in , ,

A Vajda rejtőzködő kincsei

Ezzel a címmel írt ki pályázatot a Református Tehetséggondozó Alapítvány és a Reformáció Emlékbizottság a Kárpát-medencei protestáns középiskolák tanulói számára.

A pályázatot azzal a céllal hirdették meg, hogy a pályázók pályaműveikkel kapcsolódjanak be a Kárpát-medencei protestantizmus 500 éves iskolateremtő és iskolafenntartó, múltat és jelent összekapcsoló örökségéhez. Ez méltó megünneplése lesz a reformáció fél évezredes történetének.

A pályázatoknak eddig még nyomtatott formában fel nem dolgozott, egykori vagy ma is működő protestáns iskolák „ rejtőzködő kincseit” kell feltárni.

Iskolánk, a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium mindig nagy hangsúlyt fektetett a hagyományok tiszteletére, megóvására, ápolására, így nagy örömmel kapcsolódtunk be a munkába. Négy csapatunk küldött be pályamunkát, és örömünkre mind a négy csapatunkat a neves szakértőkből álló bírálóbizottság a legjobbak közé sorolta. A legjobb tizenkét pályamű között öt evangélikus pályázat van, közülük négy a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumból került ki.

Az első pályamunkánk  iskolánk  ásvány-, kőzet és kövületgyűjteményéhez kapcsolódik. Ábrahám Rella, Dombi Bettina és Pribelszki Zsófia 10.B osztályos tanulók csapata írt pályamunkát e témakörben Kituljak Eszter tanárnő irányításával. Munkájuk bemutatja a kivételes iskolai gyűjtemény sorsát, a földrajz órákon betöltött szerepét és kitér a jövőbeli feladatokra is. A digitális ásványtár címmel beadott sikeres iskolai pályázat keretében a gyűjtemény digitalizálásra kerül, legszebb darabjaiból állandó kiállítás nyílik az iskola egyik folyosóján.

A második pályamunkánk hat év munkáját öleli fel, a Hősök fala keletkezés-történetét. Uhljar Janka, 11.A osztályos tanuló készített videó-riportot  Pécsváradi Antallal, a Hősök fala „szellemi atyjával”. A riportot videó-részletek, képek teszik színessé.

Koren István életét és munkásságát, valamint a Koren Herbáriumot dolgozta fel Urbancsok  Anett 10.A osztályos tanuló pályamunkájában Kéri Bernadett tanárnő segítségével.

Koren István főként  Szarvas környékének flóráját tanulmányozta, és annak leírását a főgimnázium értesítőjében közölte. A pályázó főként  a Herbáriumot, a Gimnázium régi évkönyveit használta fel munkája során..

Lajtos Krisztina és Osztroluczki Nóra a 12. J osztályból Nádor Jenő munkásságát tanulmányozták dolgozatukban, aki a gimnázium igazgatója volt 1939-1948-ig. Nevéhez fűződik az iskola régi könyvtári gyűjteményének rendszerbe sorolása, az úgynevezett Nádor-jegyzék létrehozása. Rendszere egyedülálló, mert feldolgozásánál egy régi, ma már nem használt (Hinrichs-féle) módszert alkalmazott. Az 1980-tól védetté nyilvánított, muzeális gyűjtemény elsősorban tudományos, kutatási célokat szolgál, amelyben ma már muzeális értékűnek számít anyagának feldolgozása és elhelyezésének módja is. Állománya: 39132 db könyvtári egység. Ezt a témát dolgozta fel sikeresen a két tanuló dr. Laukóné Adamik Edit segítségével.

A pályázat második fordulójára, a döntőre szeptember 23-24-25-én Debrecenben kerül sor. Ez a forduló tudományos diákkonferencia jellegű, ahol a tanulók 15 percben, prezentációs formában mutatják be kutatási eredményeiket. A helyezések eldöntése a benyújtott pályázat és a konferencián nyújtott teljesítmény összesített értékelése alapján történik. A legjobb pályamunkákból kiadvány is készülhet.

Akik a versenyen a legjobban szerepelnek, segítő tanáraik kíséretében németországi reformációs emléktúrán vehetnek részt 2016. október végén.

Nagy izgalommal készülünk a második megmérettetésre.

Mészáros Tünde

Vélemény, hozzászólás?

Jutka néni sárgabarackos koszorúja diadalmaskodott a kerti partin

Kiss Attila a József Attila utcaiak társaságában

A Juhász Gyula utca lakói nemmel szavaztak járdaügyben