in , ,

Idenézz, újra együtt vagyunk már…

Gyülekező gyereksereg halk moraját csendesítette el a hangosan és vidáman felcsendülő citeraszó augusztus legutolsó délutánján, a Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Kollégium tanévnyitó ünnepségének nyitó mozzanataként. A Cervinus Teátrum színpadán Galát János citeraoktató vezetése és harmonikajátéka mellett a nyári citeratáborban megtanult dalokkal kedveskedtek a fellépők a vendégeknek.

48 izgatott, kicsiny gyermek jelent meg a színpadon. Tanító nénijük vezetésével, kerültek az őket megillető helyre, az figyelem középpontjába. Lépteiket hangos, bátorító taps kísérte. ŐK AZ ÚJ ELSŐSÖK. Csasztvanné Vass Edit és Wéberné Hanzó Teréz az 1.a osztályosoknak, Jansikné Herkó Éva és Nagyné Körmendi Nikolett az 1. b osztályosoknak, Árvai Anikó és Kugyeláné Kovács Ágnes az 1.c osztályosoknak lesz segítségére az írás, olvasás és számolás megtanulásában.
Nyemcsok Mátyásné igazgató az új tanév küszöbén a pulpitusról köszöntötte az ünnepségen megjelent kedves diákokat, a szülőket, kollégákat, vendégeket. Babák Mihály polgármestert, Dernovics László képviselőt, Mészáros Tündét a VPEG igazgatóhelyettesét, Darvas Sándor iskolarendőrt, régi –új vendégtanárainkat Szlovákiából Danka Lukáčikovát és Alena Koscot, Kita Anikó és Frankó Anna igazgatóhelyetteseket, valamint a szülők választmányának megjelent tagjait. Az új tanév előtt az intézményvezető beszámolt a tanévzáró után történt eseményekről, úgy mint a citeratáborról, a hathetes nyári napközi táborról, a csillagásztáborról, a népismereti táborról. Szlovákia területén „Az Iskola a természetben” elnevezésű nyelvi táborról, különböző szaktáborokról az Alacsony Tátra szép vidékein. A szünet alkalmat adott a kollégák felkészülésére, a taneszközök megújítására, a szertárak, tantermek rendbehozatalára, festésére is. Kisebb személyi változások történtek az intézményben, így Kondacs Jánosné Kati néni nyugdíjas évei előtti felmentési idejét tölti, Tóth Erika néni visszatért Kétsopronyba tanítani. Eva Labišáková vendégtanárnő munkáját, kinek lelelt a négy éves kiküldetése Dana Lukáčiková szlovák anyanyelvű pedagógus veszi át. Molnár-Budai Barbara kolléganő novemberre várja kicsi gyermekét, ezért a GYES-ről visszatérő Sindel Csilla néni veszi át tőle az osztályfőnöki teendőket. Szintén GYES-ről tér vissza Janurikné Kocsis Szilvi néni és Balás-Kota Diána, akik a 3.a osztályt vezetik közösen. A nevelőtestület férfi csapatát erősíti az új tanévben Sebők László, aki a 3.b csoportvezetője.

Igazán találó, címében és tartalmában is alkalomhoz illő dalt énekelt Fonád Zoltán és Sebők László az iskolakezdésről, majd Barcsik Jázmin 5.b és Kőrösi Luca 8. osztályos tanulók szlovák nyelvű versükkel köszöntötték az új tanévet. Varga Kitti 6.b, Huszárik Nelli 7.b, Kőrösi Levente 4.a, Bárány Mihály 4.a, Haluska Lóránd 4.a és Korim Misi 5.c osztályos tanulók rövid drámajátékukban felvillantották azt az ismerős iskolai életképet, hogy a tanár folyton-folyvást kérdez. Magyari Milán 2.a osztályos „öregdiák” vállalta fel azt a nemes feladatot, hogy versével köszöntse a legkisebbeket, az elsősöket és elmagyarázza nekik milyen is az iskola. Dernovics Iza 1.a-s kisdiák pedig szavalatában elmondta, hogy örül, mert iskolába kerül. Pálinkás Palika 1.c osztályos fiúcska mindenki előtt megfogadta, hogy szót fogad a tanítóknak, panasz nem lesz rá soha, csak az anyukája is üljön vele az iskolapadba. Az anyukáját fogja meglepni az esti meseolvasással Czipó Tímea 1.b-s kislányka, ezért igyekszik mielőbb megtanulni az ábécét. Folytán Fanni 2.c, Medvegy Máté 3.a, Brachna Boglárka 4.a, Hajdu Nándor 5.b, Csányi Balázs 6.a és Liska Nikolett 7.a osztályos diákok gondolataikkal összefoglalták azt, hogy mekkora csoda az, mikor először mennek iskolába a kicsinyek. Liszkai Réka 3.b, Bertók Dorka 3.c és Tóth Tifani 2.c-s tanulók szlovák nyelvű versükkel megnyugtattak minden nyári szünetről visszatérőt, hogy az iskolában tetszeni fog mindenkinek. Az énekkar Sinka Dominik nyolcadikos és Szemenyei Kevin másodikos tanulók utánozhatatlan szólóénekével az Elszállt a nyár. c dalt adta elő, Sindel Csilla karvezető felkészítésével. A két nem rivalizálását mutatta be rövid műsorában Lipták Zsófia 4.a, Bandrus Lili 4.a, Huszárik Nelli 7.b, Varga Kitti 6.b valamint Kőrösi Levente 4.a, Haluska Lóránd 4.a, Korim Mihály 5.c és Bárány Mihály 4.a-s szereplő. Ez utóbbi tanuló az oktatási intézményt is felébresztette nyári szendergéséből szlovák versével. A vidám gyereksereget ábrázoló színpadi dekorációt Rómer Zsuzsanna és Kugyeláné Kovács Ágnes álmodták és valósították meg. Grófné Forgács Mariann és Kmotricza Margit pedagógusok által összeállított évnyitó műsor végén eddig soha nem látott mozzanat szemtanúi lehettünk. A végzősök, a nyolcadikosok nevében Sinka Dominik és Kis Anita köszöntötte a legifjabbakat, az elsősöket. Majd a ballagás előtt álló évfolyam az iskola egyen nyakkendőjével az intézmény polgáraivá avatta a kicsiket, akik élénk érdeklődéssel vizsgálgatták az új piros-kék nyakkendőt, melyen a szlovák suli logója is látható. Ezentúl büszkén viselheti ünnepi alkalmakkor minden gyermek az intézmény egységes viseletét. Az énekkar üde dallamokkal, az Idenézz, újra együtt vagyunk már c. dallal zárta a 2016/2017-es tanév legelső összejövetelét. Szeptember elsejétől gyermekek zsivajától hangosak a termek, kérdeznek, mesélnek, nevetnek, örömüket lelik abban, hogy újra együtt lehetnek.

– Kmotricza Margit –

fotó: Szklenár Tamás és Alena Kosc

Vélemény, hozzászólás?

Kiss Attila a József Attila utcaiak társaságában

A Juhász Gyula utca lakói nemmel szavaztak járdaügyben

Nagy sikerrel zárult az első Megyenap