in , ,

Csillogtak a „gyémántok” a Trefortban

2016. június 18-án került megrendezésre iskolánkban a ballagás és tanévzáró ünnepség. A búcsúzó nyolcadikosok a hosszú csengőszó után – melyet utoljára hallottak iskolájukban – elsőként az udvarra ballagtak. Itt a 7. osztályosok búcsúztak el társaiktól, s akasztották nyakukba az útravaló tarisznyát. Ezt követte a 4. évfolyam, mint testvérosztály, akik felelevenítették a közös emlékeket, majd ajándékozták meg társaikat egy szál virággal. A pedagógusoktól útravaló gondolatként a gyémántok keltek életre, az ő olvasatukban minden kisdiák egy-egy drágakő, akiket csiszolni kell, hogy minél értékesebbé váljanak. Biztatásként arra kérték a ballagókat, hogy hagyják magukat tovább csiszolni.

Az udvarról indult az iskola épületétől való búcsú, s talán ekkor tudatosodott a nyolcadikosokban, hogy egy korszak lezárult életükben.

Az Eötvös József Művelődési Ház zsúfolásig megtelt az ünnepségre. A ballagás főszereplői, a nyolcadik osztályosok, a színpadon foglalták el helyüket. Kezdésként önmagukhoz méltón, nagyon színvonalas műsorral búcsúztak. Az iskolazászló átadás-átvétel után Molnár József polgármester úr szólt az ünneplő közönséghez, amit Sutyinszky Zoltán igazgató ünnepi beszéde követett. Kepenyes András, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szarvasi Tankerületének vezetője egyéb elfoglaltsága miatt sajnos nem tudott részt venni az ünnepségen, ezért az általa küldött üdvözlő sorokat a moderátor tolmácsolta. A ballagás zárásaként az énekkar egy dallal köszönt el a nyolcadikosoktól.

A rendezvény végén az énekkar nyárra hangolódva énekelt, majd Balatoni Bettina 4. osztályos tanuló szavalata zárta a műsort, mely után a művelődési ház előtt a nyolcadikosok az őket jelképező lufik elengedésével búcsúztak.

Az idei tanévben is jutalmazásra kerültek azok a tanulók, akik, arra érdemesek voltak. A végzősök közül 7 fő diák kapott tantestületi elismerő oklevelet. Név szerint: Gerhát Regina Magdolna, Janecskó Sára, Ivanics Szintia, Varga Lili, Jansik Noémi, Sovány Liza, Szilágyi Dóra. Nevelőtestületi dicséretben 30 fő részesült. Az ünnepségen 13 tanuló vett át oklevelet és jutalomkönyvet a tanévben végzett tanulmányi munkája, közösségi tevékenysége alapján. Nagybánhegyesre, a szlovák hagyományőrző táborba 4 fő, a Magas Tátrába, Szlovákiába  pedig 2 fő utazhat el. A rendezvényen a szülők jutalmazása sem maradt el, 11-en vehettek át kisebb ajándékokat.

A 2015/ 2016-os tanév pedagógus díját Nagy –Szklenár Zsuzsanna tanítónő kapta meg, kiemelkedő, példaértékű munkájáért díszoklevél és pénzjutalom díjazásában részesült.

Befejezésül minden tanuló megkapta egész éves munkájának eredményét, a bizonyítványt!

Lestyan Katalin

Vélemény, hozzászólás?

Halló(k), itt vagyunk!

A hétvégén ismét kitárul az égbolt az amatőrcsillagászok jóvoltából