in ,

A szentandrási testületin is szóba került a ONE DAY Fesztivál ügye

Ülésezik Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata 2023. november 27-én.
Ülésezik Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata 2023. november 27-én. (Fotó: Babák Zoltán)

A napirendek előtt egyhangúlag elfogadta a testület a polgármester beszámolóját Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete hétfőn tartott rendes ülésén.

Eseti települési támogatás három fő számára ítélt átruházott hatáskörében a Szociális, Jogi és Ügyrendi Bizottság összesen 18 ezer forint összegben.

Tíz pályázat érkezett a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat A típusára, kettő a B-re. A bizottság 10 hónapon keresztül havi 4 ezer forinttal támogatja ezek mindegyikét. A kiegészítésekkel együtt ez havi tízezer forintot jelent a gyerekeknek. “Minden segítség jól jön”, zárta a témát Sinka Imre polgármester.

A település első elfogadott költségvetésének mérlegfőösszege 1,097 milliárd volt. Ez a nyár folyamán történt módosítással, illetve a hétfőn beterjesztettel – és elfogadottal – 1,983 milliárdra változott, mondta Kis-Szujó Nikoletta pénzügyi és gazdálkodási csoportvezető, majd számszerűen szóban is összefoglalta ennek okait.

A 2023-as költségvetés harmadik negyedévi teljesítéséről szintén ő adott számot. Eszerint a tárgyévi kiadások 76, míg a bevételek jóval magasabban, közel 93 százalékon állnak. A likviditási helyzet az év hátralevő részében, illetve 2024 első negyedévében stabil, a folyamatos működéshez szükséges forrásokat biztosítani tudják, jelentette ki a napirendet előadó Kis-Szujó Nikoletta.

Nagyon jók a számok, örülünk, hogy ez így alakult. Egy költségvetésnél a harmadik negyedéves számok már nagyon sokat mutatnak visszafelé és előre is, fogalmazott Hévizi Róbert, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke.

Jövőre választási év lesz, az utánunk következő képviselő-testületnek olyan állapotban kell átadni a települést, hogy ők is el tudjanak majd indulni, jelentette ki.

Az 5. napirend során előre tekintett a testület a 2024-es költségvetésre. Egyelőre 1,9 millió különbség van a működés költségvetésének bevételi és a kiadási oldala között, de a tervezés későbbi szakaszában a bevételi oldalra vonatkozó információk tekintetében reális esély van ezek egyensúlyának megteremtésére, mondta a Kis-Szujó Nikoletta.

2024. január 1-től 1,8-ról 1,9 százalékra módosul a helyi adó mértéke. Ez még így is alatta van a törvény által megengedett maximumnak, a 2 százaléknak. Ezen egy kivételével minden más adónemet a tavalyi szinten tart a testület. Ez is egy korábbi döntés második lépcsője volt ez. Azt már a következő testület döntésére hagyják, hogy a helyi iparűzési adót ezen a szinten tartják, vagy felemelik a környékbeli településeken is érvényben levő 2 százalékra, mondta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke, Hévizi Róbert.

80 milliós folyószámla hitelkerete volt 2023-ban is Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának. Sinka Imre és Hévizi Róbert bizottsági ülésen igyekezett emlékeikből feleleveníteni azt, hogy szükség volt-e arra, hogy az önkormányzat működőképességének megőrzésére szükség volt-e valaha is erre a hitelre, de arra jutottak, hogy eddig még nem. Költséggel nem jár, ezért úgy döntöttek, hogy – biztonsági tartalékként – ezzel terveznek 2024-re is.

Belső ellenőrzés több szempontból is lényeges, felhívja a testület figyelmét a hibákra, azok kijavítására, fogalmazott a belső ellenőr kiválasztásának napirendjénél Sinka Imre. Fontos a kontroll, kötelező is, tette hozzá Hévizi Róbert. Árajánlatokat kértek rá, a legkedvezőbbet fogadták el bruttó 2,04 millió összegben.

A belső ellenőrzések fő célterületeként a Gondozási Központ lett meghatározva, illetve az önkormányzat és minden intézményének pénzügyi gazdálkodása.

Minden évben folyamatosan felülvizsgálják a szerződéseket. Ezen az ülésen egy szolgálati jelleggel bérbe adott önkormányzati lakás bérleti szerződését határozottról határozatlan határidejűre módosították.

Önkormányzati rendeletet módosított a testület a hivatali helységek hivatali munkaidőben és azon túli, valamint hivatalban és azon kívüli anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól, valamint a kedvezményekről.

A település környezeti állapotáról Farkasné Sinka Dóra adott – szakmájánál is fogva – környezetelemenként kimerítő tájékoztatást. Ebben kitért az M44-es okozta forgalomcsökkenés hatásaira, a település fűtésből adódó levegőszennyezési forrásokra, a felszín alatti és feletti vizek állapotára, valamint az új szennyvízkezelő kedvező hatására. A település környezetvédelmi szempontból megfelelőnek mondható.

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai programja korábban aktualizálva lett. Jelen módosítás csak a címváltozás miatt vált szükségessé.

A bölcsőde szakmai programját a törvényi változásoknak megfelelően aktualizálták.

A Gondozási Központba, a bölcsődébe, orvosi rendelőkbe négy darab klíma beszerzésének és beszerelését utólagosan jóvá hagyta a testület.

Utolsó napirendi pontként a település kivilágításánál cserélendő elemek, illetve az ünnepi kivilágítására 300 ezres keretösszeget határozott meg a testület.

Hévizi Róbert Major Attilához, a Környezetvédelmi, Oktatási, Művelődési, és Sportbizottság elnökéhez, illetve Sinka Imre polgármesterhez intézett kérdést a települési rendezvénynaptárral kapcsolatban, amibe Szarvas felöl becsúszott egy soron kívüli esemény, a ONE DAY Fesztivál júniusban. Abban, hogy jó lenne ez a fesztivál ide, egyetértés volt a tagok között, Hévizi Róbertnek, mint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökének a testületi jóváhagyást igénylő kérdéssel, illetve a díjmentességgel kapcsolatban merült fel kérdése. A dolog még egyeztetés alatt van, később testület elé fog kerülni a téma, tájékoztatta a polgármester.

Az ősz kicsit kitolódott, a fákon még fent vannak a levelek, a lakossági zöldhulladék szállítása pedig befejeződik, valamilyen lehetőséget biztosítani kellene annak összegyűjtésére, vetette fel Hévizi Róbert.

Virág Sándor tájékoztatással élt a ravatalozó felszentelésével kapcsolatban, Sinka Imre pedig az adventi vasárnapok és csütörtök rendjét mondta el.

Az ülésen minden napirend és bejelentés egyhangú szavazás mellett lett elfogadva.

Támogatva segítették a nagyok a karatés reménységeket

Kiri Mihály szerezte az FC Gold első gólját az ötödik játéknapon.

Gólrekord született