in

Mit hoz a víz?

101229viz

101229vizA tegnapi testületi ülés legnagyobb lélegzetvételű témája a víz volt. Ez is két szálon futott.

A vízművagyonnal kapcsolatban fennálló feszültség forrása az, hogy 1997 óta nem az önkormányzat könyveiben van nyilván tartva a vízművagyon, ami Szarvas Város forgalomképtelen vagyona, és amit azóta a vízmű tartott nyilván saját vagyonként, teljesen szabálytalanul Polgármesterünk szerint. Wertheim Albert, a vízművek felügyelőbizottság elnöke szerint is szabálytalan volt a vízművagyon az előzőekben felvázoltak szerinti könyvekben tartása.

De Babák Mihály új lapot szeretne kezdeni 2011-ben. Eddig subjektív elemek és ellenszenv akadályozta a megegyezést az Önkormányzat és a Vízmű között. Polgármesterünk a sérelmek között egyik legfájóbb pontként emelete ki, hogy több éven keresztül el kellett viselni a szarvasi vízdíjban a csabai fürdő 300 milliós veszteségét úgy, hogy tulajdonosként egy fillér osztalékot nem kapott a város. “Semmi hasznunk nem származott, csak kárunk tulajdonosként”, mondta városunk első embere. Példaként hozta fel, hogy a Gallicoop is kilépett, mert elege lett a vízmű áraiból, és feleáron korszerű technológiával megoldotta a szennyízproblémáját.

Bár pontot még nem sikerült a dolog végére tenni, de már talán látszik az alagút vége, és a jövőben a felek partneri viszonyra törekednek, jelentette Babák Mihály.

Az Önkormányzat meginterjúvolta a szarvasiakat, hogy az alábbi négy változat közül melyik szimpatikusabb. Az eredményt előre lehetett volna borítékolni. Aki részletesen utána akar olvasni, itt megteheti.

Az közvéleménykutatás lehetőségei, ill. zárójelben a szavazatok százalékos aránya:

A/1 alapdíjat nem tartalmaz, szegmentálás nélküli (5%)

A/2 alapdíjat nem tartalmaz, szegmentált (49%)

B/1 alapdíjat tartalmaz, szegmentálás nélküli (3%)

B/2 alapdíjat tartalmaz, szegmentált (43%)

A fentiek szerint az A/2-es változat 49%-kal nyert.

A számokból ki fog derülni, hogy a díjak emelkedni fognak, amit Babák Mihály a kérdésünkre azzal magyarázott, hogy évek óta nem történt díjemelés, míg a költségek jelentősen megnőttek.

A képviselői hozzászólásokban Gajdos Attila megfogalmazta a testület és a lakosság többségének véleményét , miszerint az a/2 változat a legkedvezőbb a lakosság szára, 1-3 m3 között még olcsóbban is jönnek ki, mint 2010-ben.

Besenczy Zoltán szerint a nagycsaládosoknak, akik 10-15 m3 körül fogyasztanak a B/2 változat lenne a legkedvezőbb. Babák Mihály szerint a szociális támogatások a szociális rendszer feladata, nem az önkormányzat vízdíjára kellene ezt hárítani.

A vízdíjak a következők, az A/2-es verzió alapján.
Lakossági vízdíj: 215 Ft/m3, ami 10% fejlesztési alapot, amortizációs díjat tartalmaz
Önkormányzati vízdíj: 300 Ft/m3, 10 % amortizációs díjjal
Hatósági vízdíj: 357,12 Ft/m3, 10% amortizációs díjjal

Csatornadíjak
Lakossági: 268,42 Ft/m3, 5% amortizációs díjjal
Önkormányzati: 368,55 Ft/m3
Hatósági: 414,12 Ft/m3

Meg kell jegyezni, hogy a képviselők jelenlévő tagjai egyhangúlag szavaztak minden kérdésben tartózkodás nélkül, még azok is, akik előszeretettel élnek a tartózkodás lehetőségével.

Vélemény, hozzászólás?

101229benka

Angyalok az óvodában

101231torley

Pezsgős jó éjszakát kívánunk!