in ,

Beszámolók, ellenőrzések a szentandrási testület májusi ülésén

Az önkormányzati választások előtti utolsó ülését tartotta Békésszentandrás képviselő-testülete május 21-én.
Az önkormányzati választások előtti utolsó ülését tartotta Békésszentandrás képviselő-testülete május 21-én. (Fotó: Tatai László)

Az önkormányzati választások előtti utolsó ülését tartotta Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete május 21-én, kedden délután. Miután Sinka Imre polgármester megállapította a határozatképességet, elmondta, hogy az eddigi kampányt békésnek és normálisnak látja, s reméli, hogy nem is durvul el. Még mielőtt a napirendekre tértek volna, megköszönte a képviselők, a hivatali dolgozók munkáját és a lakosság segítségét amit a Szentandrások Találkozóján nyújtottak.

Az első napirend a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szarvasi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló volt, amit Bíró Zoltán tűzoltóparancsnok prezentált a testületnek. Az írásos beszámolót szóban röviden úgy foglalta össze, hogy Békésszentandráson 2023-ban 16 tűzesethez vonultak, ezek között 8 szabadtéri és 8 beltéri volt. A 11 műszaki mentésből 4 volt viharkár. A laktanya, a gépjárműpark, a személyi állomány változatlan. A bizottság támogató javaslata után a polgármester megköszönte a tűzoltók munkáját és a segítséget is a különböző felkérések alkalmából tartott bemutatókért. A képviselők egyhangúan fogadták el a beszámolót.

Az ülésen Bíró Zoltán tűzoltóparancsnok számolt be a tűzoltóság elmúlt évi munkájáról.
Az ülésen Bíró Zoltán tűzoltóparancsnok számolt be a tűzoltóság elmúlt évi munkájáról. (Fotó: Tatai László)

A második napirendben a Szociális Bizottság elnöke számolt be az átruházott hatáskörben végzett munkáról, amit a testület egyhangúlag fogadott el.

A harmadik napirend Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének végrehajtásáról szóló rendelet, röviden a 2023-as zárszámadás megtárgyalása és elfogadása volt. Az írásos anyagból kiderül, hogy az elfogadáskor 1 milliárd 97 millió 326 ezer forint főösszegű települési költségvetés az év során bekövetkezett módosításokkal 2 milliárd 87 millió 838 ezer forintra nőtt. A költségvetés tételei megfelelően teljesültek kiadási és bevételi oldalon egyaránt. „A 2023-as költségvetési év sikeres volt, az önkormányzat működőképességét biztosítottuk, az elhatározott fejlesztéseink folyamatosan megvalósulnak, a további fejlesztések alapját megteremtettük.

„Az Önkormányzat intézményei a beszámolás évében az alapító okiratukban meghatározott feladataikat ellátták. Alapfeladataink ellátásának tárgyi- személyi feltételei biztosítottak voltak.
Tervezett fejlesztési terveink jelentős része pályázattal támogatott, a megvalósításukhoz szükséges forrás rendelkezésre áll, és reményeink szerint megvalósul. Fejlesztési elképzeléseinket továbbra is napirenden tartjuk, élünk a pályázati lehetőséggel.”
– áll a rendeletben, amit a képviselők egyhangúan fogadtak el.

A negyedik napirend a nagyközség 2023-as egészségügyi alapellátásáról szóló tájékoztatók megtárgyalása volt. A Békésszentandráson működő Dr. Katona Piroska gyermekorvos, Dr. Fekécs Tünde Klára gyermekorvos, Dr. Olasz Imre háziorvos, Dr. Báthory Edit fogszakorvos, Tóthné Dr. Szabó Ágnes gyógyszertárvezető nyújtott be írásos beszámolót, amelyek kitértek a pillanatnyi állapot taglalására és a jövőbeni működés feltételeinek megteremtésére. A szakbizottság a tájékoztatók elfogadását javasolta, a polgármester pedig megköszönte minden egészségügyben dolgozó munkáját. A képviselők egyhangúlag elfogadták a tájékoztatót.

Az ötödik napirendi pontban a pályázatok fenntartásával kapcsolatos tájékoztató tárgyalta a testület. Az írásos anyagból kiderül, hogy 11 projektről van szó. A Településfejlesztési és Projektelőkészítési Bizottság véleményét tolmácsolva Virág Sándor bizottsági elnök elmondta, hogy bebizonyosodott, milyen jó ötlet volt az energetikai fejlesztés. A jelentést a képviselők egyhangúlag elfogadták.

