítását.

A Hunyadi János Katolikus Általános Iskola és Óvoda 2021. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját a művelődési bizottság tárgyalta, amit Molnár Imre igazgató is megtisztelt, mondta Major Attila. Kimerítő tájékoztatást kaptak az intézmények működéséről. Az eszközeik megfelelőek ahhoz, hogy a település diákjai megfelelő körülmények között tanulhassanak.

Iskolabezárást nem terveznek, nem állnak át online oktatásra, ha nem írják az nekik elő, hangzott el.

A Békésszentandrási Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkájáról Csépainé Tóth Gabriella jegyző számolt be. Köszönetet mondott minden munkatársának, hogy biztosították a nyugodt, szakszerű munka feltételeit. Sinka Imre polgármester szintén köszönetét fejezte ki helytállásukért.

Tasy József, Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Településüzemeltetési Intézményének vezetője
Tasy József, Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Településüzemeltetési Intézményének vezetője (Fotó: Babák Zoltán)

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Településüzemeltetési Intézménye 2021. évi tevékenységéről Tasy József intézményvezető adott számot a testületnek. Elmondta, hogy mióta bizalmat szavazott neki a testület, lerövidültek a jelzés és az intézkedés között eltelt idők. Ehhez nagy segítséget nyújtott számukra, hogy a testület hozzájárult ahhoz, hogy 3 fővel növeljék a létszámot. Gazdálkodásuk is megfelelt az elvárásoknak, az évet többlettel zárták.

Virág Sándor képviselő az illetékes bizottság nevében elégedettségét fejezte ki, a közterületek rendben vannak, a prioritást élvező Fövenystrand kifejezetten rendezett. A szombati faültetésen is az előkészítő és a befejező munkálataik is rendben zajlottak, jelentette ki.

Tasy József összefoglalta az elmúlt évben a közfoglalkoztatásban részt vevő 21 fő foglalkoztatásáról szóló tapasztalatokat, majd ugyanezt megtette 2022 eddigi eredményeivel. A korábbi évekhez képest a szociális, a helyi sajátosságok és a mezőgazdasági projektelemeknél volt változás. Ahol kellett volna a csapadék, ott a szárazsággal, ahol nem kellett az eső, például az útkivitelezéseknél, ott az esővel küzdöttek, miközben az árak folyamatosan mentek fel, illetve az üzemanyagárak is további nehézségeket okoztak.

Virág Sándor ismét elégedettségének adott hangot a bevételek alakulásával kapcsolatban. A többletet a közmunkaprogramba forgatják vissza, mondta.

A napirendek között módosították Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata és Szervei, valamint a Békésszentandrási Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát. Előzőnél a jegyző távollétében annak helyettesítésével kapcsolatban kellett módosítani,

 Csépainé Tóth Gabriella jegyző (középen) távollétében történő helyettesítés okán módosítani volt szükséges az SZMSZ-t.
Csépainé Tóth Gabriella jegyző (középen) távollétében történő helyettesítés okán módosítani volt szükséges az SZMSZ-t (Fotó: Babák Zoltán)

Utóbbinál a rezsi emelkedése tette indokolttá a módosítást. Októbertől extrém hidegben a PMH épületében hétfőnként nem lenne gázfűtés, csak klímákkal temperálás. Ezeken a hétfőkön otthonról történne a munkavégzés, ezért az eddigi csütörtöki ügyfélfogadás mentes napot át kell tenni hétfőre, így az ügyfélfogadási rend a következőképp alakul:

Hétfő: nincs ügyfélfogadás
Kedd: 8.00 – 12.00
Szerda: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Csütörtök: 8.00 – 12.00
Péntek: 8.00 – 12.00
A pénztári nyitvatartási idő igazodik a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási idejéhez.

Bejelentések között elsőként a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázatához történő csatlakozásról döntöttek.

A gördülő fejlesztési terv elfogadása előtt Sinka Imre elmondta, a szentandrási víziközmű-hálózat közel 60 éves, minden bizonnyal alaposabb rekonstrukció ráférne. Virág Sándor bizottsága nevében bizalmát fejezte ki a szakemberek által összeállított tervvel kapcsolatban.

Formális határozatot kellett hozni a szennyvíztelep kivitelezőjének változása miatt.

Mindössze két ajánlat érkezett a “Belterületi fejlesztések az élhetőbb Békésszentandrásért” című nyertes pályázata, aminek keretein belül kerülne sor a belterületi belvízrendezésre a Széchenyi és Zalán utcákban, valamint a Széchenyi utca felújítására.

„Belterületi fejlesztések az élhetőbb Békésszentandrásért” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó két célterület érintő, tervezésre már megkötött szerződés határidejét módosították. Ezek egyike a régi piactér közösségi térré alakításáról, a másik a Hunyadi utca Rákóczi utcáig tartó kerékpárútszakaszról szólt.

A Nepomuki Szent János szobra jelentős civil áldozatvállalással lett helyreállítva. Környékének rendbetételével kapcsolatban Virág Sándor elmondta, álmodtak már nagyokat, de az építőipari anyagárak elmentek a tervek mellett.

Egyelőre 50 ezer forintot irányoztak elő erre a célra. A lakossági felajánlásokkal együtt ebből első ütemben a napelemes megvilágítás és virágtartó váza elhelyezése valósul meg. A járda kialakítására 2023. június 30-as határidőt szabtak. Remélik, hogy egy hétfőn megjelent LEADER-es pályázat ráhúzható lesz a területre.

