Event Information:

 • csü
  20
  jún
  2013

  Két táncegyüttes egy színpadon

  20:30Víziszínpad

  Színpadon a békéscsabai Balassi táncegyüttes Vásár című műsorukkal és a szarvasi Tessedik Táncegyüttes a Csíksomlyói búcsú műsorával.

   A szarvasi Tessedik Táncegyüttest 1968-ban mezőgazdasági főiskolai hallgatók alapították. A jelenlegi táncosok elhatározásában az egységes kárpát-medencei kultúra megőrzése, ápolása szerepel. Természetesen a hazánkban élő nemzetiségek, elsősorban a szlovákság hagyományainak színpadra szerkesztését is fontosnak tartják. Repertoárunkban az autentikus táncokon túl megtalálhatók a paraszti kultúra szerves részét képező szokások is.

   A Balassi Táncegyüttes 1947-ben a Békéscsabai Iparos Tanonciskolában székelő, „Árpád” cserkészcsapat, regős rajaként kezdte tevékenységét. A cserkészszövetség 1948-as betiltása után vette fel az együttes a „Balassa”, illetve később a Balassi nevet.

   Az együttes mindenkori repertoárját kifogástalan folklorisztikai tudással készített koreográfiák alkotják, melyeket a tájegységnek megfelelő népviseletben mutatnak be. Kaleidoszkópszerű műsor-összeállításaiban megtaláljuk a Magyarországon élő nemzetiségiek táncait is.

   Az együttes művészeti igazgatója: Mlinár Pál - Csokonai díjas koreográfus - a Népművészet Ifjú Mestere - Örökös Aranysarkantyús Táncos

   Művészeti vezető: ifj. Mlinár Pál - Mlinár-Kőrösi Katalin - Örökös Aranysarkantyús illetve Örökös Aranygyöngyös Táncos

   Állandó kísérő zenekara a DŰVŐ Együttes

   Vásár

   A mai kor embere nem is sejtheti, hogy mit jelentett nagyapáinknak vagy akár az ő nagyapáiknak egy-egy vásár. Ezek különleges alkalmak voltak, a különböző kultúrák fantasztikus olvasztótégelyei. Itt találkozhatott a gazdag a szegénnyel, a módos a szolgával, a román a magyarral, az eladósorban lévő lányok az esetleges kérőkkel, a helyiek a messziről jött árusokkal. A kézzel fogható javak mellett a szellemi értékek is cserélődtek és így mindenki egy kicsivel többel térhetett haza, mint amivel elindult.

   Zene: Falusi László és a Dűvő Zenekar

   Jelmez: Kolarovszki Mária és Mlinár Péter

   Koreográfusok: Mlinár-Kőrösi Katalin, Szarka Zsolt, Mlinár Pál

   Kísér: Dűvő Zenekar

   Rendező-koreográfus: ifj. Mlinár Pál

   A Csíksomlyói Búcsú

  A Csíksomlyói búcsú című előadásával lép a közönség elé a Tessedik Táncegyüttes . A Martin György Néptáncszövetség által szervezett nagyszabású megmérettetésen a közelmúltban a szarvasi táncosok ezzel a műsorral megszerezték a kiváló minősítést. A Csíksomlyói búcsúba érkező székely és csángó néptánccsoportok táncai, viseletei, egyházi énekei adják az alapját a Táncegyüttes előadásának.

   A búcsújárás egyik hagyománya az erdélyi katolikusok emlékezetében egy legendás csatával függ össze amikor is 1567-ben János Zsigmond erdélyi fejedelem Csík, Gyergyó és Kászon katolikus lakosságát erőszakkal akarta volna unitárius hitre téríteni. A legenda szerint 1567 Pünkösd szombatján János Zsigmond nagy sereggel érkezett Csíkba, hogy érvényt szerezzen akaratának. A katolikusok István gyergyóalfalvi plébános vezetésével pünkösd szombatján gyülekeztek Csíksomlyón. A Tolvajos-tetői ütközet alatt az asszonyok, a gyermekek és az öregek a csíksomlyói templomban imádkoztak, kérték Baba Mária közbenjárását, segítségét. A hagyomány szerint legyőzik a fejedelem seregét, azóta e győzelem emlékére rendezik meg minden évben a Pünkösdi búcsút.

  A műsort Széphalmi Zoltán és Csasztvan András szerkesztette.

  Zenei összeállító: Pál István /Szalonna és zenekarra

  A műsorban szereplő táncokat betanították:

   Tóth Judit – Széphalmi Zoltán – Bukovinai székelyek tánca,

   Tóth Melánia – Valach Gábor (Honvéd Táncszínház)– Gyimesi táncok,

   Galát Péter (Magyar Állami Népi Együttes)– Moldvai táncok,

   Lagzi Veronika – Juhász Attila – Vajdaszentiványi táncok,

   Bakró Erzsébet – Hankó Tamás – Csiki székelyek tánca

   Kisérő zenekar: Dűvő Zenekar, Szokolay Dongó Balázs és Unger Balázs (Cimbali Band)

   Tánckar vezető: Hankó Tamás

   Jegyárak: 1.500, 1.300, 1.100, 900 és 700 Ft

  Szarvasiaknak (személyi igazolvány és lakcímkártya felmutatásával) 20 % kedvezménnyel: 1.200, 1.040, 880, 720 és 560 Ft