in ,

Elhúzták a kolbász nótáját

Mótyán Tibor

Tessedik Sámuel Kertbarát Kör csütörtökre tűzte ki szokásos házi bor- és kolbászversenyét. Az idén 23 szőlőből és 4 gyümölcsből, mind meggyből készült bor, valamint 10 vastag és 4 vékony kolbász került az asztalra a zsűri elé.

Az 55 éves kör titkárától, Hajdú Páltól megtudtuk, régóta rendeznek ilyen összejöveteleket, amikre elhívják a környék egyesületeit is. Az idén is eljöttek a gyomaiak, ill. a kondorosiak, de új kapcsolatként bejelentkeztek Békéscsabáról a lencsési kertbarátok is. Intenzíven ápolják a kapcsolatot a távolabbi körökkel is, legyenek azok határon innen, vagy határon túl. Március utolsó napjaiban Várpalotán voltak, ahová tizenegy bormintát vittek. Közülük 1 arany, 2 ezüst és 4 bronz minősítéssel térhetett haza. Jelen voltak a vajdasági Temerinben rendezett versenyen is, ahol Medvegy Mihály Néró vörösbora ezüstöt kapott, tájékoztatott az idegenben elért eredményekről is Hajdú Pál.

A verseny csak egy ürügy arra, hogy a kertbarátok egy mezei csütörtökön is összejöjjenek, élvezzék egymás társaságát és természetesen jól érezzék magukat. A nagy beszélgetésekhez a támogatást szendvicsektől, süteményektől roskadozó asztalok, hegedűszó és viccek biztosították. A konyhában állandó sürgés-forgásban készült az utánpótlás, köztük Gombkötő Jucika leveles-vajas pogácsája is.

A Gulyás Ferenc csongrádi borász, Gyuriczáné Kajdi Ilona és dr. Reszkető Péter alkotta zsűri a borokat a következőképpen minősítette: Klimaj Pál, Medvegy Mihály, Mótyán Tibor borai, Hajdú Pál, Demeter Péter, ifj. Gombkötő Sándor és Jurák Pál meggyborai arany, Hajdú Pál, Medvegy Mihály, ifj. Gombkötő Sándor, Klimaj Pál és Gombkötő János ezüst, Rafaj János, Trabach István, Körmendi Sándor, Hajdú Pál, Körösparti András és Klimaj Pál bronz minősítést vihetett haza.

A Rafaj János vezette, Kupecz Sándor és dr. Demeter László alkotta kolbászzsűri a vékony kolbászok közül Gulyásné Janurik Annamária szárazkolbászát arany, a Tessedik Sámuel Kertbarát Kör, Jurák Pál és Szebedinszky Pál bronz fokozatra minősítette. A vastag kolbásszal indulók közül Mótyán Tibor, ifj. Medvegy Mihály, Nyári Mihály, Klimaj Pál, Szebedinszky Pál arany, Sutyinszki György ezüst, Medvegy Pál, Laczó Mihályné és Hajdú Pál bronz minősítést akaszthatott a szögre.

What do you think?

Vélemény, hozzászólás?

Rövid hírek a Trefortból

Tessedik hazatért