Szavaz a testület a május 21-i ülésen.
Szavaz a testület a május 21-i ülésen. (Fotó: Tatai László)

A hatodik napirend a rendezési terv módosítása iránti kérelem volt. Amint azt Csépainé Tóth Gabriella jegyző elmondta, a közelmúltban egy cég napelemparkot létesített, s az általa kiadott szakhatósági hozzájárulásban előírta a cégnek, hogy a napelemes kiserőműnek helyt adó ingatlanokat különleges beépítésre nem szánt területbe, illetve övezetbe kell sorolni a beruházás megkezdését követő 1 éven belül. A napelempark megépült, üzembe helyezték, s most kerül sor az ingatlanok megfelelő besorolására. A képviselők az előterjesztést egyhangúlag elfogadták.

A hetedik napirend az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek kincstári ellenőrzéséről szólt. A jegyző elmondta, hogy a vizsgálat megállapításait tartalmazó jelentés elkészült, az ennek megfelelő intézkedési terv is, a feltárt hibák és hiányosságok kijavítása folyamatos. A kincstári ellenőrzés összegző megállapítása az – mondta a jegyző –, hogy az önkormányzat és intézményei működése megbízható, a költségvetési beszámolók valós összképet mutatnak. A polgármester ezt követően elmondta, hogy a Magyar Államkincstár ellenőrzése egy évig tartott, az erről szóló 107 oldalas jelentés számos észrevételt tartalmaz, de az összkép, a megbízhatóság kedvező. A testület az ellenőrzésről szóló beszámolót egyhangúlag elfogadta.

A nyolcadik napirend az elmúlt esztendő belső ellenőrzési jelentéséről szólt. Az előterjesztésről a jegyző elmondta, hogy a belső ellenőrzést az Önkormányzati törvény írja elő, s egy előzetes terv alapján zajlik. A 14 oldalas jelentésben foglaltaknak megfelelően itt is intézkedési terv született és a hiányosságok, hibák javítása folyamatos. A testület a jelentést egyhangúlag elfogadta.

A kilencedik napirendi pont tárgyalása során a Békésszentandrási Hunyadi Mátyás Sportegyesület póttámogatási kérelmét hagyták jóvá egyhangúlag a képviselők. Az egyesület az 500 ezer forintos póttámogatásból a hátsó futballpálya öntözőrendszerét építi ki.

A tizedik napirend a Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület kérelméről szólt. Az egyesület fennállásának 25. évfordulós ünnepségére kért 75 ezer forint támogatást. A képviselők, az egyesület munkája iránti elismerésük kinyilvánítása mellett egyhangúan támogatták a kérelmet.

A tizenegyedik napirend az Emberöltő Alapítvány kérelméről szólt, ami szerint az általuk fenntartott tanoda udvarán életveszélyessé vált játszószerek elbontásához kértek testületi jóváhagyást. A szakbizottság igenlő javaslata mellett, s azzal a megjegyzéssel, hogy várhatóan új játszószereket telepít a régiek helyére az alapítvány, az előterjesztést egyhangúlag elfogadták.

A tizenkettedik napirendi pontban a különböző építkezések során összegyűjtött és deponált betonhulladék ledarálásáról döntöttek. A 7-800 m3 betonhullaldék ledarálásával útalapok és útjavítások alapanyagához jut hozzá az önkormányzat. Az előterjesztést egyhangúlag elfogadták.

A tizenharmadik napirendi pont a Keresztháti üdülősor útjavításáról döntöttek. Az útalappal rendelkező hordott út 1 km-es szakaszának javítására ajánlatokat kértek, s a legkedvezőbbet – 1 millió 460 ezer forint – fogadták el, azzal a feltétellel, hogy a félévi zárást megvárják, s ha a számok kedvezőek, akkor kerülhet sor az útjavításra.

Az utolsó, tizennegyedik napirend a Körös Művelődési Ház és Könyvtár játszóházi szolgáltatásának részvételi díjmegállapításáról szólt. A képviselők a játszóházi díjakat egyhangúlag elfogadták, eszerint gyerekeknek 600, felnőtteknek 2000 forint lesz a játszóházi belépő.

A polgármester tájékoztatta a közvéleményt, hogy a zárt ülésen a bölcsődevezetői pályázatokról tárgyal a testület. Megköszönte a képviselők munkáját és sikeres kampányt kívánt az önkormányzati választás jelöltjeinek.

Tatai László

Molnár József átnyújtja a település kulcsát a gyermekpolgármesternek és helyettesének, Kiszel Adriennek és Csillik Mónikának.

Csabacsűdi gyereknap hagyományosan egy héttel korábban

Endrefalvi Erik első gólja.

Kellett Endrefalvi harmadik találata