in ,

A konyha volt a főfogás a csabacsűdi testületin

Ülésezik Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete 2024.02.15-én.
Ülésezik Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete 2024.02.15-én. (Fotó: Babák Zoltán)

Öt fővel ülésezett Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata csütörtökön. Első napirendként szokásosan a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót fogadta el a testület.

A Csabacsűdi Szociális Intézmény és Konyha 2023-as költségvetésének módosítása során Bencsik Gábor gazdasági vezető elmondta, hogy mind a bevételi, mind a kiadási oldalon az ágazati pótlékok tekintetében 1,9 millió növekedés történt. A házi segítségnyújtást 5 főnyi gondozóra és 32 ellátottra tervezték, ám az év során ez a létszám 4 gondozóra és 29 ellátottra módosult, ami miatt a feladat állami támogatása 1,6 millióval csökkent. Az irányító szervi támogatás 16,4 millióval elmaradt az előirányzattól. Mindezek összességében a 2023-as költségvetés főösszege 122,2 millióról 109,8-ra változott.

Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata 2023-as költségvetésének főösszege a negyedik negyedéves adatok ismeretében 7,055 millióval csökken, tájékoztatta a képviselőket Bencsik Gábor, majd számszerűen felsorolta a módosító tényezőket, amiket egybevetve az önkormányzat mérlegfőösszege 682,8 millió, a szociális intézménnyel és hivatallal összevont pedig 711,3 millió lett.

A 2023-as költségvetésekkel kapcsolatos rendeletmódosítást mind az öt jelenlevő képviselő elfogadta.

A szociális intézmény 2024-es költségvetésének tervezett főösszege 114,4 millió, ami 1,9 millióval alacsonyabb az előző évinél. A tervezett működési bevétel 23,1 millió lett, amihez az önkormányzatnak 91,1 millió irányító szervi támogatást kell folyósítania, amiből 60,2 millió állami támogatást kap az önkormányzat, a maradék 30,8 milliót saját költségvetéséből kell kigazdálkodnia. Három éve ez még 19 millió volt, de ez még így is 10 millióval kevesebb, mint az előző évi eredetileg tervezett hozzájárulás.

Itt hosszabb konzultáció kezdődött a képviselők között arról, mivel lehetne tovább csökkenteni az önkormányzat anyagi hozzájárulásának mértékét.

A konyha helyzete más, mint egy profitorientált gazdálkodó szervezet esetében lenne, itt az a helyzet áll elő, hogy ha növelik a kifelé szállított adagok számát, egyenes arányban nő a veszteség. A legjobb az lenne, ha a gyermeklétszám minimum a duplájára emelkedne, mert akkor több állami támogatás járna, fogalmazott Molnár József polgármester. Sokat gondolkodtak, számolgattak, de arra jutottak, a költségvetési sorokon szereplő összegekre szükség lesz. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége szerint az önkormányzatok azzal küszködnek, hogy 1200 forintba kerül egy adag, míg a finanszírozás 700 forint, osztotta meg információit a polgármester.

Gilanné Radványi Rózsa elmondta, kevesebbet terveztek alapanyagokra, illetve közüzemi számlákra. Kiadták az intézmény részére, hogy olyan beszállítókat kell keresni, akik kedvezőbb áron tudnak teljesíteni. Csökkenés indult el az idős ellátottak létszámát tekintve, és nehéz új ellátottakat bevonzani. Ezért is csökkent négy főre a gondozók száma, utalt az előző napirendben elhangzott számadatokra. A szociális étkeztetésben hozzák az elvárt létszámot. Sajnos az étkezést igénybe vevő gyermeklétszám csökken, erősítette meg az előtte elhangzottakat. Az egésznapos oktatás megszűnésével egyre több szülő gondolja úgy, hogy az órák végeztével hazamegy a gyerek és otthon ebédel. Mindezeken túl szükség lenne újabb eszközökre.

Kerek Mihály képviselő első sorban az étkezések lemondásának rendszerének reformjában érez tartalékot. Napi húsz feleslegesen előállított ebéd költségeinek a megtakarítása jelentős csökkenést eredményezhetne, mondta. Az iskola megbízott igazgatója, Pljesovszki Mihály elmondta, hogy mindig kérik a szülőket, hogy időben mondják le az ebédet. Az óvoda részéről Skorka Pálné óvodavezető elmondta, náluk fél nyolcig lehet kijelenteni a gyerekeket az aznapi étkezésről. Ők partnerek lesznek, bármilyen változtatás is legyen.

