in , ,

Ünnep volt…

Rágyanszky István
Rágyanszky István

Igazi ünnepi hangulatot hozott az időjárás 2016. május 21-én. A szélsőséges, hideg napokat felváltotta a napsütés, a már-már nyarat idéző hőmérséklet. Mintha az időjárás is készült volna a Szarvasi Vajdás Öregdiákok Baráti Köre ünnepére. Ünnep volt ez a nap, hiszen ekkor emlékeztek 1926. május 19-ére, amikor az egyesület elődje megtartotta első közgyűlését.

Az Újtemplom is díszbe öltözött: a tisztaságot idéző fehér virágok hangulata, az ünneplőbe öltözött vendégek megható, emlékező pillanatokat jelentettek mindenki számára.

Tóth Orsolya iskolalelkész meleg szavakkal köszöntötte a vajdás öregdiákokat. Visszautalt arra a pillanatra, amikor először érezte, hogy a megfáradtnak hitt régi diákok szárnyra kelnek, ha együtt lehetnek, ha együtt ünnepelhetnek.

„Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.” (Ézs 40,30-31) – hallhattuk a lelkésznő köszöntőjében.

Madarász Géza, a Nyugat-Békési Evangélikus Egyházmegye felügyelője kiemelte, hogy történelmileg is nagy jelentőségű a szarvasi Vajda Péter Gimnázium. Amikor még Orosházán nem volt ilyen középiskola, akkor nagyon sokan ebbe az intézménybe jártak. Ezért is fontos számára, hogy együtt emlékezzen az ünneplőkkel azokra, akik ennek az intézménynek a diákjai voltak az elmúlt két évszázadban.

Dr. Melis János Szarvas Város Polgármesteri Hivatala és Képviselő-testülete nevében köszöntötte a jelenlevőket. Ő maga is vajdás öregdiák, ezért különösen sokat jelent számára, hogy itt lehet az ünnepségen. Kiemelte, hogy a Képviselő-testület az elmúlt időszakban szívügyének tekintette a gimnázium sorsának rendezését, minden erejével támogatta azokat az elképzeléseket, amelyek e nagyhírű intézmény jövőjének biztosítását jelentették és jelentik.

Tóthné Jansik Erzsébet elnök köszöntőjében az ünnep jelentőségéről beszélt. Az ünnep mindenki számára az összetartozást, az emlékezést és az örömöt jelenti. E hármas gondolat jegyében emlékeznek azokra az elődökre, akik iskolájuk iránti tiszteletüket fejezték ki azzal, hogy 90 évvel ezelőtt megalapították az öregdiákok körét.

Kitajkáné Szántai Mária igazgató az öregdiákok szervezetének az iskola életében betöltött szerepét hangsúlyozta. A gimnázium mindent megtesz annak érdekében, hogy megőrizze a múlt szellemiségét: „…kiemelten fontos számunkra, hogy diákjainkban kialakítsuk, és erősítsük a hagyományok tiszteletét. Igyekszünk minden lehetséges módon megőrizni egykori tanáraink, igazgatóink emlékét…” –  mondta. Köszöntőjét Vajda Péter gondolataival zárta: „Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat!”

A köszöntők után a gimnázium tanulóinak színvonalas műsorát tekintették meg az ünneplők.

Ezt követően Rágyanszky István ünnepi beszédében röviden áttekintette a Kör 90 éves történetét.

Az istentisztelet a Himnusz hangjaival zárult.

És következett a munka…

Az ünnepi istentisztelet után az öregdiákok átvonultak az iskola épületébe, hogy részt vegyenek a Kör közgyűlésén. A fő feladat a 2015. év tevékenységének, gazdálkodásának összegzése volt.

A Kör elnöke az alapszabályban foglalt célok közül kiemelte az alma mater iránti tiszteletet, a hagyományápolást, az intézmény tanulóinak anyagi és erkölcsi támogatását. Beszámolójában részletesen vázolta azokat a tevékenységeket, amelyek e célok teljesülését szolgálták. A hagyományápolás érdekében elkészült Dr. Nádor Jenőnek az arcképe, melyet a gimnáziumban kiállított festmények között helyeztek el. A korábbi évekhez hasonlóan anyagilag támogatták a diákok regionális, országos versenyeken való szereplését, valamint hozzájárultak a külföldi tanulmányutakon való részvételhez. 2015-ben is kiosztották a Kör által gondozott díjakat, melyek egy részének fedezetét az alapítók biztosítják.

Köszönetet mondott mindazoknak, akik támogatták a Kör működését: Bődi János és Görgey Endre öregdiákok az elmúlt esztendőben is kiemelkedő összegű támogatást nyújtottak.

Mivel 2015 decemberében tisztújítás volt, ez alkalomból köszönték meg az előző vezetőség munkáját. Rágyanszky Istvánt, aki tíz éven át irányította a Kör munkáját, immáron tiszteletbeli elnökként üdvözölték.

Szomorú mozzanata volt a közgyűlésnek, hogy néma főhajtással emlékeztek mindazokra, akik az elmúlt időszakban elhagyták a földi létet, Dr. Lovász György és Dr. Pilishegyi József emlékét örökké őrzik az öregdiák társak.

A jogi formaságok teljesítése után Kitajkáné Szántai Mária vetített képekkel színesített beszámolója következett, amelyben az iskolában folyó munkát mutatta be a jelenlevőknek.

A közgyűlést a szokásoknak megfelelően a finom ebéd elfogyasztása mellett folyó baráti beszélgetés zárta.

TJE

Vélemény, hozzászólás?

Földesi Zoltán

Földesi: Itt lopják szét a lóvét!

Gyermekparadicsom csabacsűdi módra