in ,

Helyi vállalkozók nyerték az önkormányzati kivitelezéseket Békésszentandráson

Ülésezik a képviselő-testület Békésszentandráson 2023. április 26-án.
Ülésezik a képviselő-testület Békésszentandráson 2023. április 26-án. (Fotó: Babák Zoltán)

Hévizi Róbert és Rusz Mihály távollétében zajlott a hétfőről keddre, majd keddről szerdára halasztott testületi ülés Békésszentandráson.

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről a polgármester írásban számolt be.

A hozzászólásokban Major Attila elmondta, bejárta a furugyi utcákat, és megállapította, hogy módot kellene találni a rendbetételére. Sinka Imre javasolta, hogy a településüzemeltetési bizottság legközelebbi ülésén egy bejárás keretében tartsanak egy szemlét. Major Attila kérte, hogy a házaló árusokkal kapcsolatban kérte, hogy keressék meg a lehetőséget azok kitiltására a településről.

A Szociális, Jogi és Ügyrendi Bizottság beszámolója az átruházott hatáskörben végzett munkájáról Farkasné Sinka Dóra bizottsági elnök számolt be. Az utóbbi hónapban 4 fő számára összesen 24 ezer forint értékben ítélt meg eseti települési támogatást bizottsága.

2022-re nézve az önkormányzatunkhoz befolyt adóbevételek az előirányzathoz képest 123,77 százalékon állnak, számolt be Kis-Szujó Nikoletta pénzügyi csoportvezető. ennek 44,92 százalékát a helyi iparűzési adó, 22,11 százalékát az építményadó, 21,05 százalékát az IFA adta, a maradékon a magánszemélyek kommunális adója, a telekadó, a késedelmi pótlékok, a bírság és talajterhelési díjból származó bevételek adják.

Virág Sándor képviselő megköszönte az adócsoport kiemelkedő munkáját, mert nélkülük ez nem valósulhatott volna meg.

Beszámolók hangzottak el a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Bölcsődéjének 2022. évi munkáját Yetik-Takács Éva intézményvezető írásban ismertette. Farkasné Sinka Dóra a felelős Szociális, Jogi és Ügyrendi Bizottság nevében hozzátette, hozzá mindig pozitív visszajelzés érkezik a szülőktől.

A Gyermekjóléti Intézmény Védőnői Szolgálatának 2022. évi tevékenységéről dr. Kantiné Szín Mária intézményegység-vezető számolt be, szintén írásban. Farkasné Sinka Dóra az óvodához hasonlóan pozitív visszajelzésekről számolt be a szolgálat tevékenységével kapcsolatban. Sinka Imre előre is elnézést kért azért a kellemetlenségért, amit a telephelyük felújítása jelent majd várhatóan a nyár folyamán.

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának 2022. évi munkájáról Albelné Benkő Beatrix családsegítő írásbeli beszámolóját az illetékes bizottság elfogadásra javasolta. Így tett azzal és a többi beszámolóval is a testület öt jelenlevő tagja.

Újabb közterület elnevezése került a testület elé. A Gödrök közi üdülőterület hivatalos neve ezentúl igazodik a többi üdülősoréhoz, így az Gödrök közi üdülősor lesz.

A Békésszentandrás, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat infrastrukturális fejlesztése elnevezésű pályázat megvalósításához kapcsolódó döntések sorában megtörtént a kivitelező kiválasztása. Három helyi vállalkozó közül a legalacsonyabb ajánlatot adó Bobvos János egyéni vállalkozót javasolta a Gazdasági és Turisztikai Bizottság véleményét tolmácsolva Virág Sándor képviselő.

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázattal kapcsolatban a Gazdasági és Turisztikai Bizottság az árak tekintetében felmerülő sok bizonytalansági tényező miatt nem támogatta az előerjesztést, míg a Szociális, Jogi és Ügyrendi Bizottság úgy döntött, hogy ne engedjék el a lehetőséget. Sinka Imre is a pályázás mellett döntött, mondván, mire oda jutnak a dolgok, látják, milyen financiális helyzetben lesz a település, illetve az árak alakulását is, ezek ismeretében tudnak majd dönteni arról, elengedik-e, vagy élnek a lehetőséggel. A testület ezzel a kiegészítéssel már egyhangúlag fogadta el a napirendet.

A Gondozási Központ beázó tetejére szintén szentandrási ajánlattevő vállalkozó, Banász Gábor ajánlatát fogadta el a testület.

Békésszentandrási Hunyadi Mátyás Sportegyesület tulajdonosi hozzájárulásért fordult az önkormányzathoz, aminek lényege, hogy a TAO keretében konténer öltözők telepítésére beadott pályázatuk helyett az MLSZ mégis inkább a meglévő öltöző felújítását támogatná.

Két kérelmet adott be Békésszentandrási Református Egyházközség a hittanos diákok tanyabusszal történő szállítására, amit a testület támogatásáról biztosította.

A hangverseny rendezésére benyújtott kérelménél szokatlan megosztottságot mutatott a testület. A Gazdasági és Turisztikai Bizottság nemleges javaslatával szembe menve a képviselők 25 ezer forint támogatást ítéltek meg a reformátusoknak.

Két lakossági kérelem is érkezett a 3603 hrsz alatti önkormányzati tulajdonú szántóföld bérletére. A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy azt nem kívánja bérlet útján hasznosítani, meghagyja abban az állapotában, ami búvóhelyet biztosít az állatoknak.

Felmérésre került a belterületi utak karbantartásához szükséges anyagmennyiség. Az ehhez szükséges 290 tonna zúzott kő biztosítására bruttó 2,4 millió elkülönítését javasolta a Településüzemeltetési és Projektelőkészítési Bizottság, amit a testület el is fogadott.

A testületi ülés végén a bejelentések között Sinka Imre az április 30-án 19 órától a Piac tértől a strandig tartó fáklyás felvonulásra hívta fel a testületi ülést követők figyelmét.

Major Attila a május 6-án megvalósuló egy szemétszedési akcióról elmondta, hogy egyeztetett a közútkezelővel az összegyűlt szemét szállításáról.

A közútkezelő tájékoztatást adott arról, hogy engedélyeztetés alatt van a megyehatárnál levő parkolóba egy kamera felszerelése.

Békésszentandráson lesz megrendezve, Békés megyei vadász és horgász nap. Ilyen kis települések nem szokták megkapni erre a lehetőséget, mondta Major Attila. Az esemény szeptember 16-án lesz megrendezve a sporttelepen. A testület egyhangú határozatban támogatta az eseményt.

Dr. Katona Krisztina, a Gál Ferenc Egyetem Pedagógiai Karának dékánja.

Tizedik alkalommal rendezték meg a nemzetiségi pedagógiai konferenciát

Mazsola és Tádé figuráját lehetett elkészíteni a Cervinusház kézműves délutánján.

Mazsola és Tádé köré szerveződött a Cervinusház kézműves délutánja