in

Szarvas Város Óvodái beiratkozási rendje

Szarvas Város Önkormányzata a fenntartásában működő Szarvas Város Óvodái beiratkozási rendjét a 2013/2014-es nevelési évre vonatkozóan az alábbiak szerint határozza meg:

Beiratkozás időpontja: 2013. április 11-én, 12-én 7:00 – 17:00 óra között

A beiratkozás helye: Szarvas Város Óvodái, 5540 Szarvas, Kossuth u. 66.

Felhívjuk a Kedves Szülők figyelmét, hogy a 2011. évi CXC. tv-ben foglaltak értelmében:

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét.

A beiratkozáshoz szükséges:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata, vagy személyi igazolványa
• lakcímkártyája
• TAJ kártya,
• a szülő személyi igazolványa,
• szülő lakcímkártyája

További felvilágosításért az intézmény vezetőjéhez (Szarvas, Kossuth u. 66., tel.: 66/313-727) szíveskedjenek fordulni.

Tóth Tímea

Intézményvezető

Vélemény, hozzászólás?

130324foci

Mélyenszántó hadművelet

130325benka

A számok hete a Benkában