in , ,

Pályaválasztási workshop a sikeres beiskolázásért a GFF Gyakorlóban…

Klasszikus az a tétel, hogy az egész iskolarendszert működési feltételeiben – bemeneti és kimeneti mutatóiban, pedagógiai transzformációiban – összhangba kell hozni a társadalom bővített újratermelését, és az egyéni fejlődést szolgáló modernizációs funkcióval. Minden nap érzékeljük a pedagógiával foglalkozók, hogy helyre kell billenteni az általános fejlesztést, és a speciális képzés dinamikus egyensúlyát. Össze kell hangolni a különböző iskolafokozatokat, és egy szerkezetében egységes, egész iskolarendszert kell építeni. Ez a szerkezetileg egy „valami”, tartalmi-funkcionális egységet is jelent.

A Szarvasi Gyakorló Általános Iskola fontosnak tartja, hogy partnerei számára átfogó képet láttasson az átalakuló iskolarendszer épülési folyamatáról. Ennek szellemében szervezte meg a szülők akadémiája programjának keretén belül, pályaválasztási workshopját 2016. november 23-án, a GFF PK kiselőadó termében. A résztvevőket Bíró Gyula igazgató-főiskolai mestertanár köszöntötte, aki testközelbe hozta a pályaválasztás/iskolaválasztás legfontosabbját, a reális önismeretet, és az információk tömkelegében való eligazodás segítését, aminek egyik alkalmának tartotta az estet. Az intézmény vezetője szeretettel köszöntötte az előadókat, akik vállalták a meghívást, és bemutatták iskolájukat, átfogó képet adtak a középfokú oktatás rendszerszintű változásairól. Az est házigazdája elmondta, Szarvas város méltán büszke középfokú oktatási intézményeire, az általános iskolákkal napi szintű a kapcsolat, partneri és kiegyensúlyozott a viszony, és folyamatos oda-visszahatásban állóak egymással. Az előadók sorát Kitajkáné Szántai Mária, a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium igazgatója nyitotta, aki érzékletesen mutatta be az intézményben folyó szakmai munkát, azokat a szakirányokat, továbblépési lehetőségeket, amelyek a gimnáziumi képzést jellemzik. Az eredményeikkel összefüggésben láttatta, hogy a helyi gimnáziumunk minden tekintetben megfelel a kor kihívásainak, és megfelelő előszobája a felsőfokú tanulmányok megkezdésének. A Gyakorlóintézmény tanulóközösségének több mint kétharmada gimnáziumi profil irányába mozdul, de természetes, hogy széles spektrumon láttassuk a választás lehetőségét, és olyan képzési típusokat is bemutassunk, ahol a szakmaszerzés és érettségi megszerzése együtt jár, s bár hosszabb úton, de lehetőséget kínál a későbbi felsőoktatási továbbtanulásra, vagy az azonnali munkaerő-piaci kihívásoknak való megfelelésnek. Kohut Andrásné intézményvezető asszony a GySZC Székely Mihály Szakképző Iskola széles szakmai vertikumát mutatta be, az újonnan induló szakgimnáziumi, szakközépiskolai képzések érzékletes magyarázásával, és azoknak a lehetőségeknek a felvillantásával, amelyek ösztöndíjat, támogatások lehívását is jelenti a tanulás mellett. A munkaerő-piaci igényekre való reflexió áthatotta az előadását, és érzékeltette az intézmény folyamatos, a kihívásoknak megfelelő megújulását. Harmadik előadóként a Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola és Gimnázium mutatkozott be, elsősorban azokkal a szakmacsoportokkal, amelyek Szarvason nem elérhetőek egyelőre, így a rendészet, és a közszolgálati ügyintéző szakok. Marton József igazgató, c.főiskolai docens invitálta azokat a tanulókat, akik ilyen speciális szakirány felé szeretnének elmozdulni, amit kollégiumi férőhellyel is támogatnak a továbbtanulni szándékozók részére. A két GFF-es intézményvezető örömmel jelentette be, hogy 2017. februárjától a Gál Ferenc Főiskola veszi át a SZIE gyulai campusát, ahová a középiskoláinkból szeretettel várják az egészségügy iránt érdeklődő felsőoktatásban továbbtanulni szándékozókat. Bíró Gyula megköszönte az előadóknak, és tréfásan megjegyezte,hogy beteljesedett az a mondatuk, ami a: „pelenkától a phd-ig” portfólió jelzőt jelenti. Ezt követve szeretettel köszöntötték a házigazdák Novodomszki Orsolya pályaorientációs tanácsadót, aki a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara munkatársaként tett eleget a meghívásnak, és előadásában elsősorban a hiányszakmákra fektette a hangsúlyt. A jövőben a GFF Gyakorlóintézménye, és a Kamara szoros együttműködést kíván kialakítani, ami támogatja a Gyakorlóintézmény és a főiskola mindennapi gyakorlatát.

A szervezői szándék, miszerint az iskolakérdés közügy, az iskola- és pályaválasztás a családokat közvetlenül érintő kérdés, s ezért szükséges  a velük való foglalkozás, megvalósulni látszott, hiszen az érdeklődők teltháza ezt látszott igazolni. Zárásként a GFF Gyakorlóintézménye megköszönte az előadóknak a bemutatkozást, és a közvetlen rendelkezésre állást, és azt, hogy vállalták a televízió nyilvános alkalmat, hiszen nem csak egy iskolaközösség számára szerveződött az est, hanem Szarvas és környékének az érintett korosztályoknak, szüleiknek, akik a továbbtanulás előtt állnak, és minél több információval felvértezve szeretnének jó döntést hozni a jövőre vonatkozóan.

Sz.Zs.

Vélemény, hozzászólás?

Adventi játszóház a nagycsaládokért

Krivik Viktor és Szabó Zsolt

Szarvast 2016-ban is díjazták mint az Európai Mobilitási Hét legjobb szervezőjét