in ,

Nem áll rosszul Békésszentandrás

Tanácskozik Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete 2024. január 29-én. (Fotó: Babák Zoltán)

A 2024-es költségvetés témájában közmeghallgatással kezdte január 29-i ülését Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete, amire sem érdeklődő, sem kérdés nem érkezett a lakosság részéről. Az előterjesztést Kis-Szujó Nikoletta ismertette az ülést a testület jelenlévő tagjaival, illetve az őket képernyőkön követőkkel.

A szokatlanul nagy számban a testület elé került napirendek előtt a képviselők elfogadták Sinka Imre polgármester beszámolóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, majd Farkasné Sinka Dóra bizottsági elnök tájékoztatta a rajta kívül jelenlevő öt tagot a Szociális, Jogi és Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörben végzett munkájáról. Eszerint január 23-i ülésükön 3 fő részére ítéltek meg eseti településii támogatás összesen 18 ezer forint összegben.

Második napirendként elfogadásra a testület elé került az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletének első fordulós változata, amit ezúttal is Kis-Szujó Nikoletta terjesztett a képviselők elé.

Elmondta,

a helyi sajátosságok figyelembevételével készítették a tervezetet, aminek mindkét oldalán 941 623 ezer forint szerepel.

Kiadási oldalon ennek 81,93 százaléka (771,5 millió) működési jellegű, 16,43 százaléka felhalmozási, 1,63 százaléka finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos. Bevételi oldalon 83,16 százalék a működés során keletkező bevételek, 16,84 százalékát finanszírozási bevételek adják.

“Azt kell mondanom, nem állunk rosszul”, jelentette ki Hévizi Róbert. “ez csak azoknak meglepetés, akik nem követték figyelemmel az önkormányzat munkáját”, jelentette ki a Gazdasági és Turisztikai Bizottság elnöke. Megnyugtatónak látja az előtte levő számokat, ebben a tervezetben már sok olyan kérdésre is választ adnak, ami korábban problémát jelentett.

Hévizi Róbert (j2) képviselő, a Gazdasági és Turisztikai Bizottság elnöke elégedettségének adott hangot a 2024-es költségvetés első változatával kapcsolatban.
Hévizi Róbert (j2) képviselő, a Gazdasági és Turisztikai Bizottság elnöke elégedettségének adott hangot a 2024-es költségvetés első változatával kapcsolatban. (Fotó: Babák Zoltán)

A testület elfogadta Békésszentandrás Nagyközség 2024. évi rendezvényeinek naptárát. Major Attila, a Környezetvédelmi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnöke elmondta, hét oldalas lett az idei lista, amit hamarosan nyílvánossá tesznek. Minden fél számára elfogadható konszenzus született, mondta, nem volt ez mindig így, tette hozzá. Zárásul Hévizi Róbert fejezte ki örömét, hogy ilyen gazdag a programkínálat.

Módosították a települési támogatásokról szóló önkormányzati rendeletet. “Mindig szeretnénk egy kicsi pluszt hozzátenni, többet adni”, mondta Sinka Imre. E rendeletben meghatározott feltételek szerint fiatal házasoknak egyszeri vissza nem térítendő 100 ezer forint pénzbeli támogatást nyújt, illetve természetbeni juttatásként ajándékcsomagot biztosít, valamint gyermek születésekor “babakelengye” támogatást ad.

Szentandrás a szentandrásiaké

A felvételi körzethatárok tervezetének véleményezése formai dolog, de évről évre meg kell ejteni. Ahogy a korábbiakban, a Hunyadi János Katolikus Általános Iskola és Óvoda felvételi körzethatárát a 2024/2025. tanévre Békésszentandrás település közigazgatási területében határozta meg a testület.

“Mi, szentandrásiak, maradunk Szentandráson”, zárta a napirendet Sinka Imre.

A Körös Művelődési Ház és Könyvtár épületének bejárati ajtó cseréjére szentandrási vállalkozó adta a legkedvezőbb ajánlatot. A Gazdasági és Turisztikai Bizottság támogatásra javasolta a testületnek, elnöke, Hévizi Róbert örömét fejezte ki, hogy megindul ez a fejlesztés.

