in ,

Fókuszban az oktatás – szlovák delegáció járt Csabacsűdön

Hagyományosan sóval és friss kenyérrel fogadták az általános iskolások a magas rangú szlovák delegációt Csabacsűdön. Ratislav Káčer szlovákiai magyar nagykövet, Igor Furdík, a Határon túli Szlovákok Pozsonyi Hivatalának elnöke, Stefan Dano, a Szlovák Köztársaság főkonzulja és Racskó Erzsébet, az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke a Polgármesteri Hivatal nagytermében tárgyaltak a térség képviselőivel, betekintést nyerve az helyi oktatás helyzetébe is.

Elsőként Molnár József polgármester adott rövid tájékoztatást a község működéséről, majd Sutyinszky Zoltán, az általános iskola igazgatója számolt be az idegennyelv-oktatás jelenlegi helyzetéről. Kifejtette, a tanulók létszáma a legutóbbi statisztika alapján 126 fő, akik felmenő rendszerben 2006 óta tanulják a szlovák nyelvet. A tanítási órák mellett nagy gondot fordítanak arra, hogy a nyelvvel foglalkozásokon és hagyományőrző rendezvényeken is találkozzanak a gyerekek. Ezeket túlnyomórészt pályázati forrásokból tudják finanszírozni.

– A hivatal prioritásai között az ifjúság és a gyerekek szerepelnek elsődleges célcsoportként, ezért egy olyan útvonalat állítottunk össze, amely a lehető legkomplexebben mutatja be a magyarországi szlovákok oktatását – tájékoztatott az országos tanulmányút részleteiről Racskó Erzsébet. Cél annak feltérképezése, hogy a Szlovák Köztársaság jelenlegi támogatási rendszerén keresztül hogyan tud hozzájárulni a szlovák oktatás helyzetének javításához és a problémák kezeléséhez.

Az egyik legfőbb megoldandó kérdésnek a pedagógus utánpótlást látják. Jelenleg ugyanis országosan mindössze két szlovák nyelvű gimnázium működik, amely nem elégséges a pedagógusbázis kitermeléséhez. Ebből kifolyólag véleményük szerint hangsúlyosabban kell támaszkodni a szlovákiai ösztöndíjakra. Ezek ugyanis teljes képzést biztosítanak a határon túli diákok számára. Törekednek továbbá az ösztöndíjak emelésére is, amelyek még vonzóbbá tehetik a külföldi tanulást a hallgatók számára.

– Szeretnénk áttörést elérni azokban az intézményekben is, ahol szlovák pedagógusképzés folyik. Sajnos évek óta az a tapasztalat, hogy az alacsony számú jelentkezések miatt nappali képzésre nincs lehetőség, az egyéb képzési formák ellenben komoly kiadásokkal járnak. A változást az segítné elő, ha ezek a képzések túlnyomórészt ingyen állnának rendelkezésre – vázolja az elképzeléseket az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke.

A tervek között szerepel az is, hogy azokon a településeken, ahol nincs iskolarendszerű nyelvoktatás, szakkörök indulhassanak, a Szlovák Köztársaság anyagi támogatásával.

Mint elhangzott, több településen problémaként jelentkezett, hogy az 5+1 órás nyelvoktatás megterhelő a diákok számára. Javaslatuk szerint kiutat jelenthet a helyzetből a kétnyelvű képzés, amely nem kizárólag a nyelvórákra korlátozná az idegen nyelv tanítását.

A delegáció a látogatás keretében megtekintette az iskola és az óvoda épületét, majd sietősen autóba szálltak, és célba vették következő állomásukat, Szarvast.

Vélemény, hozzászólás?

Az előállítástól az üzletek polcáig

Félúton az ivóvízjavító program