in ,

Polgármesteri évértékelővel kezdődött Babák Mihály hétfői sajtótájékoztatója

Tóth Sándor, dr. Melis János jegyző, Babák Mihály polgármester és dr. Réthy Vilmosné

– 500 döntést és határozatot hozott a szarvasi képviselő-testület. Sokszor nagyon kockázatos döntéseket is, főleg, amikor annak pénzügyi vonzatai is voltak, mint pl. egy-egy beruházás megmentéséhez, biztonságba tételéhez jelentős pénzügyi hozzájárulást kellett biztosítani, amíg a forrást meg lehetett szerezni hozzá. Ezt a képviselő-testület felvállalta – mondta a sajtótájékoztató bevezetőjében Babák Mihály polgármester.

Projektek

Tóth Sándor projektgazda 22 beruházásról számolt be, így a települési szilárdhulladék gazdálkodásának az eszközbeszerzés részéről (169 millió), települési szilárdhulladék elhelyezésével kapcsolatosról (203 millió), a szennyvíztisztító telep komplex felújításáról (1450 millió), belvízrendszer rendezéséről (397 millió), a Szlovák Általános Iskola és a gyógyfürdő napelemekkel történő energiaellátásáról (100 millió), a városközpont rehabilitációjáról (1468 millió), a geotermikus beruházásról (2013-15 összesen 807 millió), a szabadstrand felújításáról és a kiszolgálóépületek felépítéséről (39 millió), ill. a Körösök vízitúra útvonalának és kiszolgálóinak fejlesztéséről (18 millió), az Öveges-program megvalósításáról (összesen 340 millió), a belvízvédelmi rendszer, avagy a Körös holtágának fejlesztéséről (353 millió), a közvilágítás korszerűsítéséről (167 millió), az ivóvízminőség javító programról (2,88 milliárd), a térfigyelő kamerarendszer bővítéséről (7,5 millió), az idősek átmeneti otthonáról (128 millió), a Lengyel-palota belső felújításáról (146 millió), a gimnáziumépületének felújításáról (368 millió), a járdák felújításáról (50 millió).

Integrált városfejlesztési stratégia

Babák Mihály bemutatta a 41 pontból álló Integrál városfejlesztési stratégiát, aminek az elkészítését a belügyminiszter támogatta. Ez fogja az alapját adni a stratégiai munkabizottságok munkájának, hogy a lakossági fórumok segítségével elmélyült társadalmi vitát folytassanak.

– Amint lehetőségünk nyílik arra, hogy konkretizálódjanak (a tervezett kiírások), rá tudunk vetődni, kész tervek tömkelegével állunk rendelkezésre – mondta a tervekről polgármesterünk, majd azt kérte, hogy javaslataikat időben tegyék meg a témák iránt érdeklődők.

Közmunkaprogram

Dr. Réthy Vilmosné a közmunkaprogram eredményeiről számolt be. A négy alprogramban 248 fő bér- és járuléktámogatására mintegy 324,5 millió forintot kapott a város. A mezőgazdaság, a kertészet, a zöldségtermesztés, a fabútorok gyártása és különböző játékok előállítása voltak a legsikeresebb elemei. Ezeket eredményét a termelői boltban tudták értékesíteni. Elsősorban a gyermekélelmezés zöldségszükségletét elégítik ki, ahová konyhakész formában juttatják el a nyersanyagot, de építettek az Újtemető bejáratánál a kerítést, a Ciprus Fogadónál a partvédelmet és a mólót, elvégezték a park kialakítását. Hangsúlyozta az értékteremtést, és azt, hogy igyekeznek, hogy ne csak utcaseprésből álljon a közmunkaprogram.

– Mondjuk azt is ki őszintén, hogy a közmunka alkalmasint parkolópálya, de ugyanakkor az ott dolgozók keresik a hosszabb távú foglalkoztatás lehetőségét, évente mintegy 10 százalékuk tud elhelyezkedni a piaci szférában, azaz elmegy biztos és folyamatos munkahelyre – mondta Babák Mihály.