Kérelem érkezett tulajdonosi hozzájárulás tárgyában móló létesítésére a Kenderligeti üdülősorról. Korábbi határozatukkal szinkronban egy meglévő, de engedély nélküli, nagyon rossz állapotú mólót ajánlanak fel felújításra a kérelmezőnek, így a mólók száma sem szaporodik.

Folyamatos ellenőrzések vannak az önkormányzatnál és intézményeiknél. A hivatal, a bölcsőde és a településüzemeltetési cég esetében módosítás vált szükségessé az alapító okiratok módosítása. Ez magával vonta Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat intézményeinek Szervezeti és Működési Szabályzatainak módosítását is.

Formailag is naprakészre kellett hozni Békésszentandrási Polgármesteri Hivatal, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, így a Gondozási Központ, valamint a bölcsőde közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló Munkamegosztási megállapodást.

A településüzemeltetési intézmény vezetői pályázatának ismételt kiírásáról döntöttek a képviselők.

Törvény írja elő a polgármester szabadságolási ütemtervének előterjesztését. Úgy néz ki, hogy tudja tartani a tervet, mondta Sinka Imre, a 2024. évi szabadságolási ütemtervét elfogadták képviselőtársai.

Sinka Imre polgármester Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének ülésén 2023. január 29-én.
Sinka Imre polgármester Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének ülésén 2023. január 29-én. (Fotó: Babák Zoltán)

Gondozási Központ működési engedélyének módosítására optimalizálási céllal került sor, miután a támogatás és a bevételek szempontjából jobb, ha az ideiglenes férőhelyek állandó férőhellyé alakulnak.

Keretmegállapodás megkötéséről határoztak a képviselők az önkormányzat és intézményei munkavállalói mellkasröntgen vizsgálatainak elvégzésére a Szarvasi Szakorvosi Kft.-vel. Komoly gondokat okozott, hogy ezért Orosházára kellett utazni.

Döntöttek a Hunyadi János Katolikus Általános Iskola és Óvoda épületének érintés- és tűzvédelmi minősítő okiratának elkészítéséről. Három helyi ajánlat közül a legkedvezőbb mellett tették le a voksukat a képviselők.

Több cégtől kértek be ajánlatot GDPR megfeleltetés, adatvédelmi tisztviselő megbízása érdekében, valamint az információbiztonsági feladatok ellátására. A háromból a legkedvezőbbet fogadták el havi nettó 70 ezer forint összegben.

A bölcsőde 2024. július 22. és augusztus 9. között lesz zárva.

Ezen időtartamra kell majd a karbantartást végezni, mondta a településvezető.

Megújították a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel kötött kerékpárút üzemeltetéséről szóló keretszerződést. Az önkormányzat nettó 2 millió összegben vállalta a Békésszentandrás külterületén Szarvas felé tartó kerékpárút 2 550 méter hosszan lévő szakaszának az üzemeltetését. A munkálatokkat Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Településüzemeltetési Intézménye végzi.

Van úgy, hogy hétszer is levágják a füvet, igaz a közútkezelő csak kétszer rendelt meg, de legalább nem teljesen ingyen végzik, ezzel is kis plusz bevételt tudnak teremteni, fogalmazott Sinka Imre.

Pályázni szándékoznak az idei Településfásítási programba. Amennyiben nyernének, az iskola parkjának elöregedett faállományát frissítenék 10 hárssal, 10 gömbjuharral és 10 platánnal.

Ideiglenes segítségnyújtás céljából 2024 márciusától szeptemberéig bérletbe adják a Bethlen Gábor u. 19/C. alatti ingatlant.

805 ezer körüli összegbe kerül a településüzemeltetési cég Peugeot gépjárművének javíttatása, amit elfogadott a testület.

Módosították az önkormányzat és intézményei informatikai rendszereinek átalánydíjas karbantartási szerződését, valamint a Regionális Hulladékgazdálkodási Kft.-vel fennálló szerződést.

Döntöttek iratmegsemmisítő, kárpitozott székek és nyomtató beszerzéséről. A székeket felújíttatják, és az önkormányzati intézményrendszeren belül már megvan az új helyük.

