in

A magyar kultúra évszázados lenyomata

Fotó: Tatai László

Hogy a kultúra Szarvason nem valami újmódi dolog, arra ékes bizonyíték a Városi Könyvtár régi gyűjteménye, a hajdani Ágostai hitv. Evangélikus Főgimnázium könyvtára, melynek alapjait még Tessedik Sámuel vetette meg, majd olyan neves patrónusok gyarapították, mint Vajda Péter, a Bolza-, a Wenckheim-család, Réthy Lipót, a Tudományos Akadémia, a Kisfaludy Társaság. Dr. Nádor Jenő 1925-ben készítette el a muzeális gyűjtemény szakkatalógusát, ami azóta is alapja a kötetek közti eligazodásnak. Az 1980-ban védetté nyilvánított állomány elsősorban a kutatók munkáját szolgálja, de korlátozott eléréssel a nagyközönség számára is nyitva áll, jeles alkalmakkor pedig rendkívüli nyitvatartással várja régi könyvek szerelmeseit.

Ilyen jeles alakalom a magyar kultúra napja, 2024-ben január 20-án, szombaton tisztelgett a Himnusz születésének 201. évfordulója előtt. A közönséget Tronovics Zoltán tájékoztató könyvtáros várta a Múzeum ódon – de nemrég alaposan felújított – falai között. Többek között az érdeklődők figyelmébe ajánlotta Tessedik egykori tankönyvét, melyben a lelkész-polihisztor bejegyzése is olvasható. A rengeteg érdekességből bármi figyelemre méltó lehet a gimnáziumi évkönyvektől a múlt, múlt-múlt és múlt-múlt-múlt századi folyóiratokon át a Benka Gyula tiszteletére összeállított fotóalbumig. Egyik leghíresebb darabja a gyűjteménynek Koren István botanikai gyűjteménye, de a Trianoni szerződésből, Darwinnak „A fajok eredeté”-ből és Einsteinnek „A relativitás elméleté”-ből is őriznek egy-egy példányt.

Aki a kultúra napi rendkívüli lehetőséget elmulasztotta, annak sem kell nagyon bánkódni, a Szarvasi Könyvtár régi gyűjteménye szerdánként 14–15 óráig várja az érdeklődőket.

A magyar kultúra napja

Ünneplése még 1989-ben kezdődött, a Hazafias Népfront kezdeményezésére, annak emlékére, hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le egy nagyobb kéziratcsomag részeként és jelölte meg dátummal Csekén a Himnusz kéziratát. A Himnusz 200. születésnapján, tavaly január 22-én ez a nap már országgyűlési határozat szerint is a magyar kultúra napja. Az emléknapon a magyarság szerte a világban megemlékezik a magyar kulturális értékekről. Kiállításokat és koncerteket szerveznek, könyvbemutatókat, irodalmi esteket és színházi előadásokat tartanak.

Tatai László

Grundbirkózó Diákolimpia Országos Elődöntőn a benkások

Nem ismertek elveszett labdát