in ,

Évzáró testületi ülés Békésszentandráson

Ülésezik Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete 2022. december 12-én
Ülésezik Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete 2022. december 12-én (Fotó: Babák Zoltán)

23 lejárt határidejű határozat végrehajtásáról, és 4, a két ülés között tett fontosabb intézkedésről számolt be Sinka Imre polgármester a 2022-t lezáró december 12-i testületi ülésen.

A Szociális, Jogi és Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörben végzett munkájáról Farkasné Sinka Dóra elmondta, hogy bizottsága 1 fő részére ítélt eseti települési támogatást összesen 5 ezer forint összegben.

A testület minden év utolsó ülésén megalkotja a következő esztendőre szóló munkatervét. Így történt ez most is, amit az öt jelenlevő képviselő el is fogadott. Ebben az előre tervezhető önkormányzati teendők, ülések, intézményi beszámolók szerepelnek. A terv szerint július és augusztusban lesz igazgatási szünet.

A korábbi belsőellenőrzéseket végzővel megszűnt a szerződéses viszony, az új belső ellenőrre a legkedvezőbb ajánlatot fogadták el, illetve egyhangú igen mellett ment át a 2023-ra szóló belső ellenőrzési terv is.

A Fő u. 22. szám alatti 9,8 négyzetméternyi irodát ingyenesen használatba kapta az önkormányzat. Az ingyenességért cserébe minden évben be kell számolni, milyen közfeladat ellátása érdekében hasznosították. Ezt a továbbküldendő beszámolót is elfogadták.

A település közterületei elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés, és a házszám-megállapítás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítani kellett. Eddig a két oldalon beépített területek házszámainak kiosztása volt szabályozva a rendeletben, jellemzően az üdülősorok nem ilyenek, ezért ezzel a változtatással szabályozva lett az egy oldalon beépített területek házszámainak kiosztása is.

A bejelentések között elsőként a 2023. évi közfoglalkoztatási program tervezéséről esett szó. 2023-ra egy fővel kevesebbet enged a szabályozás, mint az idei évben. Jövőre 8 főt a mezőgazdasági, 5 főt a helyi sajátosságokra épülő és 7 főt szociális programelemben tervezett be Tasy József intézményvezető. A helyi sajátosságok alatt Békésszentandrás esetében a szőnyegszövést kell érteni.

Hévizi Róbert, a Gazdasági és Turisztikai Bizottság elnöke azt e kérést fogalmazta meg az intézményvezető felé, hogy ezt a 20 fős létszámot igyekezzen tartani, mert a település számára fontos, hogy ez a program működjön.

Különböző mérséklési szabályok mellett január 1-től 40 százalékkal emelkednek a terembérleti díjak az Idősek Klubja esetében. 20 kW fogyasztás felett az energiadíjat is hozzászámolják.

Ahogy az egy korábbi testületin elhangzott a Békésszentandrás Kulturális Fejlődéséért Alapítvány által benyújtott LEADER pályázattal kapcsolatban, a 8 milliós keretből három helyszínen négy programelemet valósítanának meg. Ezek a Kossuth Lajos dombormű és a kopjafa, valamint az 56-os emlékmű körül kiselemes térkő burkolat és a hozzá vezető járda kialakítása napelemes megvilágítással, illetve Nepomuki Szent János szobra körülötti tér rendezése lesznek, ha nyer a pályázat.

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesülettel kötött megállapodás módosításában Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületi kifejezi további együttműködési szándékát.

A Kender ligeti partszakaszon két újabb móló építésére érkezett engedélykérelmet pozitívan bírálta el az önkormányzat. Az önkormányzat kérése, hogy az önkormányzati területen magánszemélyek által épített mólókat bárki használhassa.

A törvényi szabályozás háttere módosult, amihez hozzá kellett igazítani a Körös Művelődési Ház és Könyvtár Alapító okiratát. Más sorra került a dolgozók kötelező hatályos béremelés-támogatása a kormányzati funkció szerinti besorolás változása során. Erről technikai döntést kellett hozni.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozó szerződés december 31-én lejár. Miután az új szennyvíztisztító átadása után – ami 2023 végén esedékes – ismét változni fog, ezért csak egy évre kötöttek szerződést a szolgáltatóval.

Egy kormányhatározat előírja az önkormányzatoknak, hogy menedzsmenttervet készítsenek arról, milyen intézkedéseket tesznek a megnövekedett működési költségek fedezetének biztosítása, illetve a kiadások csökkentése érdekében, hogyan rendelkeznek az önkormányzat számára hozzáférhető tartalékok felhasználásának ütemezéséről, illetve milyen intézkedéseket kívánnak tenni egy esetleges vagyonértékesítés kapcsán.

Hévizi Róbert, a Gazdasági és Turisztikai Bizottság elnöke elmondta, augusztus közepe óta kéthetente üléseznek, mást sem csinálnak, mint válságmenedzselést, most le is írják.

Az önkormányzat korábbi rulírozó és egyéb hiteleinek fedezeteként bevont önkormányzati ingatlanok jelzálogjoggal való terhelései papíron még élnek. Ezek adminisztratív jellegű ütemezett felszabadításáról döntöttek a képviselők.

A 2023-as költségvetésben már 66500 forint szerepel a köztisztviselők illetményalapjaként. A költségvetés elfogadásáig tartó két-három hónapnyi átmeneti időszakra is teljesíteni fogja a hivatal ezt. Erre külön határozatot kellett hozni.

Két változatot adott a testület jelen sorok írójának írásban 2023-ra tartalomelőállításra tett ajánlatára, melyben mindkét fél számára elfogadható megegyezés született.

“Ebben a tekintetben úsznunk kell az árral”, jelentette ki Sinka Imre a Szarvas Kontakt Kft. eladási ár emelésére vonatkozó kérelmével kapcsolatban. “Sajnos látjuk, hogy az infláció generálja az áremelkedéseket”, tette hozzá.

Január 16-tól a Körös Művelődési Ház és Könyvtár személyzete a Polgármesteri Hivatal C épületében tart könyvtári ügyeletet. Ez a rezsicsökkentés miatt előreláthatólag március 1-ig tart.

Határozatot hoztak a Szentandrási Híradó hirdetési díjairól. Ez az eddigi eddigi 18 ezerről 20-ra emelkedik oldalanként, mely tartalmazza az áfát is.

Három-négy évnyi szenvedés után úgy döntött a testület, hogy a Körös Művelődési Ház és Könyvtár épületének energetikai korszerűsítésére megnyert, majd a folyamatos megvalósítási problémákba ütköző megvalósítás és az árak száguldása miatt a pályázatot visszaadják.

“Elnyíltak a költségek, száz százalékos a többlet”, jelentette ki Sinka Imre, majd olyan hangzott el szájából, ami ritkaság a mai önkormányzatiságban: “Elismerem én is a felelősségem”.

A testület tagjai abban maradtak, amennyiben nyílik lehetőség, ismét beadják a pályázatot.

Minden napirendi pontot egyhangúlag fogadott el Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete.

Minden adventi gyertya ég Csabacsűdön

A hosszú adventi időszak végén minden gyertya ég

A Szarvasi Jégkorong SE U12-es játékosai Makón

Makói forduló