in ,

Elbúcsúzott dr. Kiss Imre plébános a csabacsűdi testülettől

Dr. Kiss Imre plébános búcsúzik a csabacsűdi testülettől 2023. július 27-én.
Dr. Kiss Imre plébános búcsúzik a csabacsűdi testülettől 2023. július 27-én. (Fotó: Babák Zoltán)

Helyét a nála 20 évvel fiatalabb békéscsabai származású Liszkai Tamás veszi át, aki néhány alkalommal szolgált már Szarvason. 16 éve Szegedszentmihály és Röszke plébánosa, mellette a Gál Ferenc Egyetemen retorikát tanított, specialitása a liturgikus színház, árulta el utódjáról dr. Kiss Imre.

Imádkozni fog a településért és a testületért Rómában.

A testületi ülés első vitáját az étkezési díjak emelésének szükségessége, illetve más vélemény szerint szükségtelensége generálta.

Május 1-től 20 százalékkal emelkedett a norma összege, a vendégétkezésé pedig 30-cal. Már akkor látszott, hogy újabb korrekcióra lesz szükség, ami be is igazolódott: az első negyedévben 53, a másodikban 77 százalékkal haladta meg a tényleges költség a normákkal megállapított költséget, indokolta az újabb 15 százalékos emelés szükségszerűségét Bencsik Gábor gazdasági vezető. Már így is a határán vannak annak, hogy a bevétel fedezze a nyersanyagbeszerzéseket, és akkor még nem számoltak a rezsiköltségekkel.

Ezzel a 15 százalékkal Igyekeztek visszafogni magukat, mondta Molnár József polgármester, aki bizalmát fejezte ki afelé, hogy az év végére egy számjegyű lehet az infláció. Nem az a cél, hogy kifeszítsék a szülők pénztárcáját, de még ez az emelés sem fogja fedezni a költségeket.

A határozati javaslatot 4 igen ás 1 nem mellett fogadták el.

Csabacsűd önkormányzatától közel 7,8 millió helyi iparűzési adótúlfizetés visszatérítését kérelmezték a cégek. ez komoly likviditási problémához, végső esetben fizetésképtelenséghez vezetne, ezért a testület felhatalmazta a polgármestert, hogy nyújtson be pályázatot a központi költségvetéshez ennek az önkormányzat számára történő visszatérítésére.

Csabacsűdi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi zárszámadása, illetve 2023. évi üzleti tervét. Az előterjesztés tárgyát képezte egy új szolgáltatási szerződés kötését a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 5 évre. Ez a szerződés az év végén járt volna le, de a víziközmű átadásával célszerűvé vált fél évvel előre hozni.

A TOP Plusz pályázathoz kapcsolódóan megvitatták a rendezvénytér további rendezésének következő lépéseit, valamint az utcafásítás következő etapját. A rendezvénytér mellett megújulhatnának a zöldfelületek, 4-6 új parkoló kialakítására nyílik lehetőség, amiből kettőnek akadálymentesítettnek kell lenni, padok kerülnek lehelyezésre, felújításra, pótolják a sövényt, öntözőrendszert építenek a gyepesítés alá a legforgalmasabb helyeken. Utcafásítás tekintetében a testület a Dózsa György utca Petőfi és a Jókai utcák közötti szakaszát jelölte meg.

Döntöttek arról, hogy az idei 144,1 mázsa búzatermésből 1-et felajánlanak a 15 millió búzaszem programhoz, 60-at értékesítenek 7200 forintos egységáron, helyette takarmányozási célra 80 mázsa árpát vásárolnak maximálisan 5100-as egységáron.

A Szarvasi Vízi Színház még tető nélkül.

Tetőt kap a Szarvasi Vízi Színház két bástyája

Ismét csoda a színpadon