in , ,

Megyegyűlés Szarvason

Ismét kihelyezett ülést tartott a Békés Megyei Önkormányzat Képviselő-testülete. A közgyűlésnek ezúttal Szarvas városa adott otthont.

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről szóló tájékoztató fontos napirendnek bizonyult. A tájékoztatóból kiderül, hogy mind az Önkormányzat, mind a Hivatal költségvetése június 30-ig a tervezettekhez képest jobban teljesült, a bevételek az időarányosnál magasabban, 67,23%-ban teljesültek az eredeti előirányzathoz viszonyítva.

Döntött a testület arról is, hogy az önkormányzat csatlakozik a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához. Fontosnak tartják a képviselők, hogy a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányait támogassa a megyei önkormányzat.

A közgyűlés megalkotta a kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendeletét. Ebben, bár némileg módosítva szerepel a korábban már adományozott „Békés Megyéért”, „Elnöki elismerés” és „Nemzetiségi díj” kitüntető díjak, de alapítottak egy új elismerést, a „Polgárokért” kitüntető díjat. Ezt olyan polgármester vagy volt polgármester kaphatja meg, aki megyénkben legalább egy önkormányzati cikluson keresztül végzett közéleti tevékenységet, mely során kiemelkedő szerepet töltött be a megye fejlődésének előmozdításában, hagyományainak megőrzésében, és Békés megyét érintő példamutató munkásságot tanúsított.

Együttműködési megállapodást kötöttek a terület- és vidékfejlesztési források hatékonyságának növelése érdekében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés Megyei Igazgatóságával és a Békés megyében működő vidékfejlesztési akciócsoportokkal.

Tájékoztatót tartott munkájáról a Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége, a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés Megyei Igazgatósága.

A közgyűlés végén, zárt ülés keretében döntöttek a képviselők a „Békés Megyéért” kitüntető díjak odaítéléséről. Az elismerést az érintettek az októberi ünnepi közgyűlésen vehetik át. A testület következő munkaülését novemberben tartja.

Vélemény, hozzászólás?

Zöld úton Csabacsűd

Ökrös Dani a gyerekpáva egyik táncosának kísérőzenekarában