Elfogadták a Szarvas Kontakt Kft. eladási ár emelésére tett ajánlatát a Gondozási Központ, a Bölcsőde és a menekültek ellátására vonatkozóan.

“Az árak emelkedését tudomásul kell venni”, mondta a Gazdasági és Turisztikai Bizottság elnöke, a szokatlanul engedékeny hullámvölgyében levő Hévizi Róbert.

A soron következő – 2024. február 22. – február 25. között tartandó – Utazás kiállítás díszvendége Békés Vármegye lesz,

így egy kiemelt helyen lévő standot, és a díszvendégi státusznak megfelelő kommunikációs és reprezentációs csomagot kap.

A rendezvényen való megjelenés azonban nem ingyenes. A vármegyére mérten ennek összköltsége bruttó 30,5 millió forint, amit egy javaslat szerint a vendégéjszakák számán alapuló, de egyéb szempontok alapján is súlyozó elv szerint megosztják 7 település, a vármegyei önkormányzat, és 10 egyéb turisztikai szereplő között. A Békésszentandrás önkormányzatára háruló költség ebből bruttó 2 millió forint.

“Megtisztelő számunkra, hogy lehetőséget kapunk”, mondta Hévizi Róbert, majd visszautalt a költségvetés kedvező számaira. Mindig is azon volt a bizottsága és a testület is, hogy ebből minél többet visszaadjon a szállásadóknak, illetve az ide érkezőknek.

Az Utazás kiállítás településmarketing szempontjából az egyik legnagyobb seregszemle, amire a belföldi vendégeken kívül külföldről is várnak érdeklődőket. Bizottsága hosszas mérlegelés után úgy döntött, javasolják a testületnek, hogy éljenek a lehetőséggel, kérjék a szállásadók, turisztikai attrakciók üzemeltetőit is a csatlakozásra.

“Ismertek, ha valaki, akkor én sajnálom a pénzt az olyan dolgokra, amik nem jelentenek a településnek hasznot”, fogalmazott Hévizi Róbert.

Losonczi Imre és Csonki Mariana számára 2023-as hazai bajnokságon elért eredményeiknek köszönhetően lehetőség nyílt elkezdeni a nemzetközi versenyzést, ezért a sportolópáros támogatásért fordult a település önkormányzatához. “Sok sikert!” kíséretében a testület egyhangúlag megszavazta kérelmükben meghatározott összeget.

A 2024. évi csángó-magyar gyermektábort egyhangúlag támogatták a képviselők.

A Magyar Államkincstár ellenőrzése során közbenső megállapításként észrevételezte a közüzemi és telefon díjak továbbszámlázásához kapcsolódó alapdokumentumok (megállapodás) hiányát. Ezt orvosolta a testület utolsó előtti döntésével.

A Békésszentandrási Ipartestület elnöke teremhasználati kérelmet nyújtott be a Vállalkozók Báljának megrendezésére. A testület bólintott.

Major Attila képviselő Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének ülésén 2023. január 29-én.
Major Attila képviselő Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének ülésén 2023. január 29-én. (Fotó: Babák Zoltán)

A képviselői kérdések, bejelentések között egyedüli kérdezőként Major Attila visszatért a 44-es felfestésére vonatkozó korábbi felvetésére, csakúgy, mint a kerékpárút hibáinak kijavítására, illetve felezőfestésére. Javasolta, a tavasz folyamán mérjék fel a kerékpárút állapotát, hátha lehetne érvényesíteni garanciaidőn belüli javítást.

Zárásként Béke és a Kodály Zoltán utcák kátyúzására kérdezett rá.

Zárt ülésen a fogorvos illetményének felülvizsgálata, illetve a Békésszentandrás Tisztes Iparos díj odaítéléséről döntöttek a képviselők.

A szűk U14-es nemzeti keret. Ardai Virág nemzeti színű mezben az álló sorban balról a 7.

Ardai Virág az U14-es szűk nemzeti keretben

A kékmezes Orosházával mérkőzik a szarvasi gárda.

Csery-kupa: Orosházi címvédés, Szarvas a harmadik