Ebben az évben volt először alkalom arra, hogy a vállalkozások a nyári idénymunkák idejére kérjenek az önkormányzattól közfoglalkoztatottakat 2-3-4 hetes időszakra. Ez egy törvény adta lehetőség volt, amit kihasználtak. A közfoglalkoztatott bérnél magasabb fizetést kaptak arra az időszakra. Volt olyan, akit hosszabb távra is alkalmazott a cég, ahová idénymunkára ment.

Már beküldték a Belügyminisztériumba a 2016-os tervet. Ennek elfogadása 260 fő foglalkoztatását jelentené, amihez 326 millió támogatást igényeltek. Ehhez 4,5 millió önerőt kell a városnak hozzátennie.

Pénzügyi helyzet

A város pénzügyi helyzetéről minden információ megtalálható az interneten, mondta polgármesterünk, de számszerűsített is néhány adatot: a városnak egymilliárd feletti készpénzállománya van, ami nem azt jelenti, hogy ezt el lehet költeni, mert ezekre vannak bizonyos kötelezettségvállalások, ugyanakkor van 100 millió hitele is. Van költségvetési tartalék, és van olyan is, ami a jövőbeni fejlesztésekhez nyújt majd tartalékot, biztosítja az önerőt. A városban jó az adófizetési morál, amit köszön minden helyi adót fizetőnek. Van 359 milliónyi kockázatkezelési tartaléka, 640 milliónyi kötelezettségekkel terhelt fejlesztési tartaléka. Vagyonkezelési számlán mintegy 30 millió, kötelezettségekkel terhelt működési tartalék 81 millió, lakossági útépítésre 10 millió van.

Körös, iskolák, egészségügy

Két pályázat is bent van a Körös-holtággal kapcsolatban. Szólt a vízterület üzemeltetéséről is. Keresik a vízminőség-javító pályázatokat, dönteni kell a koncesszió ügyében, ill. az egyéb szakmai, horgász-halász kérdésekben. Ezzel kapcsolatban kéri, hogy a lakossági fórumokon fejtsék ki a véleményüket az érdeklődők, hozzáértők.
A szakorvosi rendelő állagfenntartásával, a műszaki fenntartásával, ill. a bérfejlesztésekkel kapcsolatban az államtitkárhoz fordultak.
A Gál Ferenc Főiskola Gyakorlójának ingatlanigényével kapcsolatban nem tud azonnal segíteni, mondta, azt viszont kéri, hogy rendezzák a viszonyt a szomszédos iskolával, ha kell püspöki szinten.

– Nagyon hatékonyan szeretnénk még most, az utolsó ciklusban a város fejlődését megalapozni hosszú távra, hisz utána csak magunkra számíthatunk, a saját forrásainkra – fejezte be értékelőjét Babák Mihály polgármester.

Az október 22-i zárt ülés határozatai

A sajtótájékoztató végén dr. Melis János jegyző számolt be a legutóbbi, október 22-én tartott zárt ülés döntéseiről. A nyolc napirendi pont között a város gazdasági társaságaival kapcsolatban született három döntés. Január 1-étől kettéválasztják a Szarvasi Gyógy- Termál Kft.-t a hőszolgáltatás, ill. a fürdőüzemeltetés feladatai mentén. Egy szociális szövetkezet létrehozását fogja a képviselő-testület megfontolni a közfoglalkoztatással összefüggő mezőgazdasági feladatok ellátását illetően, valamint egy operatív cselekvési tervvel kapcsolatban. Szólt még arról, hogy három ipari területen lévő ingatlan megvásárlásával kapcsolatban ingatlanforgalmi szakvélemény elkészítéséről rendelkeztek, ami a későbbi döntés alapját képezi majd. Szó volt még az október 22-i testületin néhány ingatlanfelajánlásról, elidegenítési tilalmak feloldásáról, és Szarvas Város közvilágításához kapcsolódó villamosenergia beszerzésről, valamint arról, hogy a testület dr. Melis Jánosnak címzetes főjegyzői cím adományozását kezdeményezi a miniszterelnöknél.

Vélemény, hozzászólás?

Tanársírok gondozása a Vajdában

Ünnepélyes keretek között zárult a Csodaszarvas tanoda projektje