in ,

Nagy arányban az egyesülés mellett döntöttek az evangélikusok

Nagyon felelős, tudatos munka következik – mondta Gáncs Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke vasárnap délután, az újtemplomi evangélikus gyülekezet imatermében, ahol közös presbiteri gyűlést tartottak az Ótemplomi és az Újtemplomi Evangélikus Egyházközségek.

A szarvasi evangélikus gyülekezetet 1953-ban kettéosztották. Levéltári adatok bizonyítják, hogy politikai célok által vezérelték a döntést Budapestről, amelynek célja a megosztás és a gyülekezet vezetői között végzett tisztogatás volt. Az akkori kommunista vezetők üdvözölték ezeket a lépéseket, amit megszenvedett mindkét gyülekezet. A város evangélikussága még 61 évvel később is sokszor megtapasztalta, hogy mennyire igaz az ősi mondás: oszd meg és uralkodj! Az ellenségeskedés fennmaradására valószínűleg Szarvason is csak olyan magyarázatok maradtak fent, amit Gáncs Péter még a nagytarcsai gyülekezetbeli lelkészi szolgálatából hozott fel, hogy “már az öregapáink is ellenségeskedtek”.

– Ennek már 25 éve nem kellene így lenni, de a dolog ment tovább lendületből – mondta Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke.

Ennek most vége. Az ótemplomi és az újtemplomi gyülekezetek presbiterei nagy arányban az egyesülés mellett döntöttek. Ezen az együttes presbiteri gyűlésen pedig meg is erősítették egy, a közgyűléseknek tett közös ajánlással, ami az egyesülő felektől származó két zsoltárral kezdődik, így szól:

Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tett. Zsoltár 98.1.

Ó mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Zsoltár 133.1.

A Szarvasi Ótemplom és Újtemplomi Evangélikus Egyházközségek presbitériumai 2014. május 17-én és 18-án megtartott ülésein döntöttek arról, hogy a 61 évvel ezelőtt külső politikai érdekből ketté választott szarvasi evangélikusság ismét eggyé akar válni. Ezt május 18-án megtartott együttes presbiteri ülésen megerősítették, és közösen kinyilvánították örömüket, hogy a két gyülekezet újra egyesül. Enne támogatását kérik a július 1-re meghirdetett közgyűlésektől.

“Vezess Jézusunk, s Véled indulunk!” Ámen

Vélemény, hozzászólás?

Elszalasztott helyzetek, jó Kiri-mentések

Modern fövenystranddá alakítják a szabadstrandot