Connect with us

Békés megye

2016 január: mérföldkő Békés megye fejlesztésében

A jelenlegi uniós fejlesztési ciklusban 2015 a felkészülés éve volt. A Békés Megyei Önkormányzat a településekkel közösen szakemberek segítségével kidolgozta a projekt ötleteket, javaslatokat. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretösszegei felhasználásának megalapozására a megyei önkormányzat elfogadta a megyei Integrált Területfejlesztési Programot (ITP), elfogadta a pályázatok értékelési szempontrendszerét, meghatározta a 2016-os évi fejlesztési keretet és az ehhez kapcsolódó indikátorvállalásokat. Fórumsorozatot tartottak a TOP-ról, mely érintett minden járási székhelyet, a hivatal Területfejlesztési Osztályán járási felelősi rendszert alakítottak ki azért, hogy hatékonyan tudják segíteni a települések projektjeinek kidolgozását, fejlesztését.

2015 végén és 2016 elején megjelentek az első felhívások, szám szerint tíz, az ezekben nevesített összeg 18,194 milliárd forint. A pályázati felhívások minden esetben 100%-os támogatási intenzitással bírnak, nem igényelnek az önkormányzatoktól önrészt. A többi felhívás megjelenése folyamatosan várható. A TOP keretében Békés megyébe összesen 57,94 milliárd forint érkezhet, Békéscsaba Megyei Jogú Városnak pedig 13 milliárdnyi keret áll rendelkezésre. A megyei jogú városok felhívásai közül a többség, eddig nyolc jelent meg. Alapvető változás a 2007-2013-as területfejlesztési pályázatokhoz képest az, hogy a mostani pályázatok megyei szinten, megyei forráskeretből, alulról építkező ötletek alapján kerülnek megvalósításra.

A továbbiakban a TOP kapcsán a megyei önkormányzat feladatai közé tartozik majd a kiválasztási rendszerben való részvétel. Az Irányító hatóság döntéseit megalapozó Döntés-előkészítő Bizottság (DEB) feladata az, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz beérkező pályázatokat véleményezze. A DEB-nek két tagja van, az Irányító Hatóság (IH) és a megyei önkormányzat képviselőjéből áll. Oláh Gábor, a regionális fejlesztési programokért felelős helyettes államtitkár tájékoztatása szerint a megyei elnököket kéri majd fel a DEB-ben való részvételre. Kizárólag az a kérelem támogatható, amelyet a DEB támogatásra érdemesnek ítél. A megyei önkormányzat emellett – a megyeszékhelyen kívül – minden településnek kötelezően segít a pályázatok során, amennyiben ezt a település kéri, és már nem csak a projektmenedzsmenti feladatokban, hanem a pályázatokhoz kapcsolódóan egyéb feladatokban is, mint az előkészítés, szerződéskötés, végrehajtás, szakmai megvalósítás, nyilvánosság biztosítása. A Békés Megyei Önkormányzat mindeddig 47 településsel kötött együttműködési megállapodást a projektmenedzsmenti feladatok ellátására.

Az eddig megjelent pályázatok:

Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztésre 3484 millió forintos keretösszeg áll rendelkezésre, ezen belül 4 és 5 számjegyű utak, valamint az országhatárhoz vezető alsóbbrendű utak fejlesztése, felújítása, építése támogatható.

Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztésekre rendelkezésre álló keretösszeg 1920 millió forint. Többek között belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója, a belterületet védő övárok-rendszer, tározó, záportározó fejlesztése, védelmi töltéseinek lokális fejlesztése támogatható.

Fenntartható települési közlekedésfejlesztésre 2500 millió forint áll rendelkezésre, amelyből többek között kerékpáros barát fejlesztés, a közlekedési úthálózat kerékpáros baráttá alakítása, kerékpáros útvonal kialakítása valósítható meg.

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztésének keretösszege 1465 millió forint. Ebből a rendelők, védőnői tanácsadók építhető, bővíthetők, újíthatók meg. A beruházáshoz kapcsolódhat eszközbeszerzés, udvarfelújítás, parkoló-férőhely bővítés, stb. Kizárólag meglévő és működő praxisok, védőnői szolgálatok fejlesztése támogatható.

Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések keretösszege 1000 millió forint. Elsődlegesen foglalkoztatási megállapodások (paktumok) támogathatók, másodlagosan a munkaerőpiaci programokhoz, a célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához kapcsolódó tevékenységek, és bértámogatásra is lehetőség van.

Helyi foglalkoztatási együttműködésekre 2000 millió forint áll rendelkezésre, foglalkoztatási megállapodások (paktumok) létrehozása, bértámogatás, valamint munkaerőpiaci programokhoz, a célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához kapcsolódó programok valósítható meg.

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése pályázat keretösszege 1165 millió forint. A szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése (férőhely bővítése, új szolgáltatás létrehozása, stb.) valamint eszközbeszerzés támogatható.

Leromlott városi területek rehabilitációja keretösszege 1580 millió forint. Többek között lakófunkciót erősítő tevékenység támogatható, pl.: energiahatékonyság-javítás, modern szociális bérlakások kialakítása.

Zöld város kialakítása keretösszege 1980 millió forint. A fő cél a zöld város kialakítása, épületek energiahatékony üzemeltetésének megvalósítása.

Barnamezős területek rehabilitációja – a rendelkezésre álló keretösszeg 1100 millió forint, amelynek keretében a település városi zöld infrastruktúra hálózatába történő integrálása a terület rekonstrukciójával vagy az új zöldterület kialakításával.

2016 a megvalósítás éve lesz, soha nem látott lehetőségek nyílnak meg az önkormányzatok és a gazdasági szervezetek előtt, fontos, hogy a rendelkezésre álló keretből minél több forrást tudjanak lehívni és felhasználni. A TOP valamennyi intézkedése közvetve vagy közvetlenül a gazdaságfejlesztést, gazdaságélénkítést és ezzel a munkahelyteremtést célozza. A legfontosabb célkitűzés: fejlődő pályára állítani Békés megyét.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kiemelt

A Békés Megyei Önkormányzat bemutatja: Megyenap 2019

Békés megye

Fotó: Zentai Péter Fotó: Zentai Péter

Frissült Békés megye turisztikai arculata

Békés megye

Ismét nagy sikert arattak Békés megye ízei

Békés megye

Békés megye az ország egyik legbiztonságosabb megyéje

Békés megye

Hirdetés

Archívum

Kategóriák

Friss

Connect