in ,

Az óvodapedagógia fedélzetén

Beszélgetés Gyurcsik Andreával, a 2023. év Rózsa Borka díjasával

Gyurcsik Andrea, 2023 Rózsa Borka-díjasa.
Gyurcsik Andrea, 2023 Rózsa Borka-díjasa.

2023. évben a Rózsa Borka díjat a Gál Ferenc Egyetem szarvasi hallgatója nyerte el. A vele készült interjú az Óvodai Nevelés módszertani folyóiratban jelenik meg. Az interjú szövegét az egyetemi honlapon, és a Newjsag oldalán is olvashatják:

A riporter azon fáradozott, hogy valamilyen érdekes történetet szedjen ki egy nagyon-nagyon idős emberből, aki egy állami idősek otthonában élt.
-Bácsi! – kérdezte a riporter -, hogy érezné magát, ha hirtelen kapna egy levelet azzal az üzenettel, hogy egy távoli rokona százmillió forintot hagyott Önre?
-Fiam! – mondta az idős bácsi lassan -, én akkor is kilencvenöt éves lennék, nemde? /A.de M. nyomán/

A következő beszélgetésre nem egy idősek otthonában kerül sor, nem egy kilencvenötödik esztendejében járó bácsival, és sajnos százmillió forintot sem fogok fölajánlani csattanóként a beszélgetés végén.

Beszélgetőtársam Gyurcsik Andrea, a 2023 év Rózsa Borka díjasa, a Gál Ferenc Egyetem Pedagógiai Karának végzett hallgatója.

A beszélgetés azért is különleges, mert különböző „szerepzavarokban” zajlik a beszélgetés a részemről, mert egyik részről kurátorként, másrészt oktatóként vagyok érintett. A tárgyilagosság zavara ez, amit azzal fogunk feloldani, hogy a lehető legkötetlenebb ez a beszélgetés, és egy pályára érkezett óvodapedagógus kollégával zajlik, aki ma már csak egykoron volt a szarvasi képző hallgatója.

Rózsa Györgyné Robitsek Borbála emlékére az óvodapedagógus képzés támogatására létrehozott alapítvány 1992. óta rendezi meg minden oktatási év végén országos versenyét, amelyre minden képző intézményből egy végzős hallgató vesz részt, képviselve a delegáló felsőoktatási intézményét. Az alapítvány kuratóriuma által a legjobbnak minősülő pályázatot Rózsa Borka díjjal jutalmazzák. A kuratórium jelenlegi tagjai: Dr. Bakonyi Anna pedagógiai szakértő, ny. főiskolai docens, Benyusné Szász Mónika óvónő, Bíró Gyula igazgató, c. egyetemi docens, Egyed Zsuzsanna óvodavezető, pedagógiai szakértő, Dr. Villányi Györgyné főszerkesztő, c. egyetemi docens. Az alapítvány képviselői: Rózsa Gábor és Rózsa Ádám.
2023-ban Balázsi Kinga ELTE, Balogh Dóra SOE, Fritz Dóra PPKE, Gyurcsik Andrea GFE, Irsai Flóra SZTE, Kántor Rita DE, Kövesi Fanni EKE, Mádi Lídia BF, Mészáros Ildikó PTE, Tóth Emese AVKF, Vilner Szandra MATE, Vladár Zsófia KGRE hallgatók kaptak intézményi delegálást, és mérettették meg magukat Rózsa Borka-díj jelöltként.

A dolgozatok szerzői az óvodapedagógus hatása az óvodai nevelésben témakörét járták körbe. A kuratórium a téma elméleti kibontása mellett a lényeges területek kiemelését, a komplex elemzés készségét, képességét vették figyelembe a dolgozatok értékelésénél, arra különösen figyelve, hogy a jelöltek a gyakorlati példákkal hogyan tudják szemléltetni ismereteiket, és vannak-e egyéni meglátásaik, saját véleményeik.

A dolgozatok összességében kiegyensúlyozottak voltak az idei évben, sok hasonlóságot vonultattak föl a laudáló hallgatók írásműveikben. A szaknyelv használat egyenletes volt, a dolgozatok általánosságban jól szerkesztettek. A dolgozatokban a szakmai megállapítások mellett azt a „kicsengést” sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a pályára készülő óvodapedagógusok érzékelik a pedagógusi hivatás társadalmi megbecsültségének hiányát, általában a pedagógusság presztízsének csökkenését. A dolgozatok jó szemléletűek, komplex látásmódot tükröznek, érzik és értik az óvodapedagógus modell szerepét.

Az idei évben a kuratórium döntése alapján a Gál Ferenc Egyetem hallgatója, Gyurcsik Andrea nyerte el a Rózsa Borka díjat.

A szarvasi képző hallgatója a díj alapítása óta tizenegy alkalommal nyerte el a megtisztelő címet, hol önállóan, hogy a díjat megosztva más óvóképző főiskola/egyetem hallgatójával.