A csabacsűdi konyha az egyik legjobb minőségű ételt állítja elő a környéken, ezt nemcsak a diákok és szüleik mondják, hanem azok is, akik ellenőrzik az intézményt, tette hozzá zárásul Gilanné Radványi Rózsa, egyben arra kérte képviselőtársait, jó hírét vigyék a konyhának.

Bár hosszas vitát generált a konyha költségvetése, azt végül egyhangúlag fogadta el a testület.

Önkormányzati költségvetés tárgyalása egyből két változtatással kezdődött. Csabacsűd és Örménykút keddi együttes ülésén a két önkormányzat úgy döntött, hogy a közös önkormányzati hivatal finanszírozási hiányát 70-30 százalék arányban osztja meg. Ez 4,236 millió többletet jelent Örménykút önkormányzatától, valamint értesítést kaptak arról, hogy kulturális feladatok bérjellegű támogatására 1,635 millió állami támogatást kapnak.

Csabacsűd költségvetésének induló főösszege 670,3 millió, ami 3,8 százalékkal több, mint a 2023-as induló főösszeg. A költségvetési törvény szerinti állami támogatások mértéke megegyezik az előző évi alap és kiegészítő támogatások összegével, egyedül a közvilágítás támogatási összege csökkent 10 millióval, de várhatóan a kiadások is ennyivel kevesebbek lesznek.

A költségvetés várható támogatási összege – a fajlagos támogatások januári emelésének köszönhetően – 211 millió lesz, ami 29 millióval több, mint az előző évi. A közhatalmi bevételeket hasonlóan tervezték, mint korábban. A tavalyról marad maradvány 299,1 millió, amiből 253,3 millió kötött felhasználású.

Miskó Bence jegyző felhívta a figyelmet arra, hogy a jogszabályban meghatározott kiadási és bevételi egyensúly megteremtése érdekében a bevételi oldalon kiegészítő állami támogatás van tervezve. Amennyiben ez nem fog beérkezni vagy évközben nem sikerül a bevételeket növelni, illetve a kiadásokat csökkenteni ilyen mértékben, úgy az problémákat okozhat a gazdálkodásban.

“Nem lesz könnyebb az idei év a tavalyinál, takarékos gazdálkodással kell teljesíteni feladatainkat, és megélni ezt az évet”, mondta Molnár József polgármester.

A költségvetést négy igen és egy tartózkodás mellett fogadta el a testület.

Mind a konyha, mind az önkormányzat 2024-re nullás közbeszerzési tervvel indul neki.

Nyolcadik napirendként a testület által elfogadott kitekintő határozat az vázolja, hogy az elkövetkezendő évekre az önkormányzatnak nincsenek adósságot keletkeztető vállalt kötelezettségei.

Civilek számára ahogy az előző évben 2024-re is a 750 ezerrel hozták létre a civil alapot. A szavazás előtt Szloszjár János mint a polgárőrség vezetője jelezte érintettségét, és kérte a szavazásból történő kizárását, így azt a testület 4 igen mellett egyhangúlag elfogadta.

A polgármester október 1-ig terjedő szabadságolási tervét négy igen és egy nem mellett szavazta meg a testület.

Közösségi színtér szolgáltatási terve egyhangúlag ment át a testületen.

Az egyetlen bejelentés során döntöttek az MTZ80-as értékesítéséről. Erre 1,58 millió + áfa összeggel ismét pályázatot írnak ki.

Zárásként a polgármester tájékoztatta képviselőtársait, hogy a Bacsó utcában megkezdődött az útépítés, a járdaépítés pedig a végéhez közeledik.

Molnár Ábel az világ legmagasabb vulkánjának, az Ojos del Salado csúcsa felé.

A hatvulkános Ábel ötödik mászása kisfilmen

Diplomaosztó a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Szent István Kampuszának Szarvasi Képzési Helyén február 16-án pénteken délelőtt.

Diplomaosztó a remény jegyében