in ,

Költségvetési vita: Először élt vétójogával Sinka Imre polgármester

Polgármesteri ideje alatt először élt vétójogával Sinka Imre. Békésszentandrás első embere a március 30-i soros testületi ülésen egy újabb médium megjelenésével kapcsolatosan fejtette ki ellenvéleményét. A Szarvasi Általános Informatikai Kft. mellett ugyanis a Körös Televízió is árajánlattal élt a település irányába. Sinka Imre takarékossági elveket alapul véve úgy határozott, szembemegy a többségi akarattal, és a további racionalizálás érdekében újratárgyalásra bocsájtja a kérdést.

A másik vitás kérdésnek a műholdas flottakövető rendszer beszerzése bizonyult, amely az önkormányzat gépjárműinek nyomon követését szolgálná. Barna Antal, a Pénzügyi és Turisztikai Bizottság elnöke nyomatékosította, a lépést már korábban meg kellett volna tenni, a befektetett költség pedig hosszútávon megtérül. Sinka Imre, ugyancsak az önkormányzat gazdasági helyzetére hivatkozva, megkérdőjelezte a beruházás szükségességét. A testület végül 4-2 arányban megszavazta a közel fél millió Ft-os tételt.

Az ülésen továbbá beszámoltak tevékenységükről a működő civil szervezetek vezetői, a Békésszentandrás Kulturális Fejlődésért Alapítvány és a sportegyesületek képviselői is. Mint kiderült, az önkormányzat évente közel 3 millió Ft-tal járul hozzá a település civil szférájának, amit további 2 millió Ft nem anyagi jellegű támogatással egészít ki.

Több pályázat benyújtásáról is döntött a testület. Egyik a szennyvíztelep korszerűsítését célozza meg, amelyet az Alföldvíz Zrt.-vel közösen nyújtanának be. A kb. 300 millió Ft összértékű pályázat kapacitásbővítést és korszerűsítést is jelentene, valamint a hatékonyabb vízelvezetést is megoldhatóvá tenné. A másik projekt a Gondozási Központ tetőszerkezetének felújítására irányul, amelyet ugyancsak egyhangúan támogatott a testület. A bejelentések között került szóba az ivóvízhálózat lehetséges fejlesztése, amelyet Fabó István alpolgármester kezdeményezett.

Tárgyalta az önkormányzat a Siratói út melletti nyárfasor kivágását is, amelyet Fazekas István helyi lakos kérvényezett. Első körben a képviselők a területhatárok kijelöléséről határoztak, a későbbiekben pedig a fák kitermelésének és esteleges, ipari célokra hasznosításáról hoznak döntést.

Nyilvánossá vált a „Babaszületés-facsemete ültetés” helyszíne és időpontja is. A település ezúttal platánfákat ültet a 2014-ben született gyerekek számára. Az ünnepélyes momentum helyszíne a Hunyadi utca, Nagyfertői csatorna és a Toldi utca közötti szakasz, időpontja pedig április 11-e. A nagyközség az időközben kiszáradt fákra is gondolt, így harmincnégy helyett ötven facsemete rendeléséről gondoskodtak.

Utolsó napirendi pontként a képviselők az egyik önkormányzati kisteherautó eladását szavazták meg, amelynek az értékét korábban 1 millió 250 ezer Ft-ra becsülték fel. A testület azzal a kiegészítéssel fogadta el a javaslatot, hogy további értékbecslők is szakmai állásfoglalást tesznek a kérdéssel kapcsolatban.

A bejelentések között a gyereknap kérdése szerepelt, amelynek szervezése egy iskolai rendezvény miatt további módosításokra szorul. Emellett Sinka Imre javaslatot tett egy adóügyi ügyintézői állásra kiírt pályázatra, a testület döntése értelmében azonban a téma napokon belül ismét terítékre kerül.

Vélemény, hozzászólás?

Három pontot vitt haza a Jamina Csabacsűdről

Tavaszi méregtelenítés a léleknek