Az idei év győztesével, immár kollégaként beszélgetünk.

Néhány sorban mutatkozz be az Óvodai Nevelés módszertani folyóirat olvasóinak!

Gyurcsik Andrea vagyok, 2002 tavaszán születtem Szegeden. Szüleim Algyőn telepedtek le ezelőtt, így a gyermekéveim – a bölcsődei nevelés kivételével – itt töltöttem. Algyőn jártam óvodába, majd iskolába is. Első osztályos koromban kezdtem el néptáncolni, illetve zongorázni is, mely csodás tevékenységeket 10 évig, érettségiig végeztem. Utóbbi 4 évemet a Szegedi SzSzC Gábor Dénes Szakgimnáziumának pedagógiai szakán töltöttem. Iskolaéveim alatt számos nyelvtan- és Kazinczy versenyen is részt vettem kimagasló eredményekkel, ami a mai napig bíztat nyelvünk szeretetére és a sokszínű és helyes fogalmazásmódra, beszédre. Ezen tevékenységek – zene, tánc, szép beszéd – a mai napig hatással vannak az életemre, hiszen szabadidőmben is szeretem ezeket végezni. Hiszem, hogy a jövőben a szakmai karrierem során is kamatoztatni tudom majd tudásom. Az egyetemi éveim alatt cukrász- és vendéglátó üzletvezető szakmákat is elsajátítottam, mert úgy gondolom, hogy minél sokszínűbb az ember, annál jobb és szerteágazóbb tudással fog rendelkezni. Rendkívül motivál, hogy kapcsolatot keressek egyes szakmák között is. Jelenleg is Algyőn élek, párommal itt indítottuk közös életünket. Óvodapedagógusi pályafutásom az Algyői Szivárvány Óvodában kezdtem el, ahová gyermekként is minden nap besétáltam. Ez különös és felemelő érzés.

Néhány gondolatot ossz meg velünk, a sikeres dolgozatoddal kapcsolatban! Milyen problémákra reflektáltál az idei témakörrel kapcsolatban? Hogyan és miben látod, láttad a fókuszba állított kérdéskört, annak problematikáját?

A dolgozatom címe és témája Az óvodapedagógus hatása az óvodai nevelésben volt. A felépítés tekintetében igyekeztem mind az alapvető formai- és tartalmi kritériumoknak megfelelni, de a saját személyiségemmel is kiegészíteni, színesíteni azt. Figyeltem arra, hogy az elméleti tudásanyagot gyakorlati példákkal támasszam alá, ezzel is kiemelni a szerzett tapasztalataimat, illetve figyeltem a tagolásra, érthetőségre és a mondatok megfogalmazására, a retorikai elemekre. Úgy gondolom, hogy a szűkebb tartalmi elemek mellett ezek is nagy szerepet játszanak egy dolgozat sikerességében.

Az idei témakör kifejtésénél próbáltam úgy felépíteni a dolgozatot, hogy az óvodapedagógus hatáskörének egyes elemeit ismertetni tudjam. Három óra hossza alatt mindent kellő mélységben kibontani nem lehet, így érintőlegesen, de nem felszínesen igyekeztem a kisebb, egyes gyermekekre terjedő hatástól a nagyobb, gyermekcsoportra, kollégákra, szülőkre is irányuló hatást bemutatni és kibontani. Írtam az óvodapedagógus ismertetőjegyeiről, illetve, hogy személyisége mennyire fontos és milyen hatással lehetnek az egyes személyigéstípusok a gyermekekre, gyermekcsoportokra, mindezt példákkal alátámasztva. Kiegészítettem azon jellemzőkkel is, hogy mivel kell rendelkeznie egy jó óvodapedagógusnak, hogy hatni tudjon a már említett kisebb-nagyobb tényezőkre, illetve mélyebben érintettem a kommunikációnk témakörét is.

Hogyan érezted magad a versenyen? Mit jelent számodra, hogy Rózsa Borka díjas vagy? Amikor ezt a kérdést felteszem, nem titkolom, hogy bennem is fel-fel rémlik 2001, amikor én lehetettem Rózsa Borka díjas, és mit is éltem meg azokban a pillanatokban.

Amikor megtudtam, hogy a Gyakorlóintézmény és az Egyetem engem választott ki, hogy 2023-ban én képviseljem Szarvast ezen a neves versenyen, őszintén, nagyon meghatódtam, hiszen semmi egyebet nem tettem, mint a társaim. Egy különleges megtiszteltetésnek vettem, hogy bennem valami mást láttak, és úgy gondolták, hogy megfelelően tudom képviselni a szarvasi campus érték- és szemléletmódját.

