in , ,

A köznevelés és pedagógia időszerű kérdései Szarvason

2015. március 31-én a Békés Megyei Kormányhivatal és Gajda Róbert kormánymegbízott úr fővédnökségével került megrendezésre a Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Campusán az a közel kétszáz pedagógus részvételével megtartott szakmai nap, amely a pedagógia és köznevelés aktuális, időszerű kérdéseit tette vizsgálat tárgyává. A szakmai napot szervező GFF Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda partnereivel, a GFF Pedagógiai Karával, és a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziummal közösen azt a vállalást tette, hogy fenntartótól függetlenül Békés-, Csongrád-, és Jász-Nagykun-Szolnok megye nevelői közösségeinek a Szeged-Csanádi Egyházmegye katolikus intézményeinek tizenkét szekcióban mutatja meg azokat az aktuális módszertani mozzanatokat, amelyek a pedagógia műhelyeinek, az óvodáknak és iskoláknak a mindennapi gyakorlatában öltenek testet.

A szakmai nap fővédnökségét örömmel látta el a Békés Megyei Kormányhivatal, amelynek képviseletében Petróczki Zoltán főigazgató úr köszöntötte a megjelent nevelőket, oktatáskutató szakembereket, fenntartókat. A főigazgatói köszöntőben hangsúlyozta, hogy a Kormányhivatal támogatja azokat a kezdeményezéseket, amelyek küldetést teljesítenek, szolgálatukkal segítik azt az értékközpontú és innovációs folyamatot, ami jobbá, teljesebbé teheti a magyar köznevelés ügyét. Külön figyelemre méltónak tartotta, hogy a pedagógusképzés békés megyei központjának, Szarvasnak, van két olyan intézménye, a Pedagógiai Kar és a Gyakorlóintézmény, akik testvéri szövetséget kötöttek az Evangélikus Gimnáziummal, és fontosnak tartják, hogy a gyakorlat pedagógiája ne érjen véget a pedagógusképzés lezárásával, hanem mindig új, és újabb elemekkel gazdagodva modernizáljon, de a klasszikus értékeket megőrizze.

A szakmai nap plenáris ülésein Dr. Lipcsei Imre dékán, főiskolai tanár és Tóth Mária, az Oktatási Hivatal szakmai vezetőjének előadását hallgathatták meg a résztvevők. Dr. Lipcsei Imre „köznevelés érzékenyen” közelítette meg a pedagógia aktuális kérdéseit, kilépve a pusztán oktatási közegből, és össztársadalmi jelenségek pedagógiára gyakorolt hatását mutatta be nagysikerű előadásában. Tóth Mária a szakmai nap záró előadásában a pedagógus életpálya modell finomságairól, a minősítési rendszer átfogó és részletekbe menő áttekintéséről tartott előadást, majd válaszolta meg a szakmai nap résztvevőinek kérdéseit, Fűrész Edit szakértő hölggyel közösen.

A szakmai nap szekciómunkái tizenkét műhelyben valósultak meg a szarvasi Gyakorlóintézmény óvodai csoportjaiban, a gyakorlóiskolai osztályaiban, illetve a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium Öveges laborjában. A bemutató órákat, foglalkozásokat, óraelemző alkalmak követték, ahol a szakvezetők, szaktanácsadók, tanfelügyelők hasznos aktuálpedagógiai, módszertani mozzanatokra hívták fel a figyelmet, dolgoztak közösen a köznevelési szakemberekkel. A Gyakorlóóvodában lehetőség nyílt a külső világ tevékeny megismerése körében a matematikai és környezeti tapasztalatok szerzésének megfigyelésére, az interaktív mesefeldolgozásra, a különleges technikai megoldások alkalmazására az óvodai vizuális nevelésben, és a projektszervezés óvodai gyakorlatának megfigyelésére és elemzésére. A Gyakorlóintézmény szakvezető óvodapedagógusai bemutatták a pedagógiai folyamat tervezését, és gyakorlati megvalósítását. A Gyakorló Általános Iskola bemutató óráin matematika, magyar, testnevelés, környezetismeret, angol órák megtekintésére nyílt lehetőség, szakvezető tanítók, tanítók, vezetőtanárok irányításával, illetve főiskolai oktatók bevonásával a friss módszertani elemek vizsgálatát és alkalmazási lehetőségeit végezték el a szekciókban. A Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban természettudományos labormunkát látogathattak az általános és középiskolai tanárok.

A szakmai nap kettős ünnep volt: „szakmával a szakmát” ünnepelték a résztvevők, hiszen ezen a napon került átadásra a KEOP-4.10.0/E/12-2014-0033 számú „A Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorlóóvoda épületének energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében megvalósult korszerű energia felhasználást célzó intézmény rekonstrukciós beruházása, Magyarország Kormánya, és az Európai Közösség finanszírozásával. Bíró Gyula igazgató-szaktanácsadó, f.tanársegéd a pályázati konstrukciót bemutatva elmondta, hogy a százkét-millió Forint a korszerű munka feltételeit megteremtő program, ami egy energetikai szempontból hatékony és költségtakarékos intézményt jelent, amely szolgálja a benne járó gyermekeket, nevelőket, Szarvas várost és környékét, Békés megyét, és a Szeged-Csanádi Egyházmegyét. Seidl Ambrus plébános áldását követően az intézményvezető köszönetet mondott az egyházmegyét vezető Dr. Kiss-Rigó László püspök atyának, és Dr. Kozma Gábor rektornak, főiskolai tanárnak, a befektetett bizalomért és támogatásért. Köszönetet mondott a pályázatot segítő püspökségi munkatársaknak, kivitelezőnek, műszaki ellenőröknek, pályázati közreműködőknek. A Gyakorlóintézmény a pedagógus képzés hallgatói mellett évi több száz pedagógus látogatót fogad hospitálások, módszertani bemutatók, konferenciák alkalmával, ami immár méltó környezetben fogadja a szakmai, nevelői közösségeket.

A sokszínűség és változatosság pedagógiája mellett az értékközpontúság, a keresztényi elkötelezettség, és hivatástudat igazi szellemi központja a szarvasi pedagógusképzés.

Van, ami szemlélet kérdése, és van, ami azon túlmutat. A nemzet szellemi vagyona mindannyiunkat kötelez.

Vélemény, hozzászólás?

Sopek (1949-2015)

Kompügy: Ki visz át a túlpartra?