in ,

Beszámoló az elvégzett munkákról és a tervekről – közmeghallgatás Csabacsűdön

Közmeghallgatást tart Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata 2023. október 26-án.
Közmeghallgatást tart Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata 2023. október 26-án. (Fotó: Tatai László)

Csabacsűdön az önkormányzat 2023-as munkájáról, 2024-es terveiről illetve a tanyagondnok beszámolójáról tartottak közmeghallgatást október 26-án, a Polgármesteri Hivatal tanácskozójában.

A megjelent képviselőket, a tanyagondnokot és a megjelent csabacsűdieket Molnár József polgármester köszöntötte, megállapítva, hogy a hét képviselőből hat jelent van, így határozatképes a testület.

A 2023-as munkáról beszámolva a polgármester elmondta, hogy februárban 645 millió 780 ezer forintos főösszeggel fogadták el a költségvetést, ami mostanra 689 millió 814 ezer forintra növekedett. A teljesítése bevételi oldalon 615 milliós, kiadási oldalon pedig 310 milliós. Az aránytalanság abból adódik, hogy a bevételi oldalon már megjelent a TOP-pályázat előirányzata, de kifizetés még csak minimális mértékben volt. A költségvetési főösszeg növekedésének jelentősebb tételei: a közfoglalkoztatotásra kapott 14 millió, a Magyar Falu programban járdaépítésre nyert 5 millió, a szociális tűzifaprogramra kapott 900 ezer és a rendkívüli támogatás 6,16 millió forintja (ez utóbbi a megpályázott 7,7 millió 80 %-a). A 2023-as esztendő legfontosabb feladata az intézmények zavartalan működésének biztosítása volt – mondta Molnár József polgármester –, amit erőteljesen megnehezített az infláció és az energiaárak növekedése. Ezen túlmenően az önkormányzat kialakította az ATM bankautomata telepítéséhez szükséges helyet, ahová az MBH Bank telepítette a készüléket, s a kezdeti zökkenők után mára megfelelően működik. Az óvodában bővítették a csoportszobákat, így a korábbi 44 gyerek fogadására alkalmas intézmény 50 főig tudja fogadni a gyerekeket. A fűtésre használt szalmabálák betárolása, csakúgy, mint a tűzifa betárolása megtörtént. A szennyvízhálózat kiépítésére Örménykúttal és Kardossal közösen benyújtott pályázat több állomáson túljutva került a Belügyminisztériumba, ahonnan az a sajnálatos válasz érkezett, hogy forráshiány miatt nem tudják támogatni. – Bízunk benne, hogy ha megérkeznek az uniós források, lehetőség nyílik a beruházás megvalósítására – mondta Molnár József. A háziorvosi ellátás – miután dr. Janurik István nyáron felmondta az ellátást – tartós helyettesítéssel működött. Várhatóan novemberben visszakapja az önkormányzat a praxist, akkor próbálnak találni háziorvost, aki ellátja a település háziorvosi teendőit. A fogorvosi ellátás is tartós helyettesítéssel működött, miután dr. Fejes Csaba stroke-on esett át. A polgármester a közmeghallgatás nyilvánosságát is kihasználta, hogy dr. Fejes Csabának kifejezze köszönetét és háláját 1979 óta tartó munkájáért. A Csabacsűdi Önkormányzat gesztorként megvásárolta a fogorvosi ellátáshoz szükséges eszközöket és berendezéseket, november 1-től várhatóan újraindul a fogorvosi ellátás.

A beszámolót a képviselők egyhangúlag elfogadták.

A 2024-es terveket szintén a polgármester prezentálta. Elöljáróban elmondta, hogy a legfontosabb feladat jövőre is az intézmények zavartalan működésének biztosítása lesz. Várható TOP pluszos pályázat, ami a gyakorlatban közterület fenntartást, fásítási programot jelent és nem mondanak le a szennyvízhálózat megvalósításáról sem. 2024-ben indul és az első félévben várhatóan be is fejeződik az a csabacsűdi útépítési program, aminek most zajlik a közbeszerzése. – Ha az év során lesz pályázati lehetőség, ami számunkra érdekes és a testület úgy dönt, akkor természetesen pályázunk – hangsúlyozta a polgármester, hozzátéve, hogy vérmes tervei nincsenek, mert a hazai és a nemzetközi helyzet is azt jelzi: nem várható, hogy özönleni fog a pénz Csabacsűdre.

Ezt a beszámolót is egyhangúan fogadta el a testület.

A tanyagondnoki beszámolót Szenczi Sándortól hallották a jelenlévők. Megtudtuk, hogy a 2016 óta önkormányzati működtetésű ellátás a külterületen élő 198 csabacsűdi (a lakosság 12 %-a) jó életminőségét igyekszik biztosítani. Leginkább a 65 év felettiek veszik igénybe. A feladatok között van az ebédkiszállítás, a kisebb (szakipari ismereteket nem igénylő) házkörüli munkák elvégzése, személyszállítás, boltba, hivatalba, orvoshoz, védőnőhöz, vagy épp az orvos védőnő szállítása külterületre, bevásárlás, gyógyszerkiváltás, hivatali ügyintézés segítése. Összefoglalóan a kapcsolattartás, odafigyelés a külterületen élőkre.
A témához hozzászólva Gilanné Radványi Rózaa képviselő, a szociális intézmény vezetője köszönetét fejezte ki az önkormányzatnak és a tanyagondnoknak is a feltételek biztosításáért és a lelkiismeretes munkavégzésért. Előrevetítette, hogy az efféle szolgáltatás kibővítésének lehetőségét keresni kell, mert várhatóan a belterületen élőknek is szüksége lesz rá.

A tanyagondnoki beszámolót is egyhangúlag fogadta el a testület.

A lakossági kérdések során Héthy Zoltánné fogalmazott meg két kérdést. Az egyik a település közmunkaprogramjáról érdeklődött, elmondva, hogy a sokak által csodált, rendezett település manapság sok helyen szomorú képet mutat. Másik kérdése az volt, hogy a települési szolgáltató kft. működik-e még, van-e még mit szolgáltatnia?

A polgármester válaszában elmondta, hogy a szolgáltató kft. ma már csak a szennyvíz szippantást és elszállítást végzi, ami kötelező közszolgáltatás, egy részmunkaidős foglalkoztatottal. A zöldterület és temetőfenntartást az önkormányzat vette vissza, a hulaldékszállítást pedig államosították. A szennyvízhálózat kiépítésével a szippantás, mint kötelező közszolgáltatás is megszűnne, addig igyekeznek a legtakarékosabban megoldani a feladat ellátását.

A közfoglalkoztatás sem az év eleji terveknek megfelelően alakult, mert a tervezett 6 fő helyett sokáig csak 3 főt tudtak foglalkoztatni, most négyen dolgoznak a közfoglalkoztatási programben. – Elismerem, hogy vannak problémák – mondta a polgármester –, szeretnénk feltölteni úgy a létszámot, hogy Csabacsűd korábbi rendezettsége visszaálljon. Ehhez a témához kapcsolódva jelentette be Molnár József, hogy november 2-től lehetőség lesz a lakosságnak a zöldhulladék beszállítására a szolgáltató kft. udvarán lévő konténerbe.
A közmeghallgatást lezárva a polgármester megköszönte a képviselőknek és a lakosságnak a részvételt.

Tatai László

Óriási lelkesedéssel edzenek és versenyeznek

Sinka Imre polgármester és Csépainé Tóth Gabriella jegyző a 2023. október 24-én tartott közmeghallgatáson.

Lakossági fórumot tartott Sinka Imre