A verseny online zajlott, de összességében jól éreztem magam. Neves kuratóriumi tagokkal „találkozhattam”, illetve tudtam, hogy Bíró Gyula igazgató, tanár úr is a kuratórium tagjai között lesz, így nagy nyomás is volt rajtam, hogy ne csak magamnak bizonyítsak, de helyt álljak ebben a különleges jelölti szerepben is. A versenytársaim bemutatkozása nagyon színvonalas volt, így valódi kihívásnak éreztem velük a megmérettetést. A téma ismertetése után három órát kaptunk a dolgozatunk megírására, amit én végig ki is használtam, hogy értékes és igényes írást mutathassak be. Az eredményről pedig egészen a diplomaátadó ünnepségig semmit sem tudtam, hanem ott, mindenki előtt ért hatalmas meglepetésként és megtiszteltetésként, hogy engem választottak ki a 2023. év Rózsa Borka díjazottjának, amit az egyetem rektorától, és a kuratórium képviselőjétől vehettem át. Számomra ez azt jelenti, hogy a „nagybetűs” munkába állásom előtt is elismerték, szakmai, hallgatói törekvéseimet. Mivel a pályaműben nem csak az utóbbi három év munkája, hanem az eddigi összes tanítóm, tanárom, a családom és önmagam munkája is benne van, így visszatekintve is hálás vagyok mindannyiójuknak, hiszen a sok belefektetett munka egy különleges eredményt hozott a tanulmányaim befejeztével. A díj tulajdonosaként pedig igyekezni fogok méltón és büszkén helyt állni az óvodapedagógusi pályámon.

Pályakezdő óvodapedagógusként hogyan képzeled el munkába állásodat? Milyen kihívásokat látsz? Mi az, amit szeretnél megvalósítani az előtted álló szakmai életutad során?

Szeptember eleje óta az Algyői Szivárvány Óvodában dolgozom, mint óvodapedagógus. A kezdés előtt nagyon sok kétely fogalmazódott meg bennem, hogy miként fogok megfelelni az elvárásoknak és a kihívásoknak. Az elmúlt hónapok már sok mindent megválaszoltak; leginkább önmagamnak szeretnék megfelelni, ami a hitelességem záloga. A díj egy kicsit erre is tanított. Tenni a legjobb tudásom szerint, és az eredmény nem marad el. Így az előttem álló remélhetően hosszú úton is ezt a filozófiát fogom követni, ami majd meghozza gyümölcsét. Szívügyemnek tekintem a gyermekek komplex személyiségfejlesztését, harmonikus személyiségüknek kibontakoztatását. Ami hozzám közel áll, és nagyobb hangsúlyt szeretnék ráfektetni: a zene és a mozgás, a tánc megszerettetése, hiszen én is ezekkel együtt nőttem fel. Szeretném magam tovább képezni, mert ahogy minden változik, nekünk is változnunk kell annak érdekében, hogy ugyanolyan értékes nevelőmunkát végezhessünk évtizedeken át.

Beszélgetésünkkor már kollégaként találkozunk. Kicsit mesélj magadról! Mit szeretsz csinálni szabadidődben? Mik azok a dolgok, amelyek ebben a „legszebb korban” foglalkoztatnak téged?

Szabadidőmben szeretek mélyebben „önmagammal” foglalkozni, hasznosan kikapcsolódni, feltöltődni. Szeretem a kézműves tevékenységeket, mint a varrás, horgolás. De örömmel énekelek és zongorázom is, „megcsillantva” a muzikálisabb oldalam. Szeretek másokat boldoggá tenni, meglepni, örömet okozni azzal, hogy főzök, sütök… A nyáron ebből sem volt hiány. Közös nagy vágyunk a párommal, hogy a családalapítás előtt sok országot bejárjunk, és kiránduljunk. Idén nyáron is tudtunk ennek élni, és olyan helyekre eljutni, amelyek szerepeltek a „bakancslistánkon”. Szeretem a nyugalmat, de valójában próbálom aktívan és produktívan tölteni a szabadidőmet.

Köszönöm szépen, hogy időt szakítottál erre a rövid kis beszélgetésre, és mi mást is kívánhatnék neked, mint egy boldog és teljes, lelkiekben és egészségben, anyagi és szellemi javakban gazdag életutat, és elhivatottsággal teli szakmai pályát. Isten hozott a magyar óvodapedagógia „fedélzetén”!

Bíró Gyula igazgató, c.e.docens
Gál Ferenc Egyetem Pedagógiai Kar Gyermeknevelési- és Módszertani Tanszék
Gál Ferenc Egyetem Szarvasi Gyakorlóintézmény

Az első gyertyát Kitajka Béláné, Edit néni, a szombati Szent András-nap díjazottja gyújtotta meg.

Az első gyertyát Edit néni gyújtotta meg Szentandráson

Jégkorong U25 lányok: Álló sor Kohut Pál (b2), Patay Sára (b3), Ardai Virág (b4), Opavszky Lara (b5), Kohut Villő (b6), Budai Luca (b7), térdelő sorban Patay Panna (b2)

Négy helyszínen folytatódott a bajnokság