Ivóvízhálózat bővítésével kapcsolatban rengeteg kérdést kapnak az üdülőtulajdonosoktól. Egyrészről forrásigényes, csak pályázatból tudnák elvégezni, hangzott el, másrészről a szennyvíztelep is maximumon járt. Most, hogy az megújul, elkezdhetik nézegetni az üdülősorokra, illetve a Furugyra vonatkozó fejlesztésekre vonatkozó pályázatokat.

A külső szolgáltatókkal kötött szerződések felülvizsgálata folyamatos. A költségek csökkentése érdekében ezen az ülésen tömbösítésre került a tűzvédelmi tanácsadásra, illetve oktatásra vonatkozó szolgáltatás.

2022-től kötelessége az önkormányzatoknak, hogy saját hatáskörben, vagy szerződéses formában kezelje a gyepmesteri feladatokat. A testület az utóbbi mellett döntött. Ezt megtámogatandó póráz és chipleolvasó vásárlását szavazták meg a képviselők.

Az önkormányzati tulajdonú csatornapart bérletére két lakos nyújtott be pályázatot. Mindkettőt elfogadta a testület.

A Szentandrási Híradó megjelenésére is hatással lesz a rezsicsökkentés csökkentése. A képviselők azt a döntést hozták, hogy októberben még 1500 példányban fog eljutni az újság a lakossághoz, de az árak függvényében lehet, hogy a későbbiekben, 2023-tól online megjelenésre fog áttevődni a hangsúlyt.

A 2022. évi Szent András-nap szokásos külsőségei a rezsinövekedés áldozatául estek. Megemlékezés marad, de nullaforintos költségből lesz megrendezve.

“Spórolás van, amikor a lakosságnak is spórolnia kell, nem illendő többmilliós rendezvényt tartani”, jelentette ki Sinka Imre.

Az András-napnak maradnia kell, de lehet, hogy a hagyományos szentmisét követően helyi megemlékezéssel tesznek eleget a település névadójának tiszteletére, illetve valahogy ide csoportosítanák az elismerések átadását is. Ez még nincs kimunkálva, erre ötleteket várnak a bizottságoktól.

Sinka Dóra és Major Attila képviselők, valamint dr. Lesfalvi Balázs alpolgármester a testület 2022. szeptember 26-i ülésén
Sinka Dóra és Major Attila képviselők, valamint dr. Lesfalvi Balázs alpolgármester a testület 2022. szeptember 26-i ülésén (Fotó: Babák Zoltán)

Major Attila az illetékes bizottság vezetőjeként tudomásul vette a költségek nullázását, és igyekeznek megtalálni a módját annak, hogy méltóképp legyen megtartva ez a nap.

“Ez az év egy ilyen év, amikor mindenkinek, nekünk is a villanyóra és a gázóra kerül előtérbe a költségek szempontjából, a kultúra jelen pillanatban vesztésre áll a rezsivel szemben”, mondta Sinka Imre.

Elvi döntés született arról, hogy a „Helyi fejlesztések támogatása” című Leader kiíráson szeretnének pályázni, hogy valami nemes célnak forrást szerezzenek, mondta Sinka Imre.

LED-es közvilágítás korszerűsítésének tárgyában elkezdik a tájékozódást. A 12 évre tervezett projekt pénzbe is kerülne, de az energiaszámlák különbségéből kifolyólag meg is lehetne takarítani azokat. Virág Sándor annak a véleményének adott hangot, hogy ez energiamegtakarítás ma elsődleges, de nem mehet a biztonságos közlekedés rovására, hiszen láttak már jó és rossz kivitelezéseket is.

A felvételi körzethatárok tervezetének véleményezése formális, hiszen minden évben a település közigazgatási határaiban határozzák ezt meg.

Szürkével az eredetileg tervezett nyomvonal, pirossal a tervezett
Szürkével az eredetileg tervezett nyomvonal, pirossal a tervezett.

Az ülés végén a Hunyadi utca – Rákóczi út kerékpárforgalmi létesítmények tervezéséről Sinka Imre tájékoztatásul elmondta, hogy a kerékpárút – biztonsági szempontokat szem előtt tartva – nem a korábbi helyen, hanem a Kálvária térnél haladna át a Hunyadi utcán.

Az október 1-én esedékes idősek napi műsorban Máté Péter számokat fog előadni egy művész gyertyafényes zongorakísérettel, amire várják a település lakóit, hangzott el.

Az ott lakók nevében Major Attila mondott köszönetet a Csokonai utcai buszmegálló elkészültéért, amiről vannak kritikus észrevételei, de Sinka Imre megnyugtatta, azok jó része már aznapra javítva lett.

Virág Sándor elmondta, hogy az elszabadult energiaárak miatt rendkívül nehéz időszak előtt állnak, több tízmilliós energiaár növekmény várható, nem lesz egyszerű, de ahogy a pandémiából, ezután is reménykedik a közösség összefogásában.

“Az önkormányzat magán kezdi a spórolást. Jelen pillanatban a túlélés az elsődleges”,

jelentette ki Virág Sándor.

Molnár Ábel és segítője a Mount Giluwe 4367 méteres csúcsán

Hazaért Pápua Új-Guineából Molnár Ábel

Samu Tamás Gergő a szerda reggel tartott sajtótájékoztatóján

Nem támogatta az képviselő-testület Samu Tamás Gergő rezsitámogatásról szóló előterjesztését