in ,

Szennyvízről, pályázatokról, sátorvásárlásról tárgyaltak Csabacsűdön

Legutóbb március 17-én ült össze Csabacsűd képviselő-testülete. Az önkormányzat napirend előtt tárgyalta a szennyvízberuházást, amelynek kapcsán Bődi János, az Integrál Zrt. elnök-vezérigazgatója ismertette a kialakult helyzetet. Amint kiderült, a kézi földmunkák során több, előre nem látható gázvezetékkel találkoztak, amelyek közül kettőt el is vágtak. Kérte a testületet a pótmunkák elismerésére, amelynek forrása előreláthatólag a pályázati keretből biztosított lenne.

Aszódi Imre projektvezető a jelenlegi munkálatokról szólva elmondta, február közepe óta tart a vákumkutakkal történő víztelenítés, amelyhez a lakosság fokozott türelmét kérte.

– A vákumkutazás komoly és szakszerű munkát igényel, és több veszély rejt magában – nyomatékosította Molnár József. Ezért kérjük a lakosságot, hogy ne nyúljanak a gépekhez, figyeljenek oda az eszközökre, mert ellenkező esetben jelentősen megnehezítgetik a projekt előrehaladását.

A testület egyhangúan támogatta az Integrál Zrt. kérését, kiemelve, a település nem tudja vállalni az ezzel járó plusz költségeket. Ezzel együtt a vállalkozó megerősítette, amennyiben a héten meg tudják kezdeni a gravitációs csatornaépítést, a fejlesztés határidőre elkészülhet.

Az önkormányzat elfogadta az aktuális közbeszerzési tervét is, amely jelenleg egyetlen projektet, a szennyvízberuházást tartalmazza. Ugyancsak egyhangúan támogatták a napközi otthonos konyha 2014. évre vonatkozó beszámolóját is.

A község tervei között szerepel – megjelenés esetén – a könyvtári és a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása, amely a művelődési ház eszközparkjának fejlesztését célozza meg.

Ugyancsak támogatóan lépett fel egy jövőbeli NKA pályázatot illetően, amely a nyilvános könyvtári szolgáltató tér bővítésére irányul. Ennek keretében a könyvtár területén egy nyilvános olvasó és előadótermet, valamint egy hírlapolvasó és közösségi teret alakítanának ki. A pályázható összeg felső határa 3,3 millió Ft, amelyhez 340 ezer Ft önerő szükséges.

Farkas Imréné, a Csabacsűdi Nagycsaládosak Egyesületének vezetője támogatást kért egy 2,5 millió Ft összértékű projekthez, amelyből négy program, köztük egy nagyszabású regionális családi nap kerülne megvalósításra. A testület a 10% önerő átvállalásával állt az elképzelés mellé.

Elfogadásra került a Csabacsűdi Sportegyesület kérelme is, mely szerint költségeik fedezéséhez az önkormányzat is hozzájárul. A kért 600 ezer Ft helyett a testület 530 ezer Ft-ot tartott elfogadhatónak, amelyet címzett támogatás formájában ítélt meg a civil szervezetnek.

A bejelentések között tárgyalta a testület a Föld órája kezdeményezést, amelyhez a település idén is csatlakozik.

Napirendre került egy jövőbeli 8,5×24 m-es sátor megvásárlása is, amelyről véglegesen szemrevételezést követően döntenek. A sátor jelenlegi ára 1,2 millió Ft, amely jelentős kiadás a község számára, ezáltal viszont néhány év alatt megtérülhetne a sátorbérlések költsége.

Hozzájárulásukról biztosította testület a NACSE-t és a helyi polgárőrséget, akiknek egy-egy rendezvény céljából ingyenesen rendelkezésükre bocsájtja a Művelődési Házat.

Szándékaik szerint pályázatot nyújtanak be egy gépjármű vásárlására is, amely a tanyagondnoki szolgálat munkájában működne közre. A képviselőknek a jövőben csak abban kell egyezségre jutniuk, hogy egy terepjáró vagy egy kisbusz beszerzése szolgálná jobban a községben élők érdekeit.

Vélemény, hozzászólás?

Egy hétvégére a röplabda Mekkájává változott Szarvas

A szarvasi gazdászképzés aranykorára emlékeztek